Z ImFactory w cyfrową przyszłość

Z ImFactory w cyfrową przyszłość

27 lat doskonalenia się w oprogramowaniu przemysłowym

W tym roku minie dokładnie 27 lat, kiedy rozpoczęliśmy współpracę z firmą Wonderware – obecnie część AVEVA, globalnej marki specjalizującej się w oprogramowaniu dla przemysłu.

To czas, kiedy oprogramowanie Wonderware, a teraz AVEVA, stało się liderem rynku w Polsce, jeśli chodzi o HMI/SCADA i ma w tym rynku 30% udziału. Głównymi produktami, które dostarczmy i sprzedajemy w tym segmencie to AVEVA In Touch, Platforma Systemowa, a od roku 2020 AVEVA Plant SCADA [dawniej CITECT] i AVEVA Edge [dawniej InduSoft]. Dzięki temu mamy najsilniejsze w Polsce portfolio w zakresie HMI/SCADA.

W tym czasie wspólnie zbudowaliśmy sieć ponad 100. Integratorów oprogramowania AVEVA, w tym kilkanaście firm może poszczycić się certyfikatami uzyskanymi bezpośrednio od AVEVA.

Kierunek MES

W obszarze systemów MES, czyli zarzadzania produkcją oraz integracji z systemami ERP, w ciągu ostatnich 15 lat nauczyliśmy się, że jest to rynek bardzo specjalistyczny. Projekty pojawiają się głównie w dużych międzynarodowych firmach. Wymagają one konsultingu biznesowego i umiejętnej pracy ze strukturami korporacyjnymi po to, by uzgodnić jak najlepszą realizację projektu – od zrozumienia potrzeby, po doszczegółowienie, jak projekt powinien wyglądać, jakie ma spełniać funkcje i jak taki system powinien działać. To wymaga ścisłej i bezpośredniej współpracy z AVEVA.

Takie kompetencje zbudowaliśmy w Gdańsku, gdzie część zespołu ASTOR wyspecjalizowała się w konsultingu i zarządzaniu projektami MES. Zespół od około 5. lat działał jako MES Solutions by ASTOR. Ta wysoka ekspertyza gdańskiego zespołu została zauważona i doceniona przez AVEVA. W 2021 roku wspólnie zbudowaliśmy koncepcję Centrum Kompetencji AVEVA MES, którego celem jest wspierać rozwój rynku MES i sprzedaży licencji AVEVA MES w Europie Środkowo-Wschodniej (obszar CEE, Central Eastern Europe).

Transformacja w ImFactory

W tym modelu chcemy pracować dla Państwa i dostarczać rozwiązania klasy MES na terenie Polski i poza jej granicami. Na potrzeby tej inicjatywy strategicznej, stworzyliśmy niezależną markę ImFactory oraz spółkę zależną od ASTOR Improvement Factory Sp. z o.o. zlokalizowaną w Gdańsku. Prezesem i Dyrektorem Zarządzającym spółki jest Grzegorz Purzycki. obsługę handlową realizujemy poprzez oddziały handlowe, a wsparcie techniczne i szkolenia realizuje zespół pomocy technicznej w Centrali w Krakowie.

Dystrybucja ASTOR

W obszarze dystrybucji systemów HMI/SCADA, Control Room, systemów monitoringu mediów od AVEVA (dawniej Wonderware) kontynuujemy działalność w niezmienionej formie jako ASTOR: obsługę handlową realizujemy poprzez oddziały handlowe, a wsparcie techniczne i szkolenia realizuje zespół pomocy technicznej w Centrali w Krakowie.

Przyszłość MES z AVEVA

Powstające Centrum Kompetencji AVEVA MES CEE jest częścią naszej strategii rozwoju międzynarodowego. To kolejny krok, po powstaniu Kawasaki Robotics CEE Hub, w wyjściu poza granice Polski. W obszarze systemów MES wykonujemy go wspólnie z AVEVA. Zapraszamy Państwa do aktywnej współpracy.

Jarosław Gracel
Prezes Zarządu, ASTOR


Praca, która jest pasją

Jeszcze całkiem niedawno, bo 10 lat temu, część zespołu ASTOR Gdańsk, zafascynowana cyfryzacją produkcji za pomocą systemów klasy MES, prowadziła prace doradcze dla kilku polskich oddziałów międzynarodowych firm produkcyjnych. To w ostatnich latach bardzo się zmieniło.

Gdański ASTOR w ciągu ostatnich sześciu lat powiększył się do kilkunastu osób, które połączyła pasja do cyfryzacji procesów produkcyjnych. Usprawniamy te procesy, prowadzimy konsulting techniczny i procesowy, co w efekcie pozwala firmom produkcyjnym (naszym Klientom) podnosić wartość swoich przedsiębiorstw.

Pasja do MES i IT dla przemysłu

Tak powstało wewnętrzne centrum kompetencji dla systemów MES w ASTOR czyli MES Solutions by ASTOR. Dzisiaj, w dobie ogromnych zmian technologicznych, idziemy krok dalej. Obecnie dostarczamy Centralne Systemy IT dla Produkcji obejmujące zakresem systemy klasy MES (Manufacturing Execution System), systemy do planowanie produkcji APS (Advance Planning and Schedulling) oraz integracje systemów IT (Enterprise Service Bus).

Z ImFactory w cyfrową przyszłość

Nasz zespół zmienia nazwę i już jako Improvement Factory [w skrócie ImFactory] staje się Centrum Kompetencji AVEVA MES. Rozwijać będzie ono rynek systemów MES w Europie Środkowej i Wschodniej. AVEVA [dawniej Wonderware] to światowy lider i globalny dostawca oprogramowania przemysłowego z ponad dwoma milionami dostarczonych licencji.

Centrum doskonalenia kompetencji

Partnerstwo z AVEVA oraz podjęta inicjatywa budowy Centrum Kompetencji MES otwiera naszym zespołom oraz partnerom wdrożeniowym i merytorycznym ASTOR nowe możliwości. Dzięki temu będziemy w stanie dostarczać programy cyfryzacji produkcji tak do pojedynczych fabryk, jak i do średnich i dużych grup kapitałowych.

Liczymy na to, że połączone działania pozwolą na wspólny rozwój i doskonalenie wiedzy o zaawansowanych technologiach produkcyjnych. I że jest to początek nowej cyfrowej drogi. Zapraszamy Państwa do tej podróży.

Grzegorz Purzycki
CEO, ImFactory
AVEVA MES Competence Center CEE

Cyfrowa Fabryka

Sprawdź, czy Cyfrowa Transformacja to odpowiedź na potrzeby Twojej Firmy

W czasie rozmowy z naszymi konsultantami możesz przedstawić wszelkie wyzwania, przed którymi obecnie stoi Twoja Firma, a my postaramy się zaproponować pierwsze kroki na drodze do Cyfrowej Fabryki.

Cyfrowa Fabryka

Obszary, w których możemy Ci pomóc:

  • Systemy zarządzania produkcją AVEVA MES/MOM
  • Dedykowane rozwiązania IT dla przemysłu
  • Systemy wspierające planowanie i harmonogramowanie
  • Rozwój kompetencji MES w zespołach end-usera
  • Budowa Mapy Drogowej Cyfrowej Transformacji
  • Konsulting rozwiązaniowy
  • Wsparcie realizowanych projektów IT
  • Projektowanie i wdrażanie migracji dla systemów typu legacy

Wypełnij formularz kontaktowy

    Twoje dane osobowe udostępnione w formularzu będą przetwarzane przez Grupę ASTOR zgodnie z zasadami.