Mapa Drogowa
Cyfrowej Transformacji

Aby transformacja cyfrowa przedsiębiorstwa realizowana była z sukcesem, konieczne jest posiadanie strategii, która stanowić będzie punkt odniesienia dla wdrażanych zmian. W tym celu warto w początkowej fazie przygotować Mapę Drogową Cyfrowej Transformacji – dokument, który podsumuje wiedzę na temat aktualnej sytuacji, wskaże nam drogę do celu strategicznego i skupi w sobie całą gamę proponowanych inicjatyw, a także zhierarchizuje je w taki sposób, aby jak najbardziej ułatwić podjęcie decyzji odnośnie kolejności czy stopnia ich wdrażania.

Imfactory > Usługi i Rozwiązania > Mapy Drogowe Cyfrowej Transformacji

Kluczowe wartości

Spójna strategia rozwoju i jasny cel

Przewidywalny plan inwestycyjny na kolejne lata

Skoordynowany rozwój we wszystkich obszarach

Tylko przemyślane i zaplanowane wydatki

Osiąganie korzyści na każdym etapie realizacji

Etapy tworzenia Mapy Drogowej

Choć cyfrowa transformacja to proces ciągły w Organizacji, to przygotowanie Mapy Drogowej Cyfrowej Transformacji, która ten proces inicjuje, można sprowadzić do kilku następujących kroków:

ETAP I: Analiza Przygotowawcza

Etap ten skoncentrowany jest na określeniu tła projektu. Polega głównie na spotkaniach i rozmowach, w czasie których Zamawiający przedstawia swoją Organizację. Ważnym elementem tego etapu jest analiza stanu obecnego.

ETAP II: Ocena
Wstępna

W tym etapie konsultanci dokonują wizji lokalnych oraz prowadzą spotkania i rozmowy na wielu poziomach Organizacji – od Pracowników Liniowych po Zarząd, dokumentując stan zastany i opisując już zaplanowane przez Organizację zmiany.

ETAP III: Właściwa
Analiza

Jest to etap, w czasie którego opracowywane są dane zebrane we wcześniejszych krokach. Informacje są przetwarzane i grupowane według określonych wzorców i kontekstów.

ETAP IV: Koncepcja Pierwszych Działań*

Końcowy etap prac ma za zadanie przygotować Koncepcję Realizacji wybranej inicjatywy (lub wielu inicjatyw), jako pierwszego kroku na drodze do cyfrowej transformacji i w ten sposób wyznaczyć kierunek i standard zmian. 

*etap nieobowiązkowy 

Bezpłatna broszura

Poznaj lepiej proces tworzenia Map Drogowych Transformacji Cyfrowej
opracowany przez ImFactory

  Pobierz bezpłatną broszurę i poznaj wszystkie korzyści z posiadania Mapy Drogowej Cyfrowej Transformacji


  Z tej broszury dowiesz się czym jest Mapa Drogowa Cyfrowej Transformacji oraz dlaczego warto ją mieć. Poznasz także 4 główne etapy tworzenia Mapy i najważniejsze produkty projektu, takie jak analiza Pain-Gain czy schemat powiązań pomiędzy inicjatywami.

  Znajdź odpowiedzi
  na nurtujące Cię pytania

  Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz, o co najczęściej pytają nasi Klienci i rozwiej swoje wątpliwości.
  Sprawdź tutaj

  Zapytaj
  ekspertów

  Zobacz, jak łączymy metodyki zwinne i kaskadowe, aby osiągnąć znaczącą elastyczność, jednocześnie gwarantując wysoką jakość, terminowość i zgodność z budżetem.
  Partner | Digital Consulting

  „AVEVA Model-Driven MES to wysoce konfigurowalny system, który z łatwością można dostosować do konkretnych potrzeb poszczególnych przedsiębiorstw. Ta elastyczność pozwala firmom wdrożyć system szybko i przy minimalnym zakłóceniu ich operacji, redukując czas dostarczenia wartości oraz zwiększając wskaźnik zwrotu z inwestycji ROI.”

  Partner | Business Development, ImFactory. AVEVA MES Competence Center CEE

  „Dla uzyskania długoterminowych efektów biznesowych płynących z posiadania Mapy, kluczowe jest zrozumienie, że stworzona Mapa ma żyć i będzie ewoluować, oraz że jest to naturalne a wręcz niezbędne. Dobra Mapa pozwala przejść z poziomu pomysłów i inicjatyw do poziomu dynamicznego zarządzania programem zindywidualizowanych, ale powiązanych za sobą projektów.”

  Produkty Projektu

  Co otrzymasz decydując się na opracowanie Mapy Drogowej?
  1.

  Raport Wstępny 
 z samooceny badaniem dojrzałości cyfrowej Organizacji metodyką ADMA                                     

  2.

  Zbiór inicjatyw do podjęcia w ramach Programu Cyfrowej Transformacji wraz z kolejnością implementacji

  3.

  Analizę Pain -Gain, która ocenia inicjatywy w kontekście kosztów, czasu wdrożenia oraz wpływu na Organizację

  Historie sukcesu

  Sprawdź, co mówią firmy, które zdecydowały się zbudować swoją drogę do Przemysłu 4.0 razem z nami.
  mes-logo

  KROSS,
  Produkcja rowerów

  Michał Szlachetka,
  Dyrektor Operacyjny w KROSS

  „Potwierdzamy realizację przez zespół Improvement Factory i ASTOR konsultacji z zakresu przygotowania „Mapy Drogowej Cyfrowej Transformacji w obszarze Produkcji” (…) Prace były prowadzone na wysokim poziomie merytorycznym i z należytą starannością oraz zaangażowaniem. Efekty prac są aktualnie wykorzystywane i planowane jest uruchomienie pierwszych inicjatyw.”

  mes-logo

  LOTTE Wedel,
  Przemysł spożywczy

  Grzegorz Dołęga,
  Kierownik Produkcji i Rozwoju
  Łańcucha Dostaw w Wedel

  „Budowa Mapy Drogowej Cyfryzacji dla Lotte Wedel została zrealizowana przy komercyjnej współpracy z zespołem Improvement Factory Sp. z o.o. (…) W ramach wykonanych prac konsultacyjnych przeprowadzono cykl warsztatów z zakresu oceny dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa w rozbiciu na poszczególne zespoły, działy i operacje. Zakres rozciągał się od technologii wytwarzania, poprzez kontrolę jakości, magazynowanie aż po potrzeby biznesowe np. controllingowe.”

  mes-logo

  MARION,
  Przemysł kosmetyczny

  Tomasz Grzenia,
  Dyrektor Zakładu w MARION

  „Dokonując przeglądu rynku usłyszeliśmy wiele dobrego o firmie ImFactory, która jest częścią Grupy ASTOR. Spotkanie z przedstawicielami firmy upewniło nas, że jest to bardzo dobry wybór. Sami natomiast nie mieliśmy odpowiedniej kadry, która byłaby w stanie kompleksowo zająć się tym tematem. Ostateczną decyzję podjął Zarząd na podstawie wewnętrznej rekomendacji Dyrektora Zakładu i Dyrektora Finansowego. Doświadczenia innych firm, z którymi mogliśmy się zapoznać, wpłynęły na wybór ImFactory jako partnera w tym projekcie.”

  Powiązane artykuły

  Wspólnie transformujemy
  przemysł

  FAQ

  Zobacz, o co najczęściej pytają Klienci zainteresowani stworzeniem Mapy Drogowej Cyfrowej Transformacji i poszerz swoją wiedzę w tym temacie.
  1.

  Czym jest Mapa Drogowa Cyfrowej Transformacji?

  Najprościej mówiąc, jest narzędziem pomagającym przedsiębiorstwu odnaleźć się w procesie transformacji cyfrowej. To dokument, który możemy porównać z planem strategicznym czy też z portfolio zadań (projektów) i inicjatyw wraz z zależnościami między nimi.
  Mapa Drogowa Cyfryzacji przede wszystkim pomaga określić cele i wskazuje drogę do ich osiągnięcia. W wizualny sposób pokazuje zależności pomiędzy zadaniami, określa kamienie milowe i ich rozłożenie w czasie, stanowi również punkt wyjścia dla wdrażanych zmian technologicznych. Taka mapa podsumowuje, gdzie jesteśmy obecnie, wyznacza dokąd chcemy dojść w oparciu o wizję i cele strategiczne firmy oraz pokazuje, jakimi ścieżkami możemy podążać w tym kierunku.

  2.

  Ile czasu zajmuje przygotowanie Mapy Drogowej Cyfrowej Transformacji?

  Czas potrzebny na wykonanie Mapy Transformacji Cyfrowej jest wprost proporcjonalny do zakresu, jaki taka mapa ma objąć – tak jak w każdym projekcie, wraz ze wzrostem zakresu i liczby obszarów, które chcemy ująć, zwiększeniu będzie ulegał też czas potrzebny na przygotowanie. Wymagana ilość czasu może zależeć m.in. od liczby badanych procesów, wielkości fabryki czy też od tego, jakie funkcje będziemy sprawdzać (np. monitorowanie produkcji, traceability, planowanie, harmonogramowanie, zarządzanie wyposażeniem czy serwisami).

  3.

  Jaki jest koszt wykonania Mapy Drogowej Cyfryzacji?

  Koszt zawsze jest indywidualnie wyliczany dla każdego z Klientów. Przy jego szacowaniu bierzemy pod uwagę wiele zmiennych – przede wszystkim cechy danego przedsiębiorstwa, zakres i trudność wykonania Mapy Transformacji Cyfrowej, na ile będzie to absorbujące i zasobochłonne, czy pojawia się presja czasu i, co najważniejsze, jakie są unikalne, specyficzne potrzeby danej firmy. Typowo rozpiętość budżetów przygotowania Mapy Drogowej Cyfryzacji obejmuje zakres od 20 do 70 tys. PLN.

  4.

  Dlaczego warto posiadać Mapę Drogową Transformacji Cyfrowej?

  Ze względu na korzyści, jakie przynosi. Taka mapa wpiera proces myślenia strategicznego i podejmowania decyzji, pomaga przygotować plan transformacji cyfrowej i wyznaczyć kamienie milowe oraz poszczególne zadania i etapy pośrednie, a nawet odkrywanie zależności i powiązań, których wcześniej nie dostrzegaliśmy. Przyczynia się nie tylko do efektywniejszego wykorzystania zasobów, ale pozwala również czerpać korzyści z cyfryzacji szybciej i na większą skalę. Zwiększa szanse na sukces, ponieważ nie chodzi o to, by wdrażać technologie bezrefleksyjnie, ulegając modzie na cyfryzację. Istotne jest, aby skupić się na wyborze jedynie tych rozwiązań, które przyniosą rzeczywiste korzyści danej firmie i jej pracownikom (nie tyle zastępując, co uzupełniając i usprawniając ich pracę).

  5.

  Jakie są alternatywy dla wykonania Mapy Transformacji Cyfrowej?

  Można zrobić minimum, maksimum lub nie robić nic.

  Minimum to samo badanie ADMA, które traktujemy jako wstęp do przygotowania Mapy Drogowej Cyfryzacji. Klient, który zamówi to badanie, otrzymuje raport wstępny. Pojawiają się w nim wnioski z oceny stanu bieżącego i aktualnego poziomu dojrzałości cyfrowej jego przedsiębiorstwa. Dane przedstawione są w bardzo przystępny sposób – znajdziemy tam różnego rodzaju statystyki, takie jak porównanie wyniku uzyskanego przez przedsiębiorstwo ze średnią wyników z danej branży, porównanie ze średnią polskich firm, ze średnią przedsiębiorstw europejskich oraz inne benchmarki.

  W wersji maksimum, poza wykonaniem bazowego badania ADMA i przygotowaniem Mapy Transformacji Cyfrowej proponujemy opracowanie koncepcji, specyfikacji, bądź projektu technicznego dla najbardziej rozwojowych i rozległych inicjatyw, w przypadku których istnieje potrzeba pogłębienia dokładności opisu.

  Pozostaje również trzecia opcja – można nie robić nic i zdać się na swoje przeczucie lub stosować taktykę gaszenia pożarów.

  6.

  Czy Mapy Drogowe Cyfrowej Transformacji przeznaczone są jedynie dla dużych przedsiębiorstw?

  NIE, można je wykonać dla przedsiębiorstwa każdej wielkości, po prostu ich stopień skomplikowania będzie różny.

  7.

  Jakie są etapy wykonania Mapy Drogowej Transformacji Cyfrowej?

  Jakie są etapy wykonania Mapy Drogowej Transformacji Cyfrowej?
  Wyróżniamy 3 główne etapy:

  • Analiza Przygotowawcza,
  • Ocena Wstępna,
  • Właściwa Analiza.

  Czasami pojawia się również Koncepcja Pierwszych Działań. To nieobowiązkowy etap końcowy w tworzeniu Mapy Transformacji Cyfrowej. Zwykle jednak do jego realizacji dochodzi dopiero wtedy, gdy przechodzimy dalej. Z reguły traktuje się go już jako część kolejnego projektu.
  Zachęcamy do zapoznania się z ulotką, w której dokładniej został omówiony każdy tych z etapów.

  8.

  Co zawiera Mapa Drogowa Cyfryzacji i jak przebiega projekt jej tworzenia?

  Na poszczególnych etapach budowy mapy dostarczanie są stopniowo do Klienta produkty danego etapu.

  Etap pierwszy: Analiza Przygotowawcza – obejmuje analizę stanu obecnego, spotkania i rozmowy mające pomóc w określeniu tła projektu i w wyborze odpowiedniego podejścia. Produktem jest tutaj raport wstępny, przygotowany na podstawie badania dojrzałości cyfrowej ADMA.

  Etap drugi: Ocena Wstępna – to przede wszystkim wizje lokalne. Konsultanci dokonują audytu wybranych obszarów na miejscu, u Klienta, i dokumentują stan zastany „w gemba”. W efekcie dostarczane są uwagi procesowe w układzie: obserwacje + diagnoza + sugestie. Wtedy obie strony mają już ostatecznie wyznaczony główny cel transformacji cyfrowej.

  Etap trzeci: Właściwa Analiza – polega na opracowaniu danych zebranych w dwóch wcześniejszych etapach. Na koniec tego etapu Klient otrzymuje konkretne produkty końcowe składające się na Mapę Drogową Cyfrowej Transformacji – począwszy od listy inicjatyw (projektów) połączonych z celami biznesowymi organizacji i celem nadrzędnym transformacji, przez analizę Pain-Gain wspierającą w priorytetyzacji projektów do wdrożenia, aż po mapę pokazującą zależności między inicjatywami, a także raport końcowy z wnioskami i rekomendacjami.

  9.

  Czy w projekcie wykonania Mapy Transformacji Cyfrowej uczestniczy ktoś z zespołu z firmy Zamawiającego? Jaką pracochłonność trzeba uwzględnić podczas planowania przedsięwzięcia?

  TAK. Sprawna komunikacja i współpraca przekładają się bezpośrednio na jakość Mapy Drogowej Cyfryzacji, dlatego uczestnictwo pracowników po stronie Zamawiającego jest istotne. W zależności od zakresu prac, ich udział może być różny. Nie jesteśmy w stanie podać konkretnej liczby roboczogodzin, jakie powinni w tym celu zarezerwować. Przygotowując plan transformacji cyfrowej, szacujemy na ile projekt ten będzie angażujący dla Zamawiającego. Na pewno warto zarezerwować 2-3 dni na warsztaty i wizję lokalną oraz kilkanaście kolejnych godzin na spotkania i rozmowy uzupełniające. W czasie warsztatów i wizji angażowani są wszyscy – od top managementu, aż po szeregowych pracowników. Dodatkowo należy założyć dodatkowy dzień na przekazanie uwag procesowych oraz jeszcze jeden na prezentację wyników projektu.

  10.

  Moja firma miała już wykonywaną Mapę Transformacji Cyfrowej – czy wykonanie kolejnej na bazie tej poprzedniej jest tańsze niż zrobienie jej od nowa?

  Choć zrobienie takiej mapy jest projektem, to transformacja cyfrowa biznesu jest procesem, dlatego rekomendujemy, aby co jakiś czas (rok, dwa) ewaluować i aktualizować Mapę Drogową Cyfryzacji. Z biegiem czasu zmienia się kontekst, otoczenie biznesowe, dostępne technologie czy też działania konkurencji. To wszystko wpływa na potrzebę aktualizacji naszego planu i strategii. Na pewno wykonanie kolejnej iteracji powinno być szybsze i sprawniejsze, jakkolwiek dochodzi dodatkowa kwestia – rewizja tego, co udało się do tej pory osiągnąć.

  11.

  W jaki sposób mogę złożyć zamówienie na usługę wykonania Mapy Drogowej Cyfrowej Transformacji?

  Wystarczy wykonać następujące kroki: wejść na stronę internetową ImFactory i kliknąć przycisk Bezpłatna Konsultacja, znajdujący się w prawym górnym rogu, a następnie wypełnić formularz i go wysłać. Nasi konsultanci skontaktują się z Państwem w celu omówienia szczegółów i dalszych kroków.

  12.

  Czy/gdzie mogę zobaczyć fragmenty przykładowych Map Transformacji Cyfrowej wykonywanych przez Państwa dla innych firm?

  Mapy Drogowe Transformacji Cyfrowej jako element strategii firmy są objęte umową o zachowaniu poufności, która prawnie chroni tajemnice przedsiębiorstwa. Dlatego nie możemy ich udostępniać, nawet fragmentarycznie. Niemniej jednak zachęcamy do kontaktu – nasi konsultanci chętnie opowiedzą o tym, jak taka mapa jest skonstruowana oraz jakie inicjatywy mogą się w niej pojawić.

  13.

  W jakiej formie dostarczana jest Mapa Drogowa Transformacji Cyfrowej? Fizycznej, papierowej czy elektronicznej?

  Zgodnie z ideą #paperless treści przekazujemy cyfrowo, w formie dokumentów elektronicznych. Przygotowana przez nas mapa składa się z prezentacji uwzględniającej uwagi procesowe, arkusza zbioru inicjatyw z analizą Pain – Gain oraz graficznego schematu połączeń pomiędzy inicjatywami.

  14.

  Jakie są najczęstsze wyzwania w projekcie tworzenia Mapy Drogowej Cyfryzacji?

  Wyzwania pojawiają się przede wszystkim na etapie pozyskiwania informacji oraz definiowania potrzeb. W trakcie kilku dni audytu nie sposób poznać absolutnie wszystkich aspektów funkcjonowania fabryki. Stosujemy podejście zbierania informacji w gemba – staramy się być jak najbliżej procesu. Rozmawiamy z operatorami bezpośrednio na hali produkcyjnej, często nawet bez obecności przełożonych, przeprowadzamy wywiady i zebrania grupowe, próbujemy pobudzać dyskusje bez nakierowywania na konkretne rozwiązania czy sugerowania odpowiedzi – wszystko po to, by uzyskać jak najwięcej rzetelnych informacji o procesach. Mimo to dużym wyzwaniem, z którym się stykamy, jest ograniczona otwartość. Im bardziej przedsiębiorstwo jest świadome tego, że celowe ukrywanie lub pomijanie pewnych kwestii nie sprawdza się, a mówienie o problemach jest potrzebne i powinno być pozbawione lęku przed krytyką, tym lepsze efekty jesteśmy w stanie wspólnie osiągnąć.

  15.

  Czy zakres Mapy Drogowej Cyfrowej Transformacji różni się w zależności od branży w jakiej działa firma?

  Zakres jest zazwyczaj zbliżony, choć w zależności od branży, można kłaść nacisk na inne kwestie. Przykładowo, gdy działamy w branży farmaceutycznej czy spożywczej więcej czasu spędzimy nad analizą procesów związanych z traceability czy kontrolą jakości oraz zgodnością z wymogami prawnymi lub normami. Natomiast w branżach high-volume, będziemy akcentować to, jak monitorować maszyny pod względem dostępności i efektywności, bo tam każda sekunda pracy jest szczególnie ważna.

  16.

  Czy Mapy Drogowe Cyfryzacji przeznaczone są wyłącznie dla szczebla kierowniczego organizacji? Czy pracownicy niższego szczebla również mają w nie wgląd?

  Mapy Drogowe Transformacji Cyfrowej przynoszą wartość nie tylko kadrze zarządzającej, zajmującej się budowaniem strategii dla przedsiębiorstwa, ale także każdemu pracownikowi, a nawet zewnętrznemu interesariuszowi, który jest zaangażowany w realizację tej strategii. Tak jak w kaskadowaniu celów ogólnej strategii firmy mówimy o ich dekompozycji na niższe szczeble i dalej uszczegóławianiu – tak samo w przypadku strategii transformacji cyfrowej – cele wychodzą od góry, ale powinny być ogłoszone i komunikowane w całości Organizacji. Przekłada się to na realizację działań w ramach utrzymania kultury ciągłego doskonalenia.

  17.

  W jaki sposób Mapy Transformacji Cyfrowej zwiększają przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw, które się na nie decydują?

  Poprzez zwalczanie prokrastynacji technologicznej. Posiadanie jasnej strategii ułatwia prowadzenie dyskusji na temat inwestowania w technologię. Transformacja cyfrowa biznesu wydaje się dużym zadaniem, które może budzić pewne obawy. Mapa Drogowa Cyfryzacji jest jedną z metod zmniejszenia ryzyka w tym zakresie – takie rozbicie dużego zadania na mniejsze, sprawia że wydają się one bardziej osiągalne, przez co szybciej zabieramy się za ich realizację. Robimy to sprawniej niż konkurencja, z lepszą optymalizacją kosztową, planujemy uwzględniając potrzebne zasoby, wyznaczamy mniejsze zadania biznesowe do realizacji. Dzięki temu osiągamy lepsze rezultaty i szybciej dostarczamy wartość.

  18.

  Jakie są trzy kluczowe zalety posiadania Mapy Drogowej Cyfrowej Transformacji przygotowanej przez ImFactory?

  1. Dostajemy plan, który jest stworzony przez ludzi „outside of the box”, mających świeże spojrzenie na problemy i potrzeby firmy. Dzięki temu odkrywamy nowe, nieznane ścieżki dojścia do celu.
  2. Mapa Drogowa Cyfryzacji pozwala ubiegać się o dofinansowania, często jest wymagana przy konkursach na granty.
  3. Zyskujemy świadomość potrzebnych zasobów, która pomaga w dalszym procesie decyzyjnym. (Zrozumienie szacunkowych kosztów, przybliżonego czasu potrzebnego na wykonanie mniejszych projektów i skali korzyści, jakie możemy osiągnąć, dzięki konkretnym działaniom.)
  19.

  Czy można zamówić Mapę Drogową tylko dla jednego działu/dla jednej z fabryk?

  Można. Największą synergię otrzymuje się kiedy cała Organizacja podąża we wspólnie ustalonym kierunku, ale w zależności od tego, jaką przedsiębiorstwo ma strukturę, strategia transformacji cyfrowej może być przygotowywana samodzielnie przez pojedyncze jednostki. Sprawdza się to zwłaszcza w przypadku struktury federacyjnej czy holdingowej, gdy mamy znaczny stopień autonomii na poziomie lokalnym. Spotkaliśmy się już z sytuacjami, gdy poszczególne działy czy fabryki miały swoje własne strategie, a czasami nawet własne mini-misje. Tak samo może być ze strategią cyfrową i Mapą Drogową Cyfrowej Transformacji.

  20.

  Czy wszystkie inicjatywy zawarte w Mapie Drogowej Cyfryzacji muszą zostać wdrożone w firmie, aby można było mówić o sukcesie cyfryzacji?

  NIE. Mówiąc o cyfryzacji mamy na myśli duże, złożone przedsięwzięcie obejmujące dłuższy okres, więc sukces też rozkłada się w czasie. Wyznaczamy kamienie milowe, które wskazują moment zakończenia pewnych faz i serii zadań. Powinniśmy skupiać się przede wszystkim na nich i na celach cząstkowych, które są z nimi powiązane. Osiągnięcie każdego z tych kamieni milowych jest sukcesem, który trzeba świętować. Mapa Drogowa Cyfrowej Transformacji wskazuje wiele ścieżek do osiągnięcia głównego celu cyfryzacji, ale nie oznacza to, że musimy podążać tymi wszystkimi ścieżkami równoległe. Możemy wybrać, która z nich w danym momencie jest dla nas najlepsza, aby optymalizować wykorzystanie dostępnych zasobów, zmniejszać ryzyko i szybciej czerpać korzyści. Do osiągnięcia sukcesu cyfryzacji przyczynia się każdy krok, który przybliża nas w kierunku celu nadrzędnego. Jednak błędne jest rozumowanie, że zrealizowanie jakiejś skończonej serii działań z nieskończonej puli możliwych inicjatyw zawartych w haśle “cyfryzacja”, jest wystarczającym i jedynym wyznacznikiem sukcesu i zagwarantuje nam jego osiągnięcie i utrzymanie.

  21.

  Jaki horyzont czasowy obejmuje Mapa Drogowa Cyfrowej Transformacji?

  Długoterminowy. Standardowo przygotowywane przez nas Mapy Transformacji Cyfrowej obejmują okres od 3 do 5 lat. Budowanie map na krótszy czas nie wyczerpuje postulatu tworzenia rzeczywistej strategii, zaś planowanie w dłuższym okresie, może nie być wartościowe – biorąc pod uwagę tempo zmian rynkowych i technologicznych, taka mapa szybko by się dewaluowała.

  22.

  Co wpływa na jakość Mapy Transformacji Cyfrowej?

  Stopień powiązania z firmą, która ją zamawia. Wyróżnikiem dobrej Mapy Drogowej Transformacji Cyfrowej powinno być to, na ile jest ona spersonalizowana i dopasowana do kontekstu działania konkretnej Organizacji – czy wspiera jej strategię, misję i wizję, czy jest spójna z kierunkiem rozwoju przedsiębiorstwa. Mapa nie powinna być jedynie szablonowym zbiorem inicjatyw, które nie mają przełożenia na realia czy środowisko funkcjonowania danej firmy.

  23.

  Jakie jest podejście do komunikacji w projekcie budowy Mapy Drogowej Cyfryzacji?

  Podejście do komunikacji w dużej mierze zależy od celu. Innej formy kontaktu użyjemy do przekazywania postępów prac, innej do omówienia problemów i wypracowania rozwiązań, innej do wymiany poglądów, a jeszcze innej do przekazania wiedzy. Ważne, żeby informacja przekazana była szybko, konkretnie i efektywnie. Pozwoli to wypracować wspólne zrozumienie. Podczas budowania Mapy Transformacji Cyfrowej stosujemy podejście hybrydowe – zarówno spotkania zdalne, jak i wizyty na miejscu, wizje lokalne i wywiady. Nasze podejście do komunikacji z interesariuszami dostosowane jest do etapu, na którym jesteśmy w projekcie, dlatego czasem pracujemy synchronicznie, a czasami asynchronicznie. Przykładowo, na etapie pozyskiwania informacji mogą to być wywiady indywidualne lub grupowe, na innych etapach warsztaty czy sesje inspiracyjne. Przykładem pracy asynchronicznej będą materiały, które przekazujemy Klientowi do przygotowania.

  24.

  Mapa Drogowa Cyfrowej Transformacji wykonywana jest dla wszystkich procesów czy tylko dla wybranego procesu?

  Mapa Drogowa Transformacji Cyfrowej przygotowywana jest w oparciu o wybrane procesy, szczególnie w przypadku dużych przedsiębiorstw, które mają wiele procesów produkcyjnych i wspierających. Koszt końcowy uwzględnienia każdego kolejnego procesu w Mapie Drogowej Cyfryzacji stałby się w pewnym momencie zbyt wysoki. Jest to po prostu nieopłacalne i zbyt czasochłonne. Z tego powodu pracujemy na próbie reprezentatywnej oraz głównej puli procesów wspomagających, które podlegają audytowi, takich jak proces kontroli jakości, zaopatrzenia, planowania, utrzymania ruchu, controllingu, zapewnienia business continuity.

  25.

  Czy Mapa Drogowa Cyfryzacji obejmuje analizę „AS-IS”?

  TAK, Mapa Transformacji Cyfrowej obejmuje analizę „AS-IS”. Analiza stanu obecnego pojawia się w pierwszym i częściowo także w drugim etapie budowania tego typu mapy. Nie mapujemy pełnego procesu w stanie obecnym i nie wykonujemy szczegółowego modelu w ramach analizy „AS-IS”, lecz skupiamy się na zidentyfikowaniu i uchwyceniu elementów procesu, które są kluczowe pod względem cyfryzacji i optymalizacji. Opracowujemy wstępny raport dojrzałości cyfrowej, zgodnie z metodyką ADMA i przedstawiamy uwagi procesowe po audycie przeprowadzonym w gemba.

  26.

  Czy start-up’y również mogą zamówić wykonanie Mapy Drogowej Cyfrowej Transformacji?

  TAK. Na każdym etapie dojrzałości można wykonać Mapę Drogową Cyfryzacji, choć z reguły adresowana jest ona przede wszystkim dla przedsiębiorstw o bardziej złożonej strukturze.

  27.

  Czy inicjatywy są połączone z konkretnymi dostawcami i produktami?

  NIE. Z zasady inicjatywy nie ograniczają się jedynie do portfolio produktów i usług oferowanych przez ImFactory czy innych, z nazwy wymienionych dostawców. Są zbudowane w taki sposób, żeby nie wskazywały konkretnych produktów, a bardziej klasy produktów, które można wykorzystać. Na tym polega ich uniwersalność. W wyjątkowych przypadkach, gdy Klient jest zdecydowany, by w mapie zawrzeć rozwiązania konkretnego dostawcy, który zapewnia standard w jego Organizacji, możemy przygotować Mapę Transformacji Cyfrowej w ten sposób.

  28.

  Jakie są najczęstsze ryzyka i przyczyny niepowodzeń projektów realizowanych w ramach transformacji cyfrowej?

  Z naszych obserwacji wynika, że najpoważniejszym ryzykiem jest wewnętrzny opór i niechęć ludzi do zmian. Zdarza się, że pracownicy podchodzą do technologii z rezerwą i nieufnością – boją się tego, czego nie rozumieją albo zwyczajnie nie chcą korzystać z nowych rozwiązań ze względu na dawne przyzwyczajenia. Następną kwestią jest słabnące z upływem czasu zaangażowanie, a także zbyt szczegółowe rozpisywanie i analizowanie kolejnych kroków oraz niekończące się dyskusje, które blokują firmę przed działaniem. Ta dbałość o szczegóły i powolne procesy decyzyjne sprawiają, że firma traci przewagę konkurencyjną. Zwróćmy uwagę, że ryzyka te są związane z czynnikiem ludzkim, a nie z technologią. Dlatego każda zmiana wprowadzona w organizacji wymaga szczególnego skupienia się na ludziach, a odpowiedzią mogą być szkolenia pracowników oraz odpowiednia komunikacja.

  29.

  Jakie są kolejne kroki na drodze transformacji cyfrowej po wykonaniu Mapy Drogowej Cyfryzacji?

  Kiedy projekt budowy Mapy Transformacji Cyfrowej się kończy, należy wybrać z niej obszary koncentracji oraz inicjatywy, które będą realizowane w pierwszej kolejności. Następny etap to wdrażanie, monitorowanie i sprawdzanie efektów, a w dalszej perspektywie korygowanie i dostosowywanie planu w kontekście kolejnych działań. Jeśli przedsiębiorstwo zdecyduje się zacząć od bardziej obszernych i rozwojowych inicjatyw, warto pamiętać, że przed przejściem do ich realizacji można również zamówić u nas wykonanie koncepcji, specyfikacji, bądź projektu technicznego dla tego typu inicjatyw, które pogłębią szczegółowość opisu i w pewnym stopniu chronią firmę przed ewentualnym niepowodzeniem. Ważnym elementem cyklu życia Mapy Transformacji Cyfrowej jest także jej ewaluacja i aktualizacja, która powinna być przeprowadzana cyklicznie.

  30.

  Jakie inne usługi lub rozwiązania powiązane z Mapami Drogowymi Transformacji Cyfrowej posiada w swojej ofercie ImFactory?

  W ramach usług dodatkowych oferujemy wsparcie consultingowe, wdrożenia systemów MES i APS, świadczenie usług programistycznych lub wykonanie projektu migracji. Jeśli będzie taka potrzeba, oferujemy też wsparcie w pracach nad pojedynczą inicjatywą poprzez:
  pomoc w wyborze konkretnego rozwiązania,
  przygotowanie oferty produktowej,

  • wykonanie koncepcji,
  • wykonanie specyfikacji,
  • wykonanie projektu technicznego.
  Bezpłatna Konsultacja

  Sprawdź, czy Cyfrowa Transformacja 
jest odpowiedzią na potrzeby Twojej Firmy

  Na jakie tematy możesz
  z nami porozmawiać?

  • Jak zbudować strategię Cyfrowej Transformacji przedsiębiorstwa z wykorzystaniem Mapy Drogowej i metodyki ADMA.
  • Jak uzyskać rzeczywiste i wiarygodne dane o procesach produkcyjnych.
  • Jak monitorować i zwiększać efektywność produkcji.
  • Jak ograniczyć lub wyeliminować obieg papierowych dokumentów na produkcji.
  • Jak zapewnić zgodność z normami, wymaganiami branżowymi i regulacjami prawnymi.
  • Jak zapewnić elastyczne i skalowalne środowisko informatyczne dla rozwijającego się biznesu.
  • Jak zintegrować produkcję z systemem ERP.
  • Jak obniżyć koszty posiadania wielu zróżnicowanych rozwiązań IT na produkcji.
  • Jak wesprzeć proces zmiany i adaptacji nowych technologii w organizacji.
  • Jak skutecznie planować i harmonogramować produkcję.
  • Jak przeprowadzić migrację starych, niewspieranych i niebezpiecznych systemów legacy.

   Twoje dane osobowe udostępnione w formularzu będą przetwarzane przez Grupę ASTOR zgodnie z zasadami.

   Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz obowiązują na niej Polityka prywatności i Regulamin świadczenia usług Google.

   Jak przebiega proces bezpłatnej Konsultacji?

   Uzupełniasz 
i wysyłasz formularz na stronie.

   W ciągu 1 dnia roboczego zadzwoni do Ciebie opiekun.

   W umówionym terminie spotkasz się zdalnie z naszym konsultantem.

   Bezpłatna Konsultacja

   Dziękujemy za przesłanie formularza.

   Nasz opiekun skontaktuje się z Tobą w ciągu 1 dnia roboczego, aby dowiedzieć się więcej o Twoich wyzwaniach i umówić termin spotkania z konsultantem najlepiej dopasowanym do Twoich potrzeb.

   Uzupełniasz 

   i wysyłasz formularz na stronie.

   W ciągu 1 dnia roboczego zadzwoni do Ciebie opiekun.

   W umówionym terminie spotkasz się zdalnie z naszym konsultantem.

   W czasie oczekiwania zachęcamy do wejścia na Baza Wiedzy ImFactory, na której znajdziesz wiele ciekawych webinarów, artykułów oraz case studie, które wprowadzą w świat Cyfrowej Transformacji

   Zamknij

   Jak przebiega proces bezpłatnej Konsultacji?

   Uzupełniasz 
i wysyłasz formularz na stronie.

   W ciągu 1 dnia roboczego zadzwoni do Ciebie opiekun.

   W umówionym terminie spotkasz się zdalnie z naszym konsultantem.