System zarządzania produkcją AVEVA™ MES

Zoptymalizuj operacje produkcyjne pod kątem wydajności, jakości i zgodności z przepisami. Obniż koszty i złożoność procesu standaryzacji systemu MES.

WIĘCEJ O AVEVA

Kluczowe korzyści

Dlaczego warto wdrożyć system MES? Zobacz najważniejsze korzyści, jakie może zyskać Twoja firma

30% wzrost
jakości

30% wydłużenie czasu
pracy maszyn

20% redukcji kosztów
wytwarzania

10% wzrost
produktywności

20% wzrost
wskaźnika OEE

Główne funkcjonalności

Kompletny zestaw funkcji do efektywnego zarządzania i rejestrowania procesów operacyjnych oraz przepływu materiałów w zakładach przemysłowych

Zarządzanie
produkcją

Cyfrowe zarządzanie informacją i regułami przydziału i śledzenia postępu zleceń produkcyjnych dla dowolnej kombinacji manualnej oraz zautomatyzowanej rejestracji pracy. 

Zarządzanie operacjami
magazynowymi

Śledzenie przepływu materiałów, półproduktów i wyrobów gotowych w czasie rzeczywistym, w tym przyjęcia, transfery, oraz dla zarządzania zapotrzebowaniem w Kanban, w miarę zużywania materiałów i produkcji wyrobów. 

Zarządzanie listami materiałowymi BOM i recepturami

Minimalizacja strat jakościowych oraz poprawa spójności poprzez wsparcie egzekwowania specyfikacji produktowych i procesowych. 

Śledzenie położenia i genealogii materiału

Zredukuj koszty związane z zapewnieniem zgodności z przepisami i normami chroń swoją markę dzięki automatycznej elektronicznej rejestracji szczegółowej genealogii produktu oraz śledzeniu przepływu materiałów od początku do końca procesu w ciągu kilku minut. 

Integracja danych w przedsiębiorstwie

Integracja z systemem ERP umożliwia zwinne, krótkoterminowe zarządzanie produkcją, zapewniając elastyczność dostosowania harmonogramu do zakładu produkcyjnego oraz przejrzystość łańcucha dostaw w zakresie operacji i stanów magazynowych. 

Kontrola
jakości

Automatyzuj i egzekwuj procedury kontroli jakości oraz zbierania danych zgodnie z rzeczywistym statusem zleceń wykonania zadań na produkcji, oraz w odpowiedzi na zdarzenia na hali produkcyjnej, w celu zmniejszenia strat zmienności w wynikach produkcji. 

Zarządzanie wydajnością zakładu

Uzyskaj większą wartość i wydajność posiadanych zasobów dzięki możliwości monitorowania wykorzystania linii produkcyjnych i parku maszynowego oraz wskaźnika efektywności wyposażenia OEE. 

Cyfrowe zarządzanie przepływem pracy

Automatyzuj działania operacyjne i procesy zbierania danych, eliminując potrzebę papierowej dokumentacji oraz ryzyko błędów wynikających z procedur wykonywanych ręcznie. 

Wsparcie
i mobilność

Stwórz nowoczesny personel za pomocą cyfrowych i mobilnych interfejsów użytkownika, umożliwiając zachowanie połączenia z kluczowymi procesami zarówno online, jak i offline. 

Baza danych do celów raportowania i ciągłego doskonalenia

Szczegółowa historia produkcji w porównaniu do planowanej zapewnia szczegółową analizę wydajności operacyjnej oraz identyfikację obszarów do poprawy. 

Proces wdrożenia

Zobacz, jak łączymy podejścia zwinne i klasyczne kaskadowe, aby osiągnąć znaczną elastyczność, przy jednoczesnym zagwarantowaniu wysokiej jakości, terminowości i zgodności z budżetem.
1.

Przygotowanie
projektu

2.

Przygotowanie
koncepcji
wdrożenia

3.

Przygotowanie
środowiska
produkcyjnego

4.

implementacja

5.

Faza
stabilizacji

6.

Okres
gwarancyjny

Nasz projekt rozpoczynamy od dogłębnej, kompleksowej analizy, podczas której wiele uwagi poświęcamy rozmowom z operatorami podczas wizyt w Gemba. Prowadzimy warsztaty i spotkania na wszystkich poziomach organizacji, zbierając informacje na temat problemów, potrzeb, wyzwań i celów. 

W przypadku bardzo dużych projektów etap analizy może zostać wyodrębniony jako osobny projekt. Analiza przeprowadzona w ten sposób jest naszym  upstream kanban, tworząc tzw. backlog, czyli pulę zagadnień do realizacji w kolejnych etapach. 

Każdy etap implementacji dzielimy na mniejsze fazy, tzw. sprinty, podczas których wdrażane są poszczególne elementy z puli backlog, cały czas na bieżąco konsultując zakres projektu z klientem oraz modelując wartość, która ma zostać dostarczona na koniec sprintu.  

W kolejnym kroku przygotowywane jest demo lub makieta, której zadaniem jest prezentacja koncepcyjnie zaprojektowanego elementu. 

Ostatni etap to właściwa realizacja oraz zebranie końcowej informacji zwrotnej od użytkownika. Po zaakceptowaniu rozwiązanie jest wprowadzane do produkcji lub dodawane do wcześniej powstałej części projektu. 

Znajdź odpowiedzi
na nurtujące Cię pytania

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz, o co najczęściej pytają nasi Klienci i rozwiej swoje wątpliwości.
Sprawdź tutaj

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Partner | Digital Consulting

„AVEVA Model-Driven MES to wysoce konfigurowalny system, który z łatwością można dostosować do konkretnych potrzeb poszczególnych przedsiębiorstw. Ta elastyczność pozwala firmom wdrożyć system szybko i przy minimalnym zakłóceniu ich operacji, redukując czas dostarczenia wartości oraz zwiększając wskaźnik zwrotu z inwestycji ROI.”

Manager | Business Development (CEE)

„Oprogramowanie AVEVA MES zostało stworzone, aby optymalizować i usprawniać procesy produkcyjne w przemyśle, m.in. w branży spożywczej, farmaceutycznej i towarów konsumpcyjnych. Inwestycja w system AVEVA MES może dostarczyć firmom wiele korzyści, takich jak zwiększona wydajność, poprawa jakości, zgodność z przepisami.”

Wszystko, czego potrzebujesz

Jedna platforma do transformacji cyfrowej operacji produkcyjnych

Otwarta platforma programistyczna i uruchomieniowa

Skalowalna aplikacja MES z bogatą funkcjonalnością zarządzania produkcją

Reużywalne, standaryzowane procesy realizacji oraz powiązane z nimi unikalne podejście do modelowania UX

Historie sukcesu

Zainspiruj się sukcesami naszych klientów, osiągniętymi dzięki wdrożeniu systemu AVEVA MES
mes-logo

VIGO Photonics
elektronika high-tech

Łukasz Piekarski
Dyrektor Finansowy w VIGO Photonics

“Wdrożenie systemu MES było jedynie częścią udanego procesu transformacji firmy i wdrażania nowych standardów działania. Wprowadzenie nowych systemów zarządzania, z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi IT, w tym systemu MES, pozwoliło firmie VIGO System SA zwiększyć produkcję, oszczędzić czas i zmniejszyć ilość reklamacji oraz znacząco zwiększyć zyski.”

 

mes-logo

Rafineria Gdańska
asfalty

Mariusz Pacana
Dyrektor Produkcji w Rafinerii Gdańskiej

„MES jako system informatyczny daje nam przede wszystkim możliwość kontroli bieżących parametrów produkcji oraz produkcję na czas, zgodną z planem.”

 

mes-logo

DOVISTA
okna i drzwi

Tomasz Kubach
Kierownik Programowy Systemu ERP w DOVISTA

„Dwoma kluczowymi zadaniami, jakie stawiane są przed MES w naszej organizacji, są dostarczenie aktualnej informacji w zakresie planu produkcyjnego, jak i dokładnych danych o technologii każdego elementu okna w miejscu jego wytwarzania bądź obróbki. W ramach dostarczania technologii w tym zakresie jest także tworzenie plików z programami dla maszyn CNC.”

 

Artykuły

Chcesz dowiedzieć się więcej? W naszej Bazie Wiedzy znajdziesz artykuły i webinary przygotowane przez ekspertów, które pozwolą Ci poszerzyć wiedzę na temat MES.

Te firmy zaufały
AVEVA MES

FAQ

Zobacz, o co najczęściej pytają Klienci zainteresowani systemami MES i poszerz swoją wiedzę w tym temacie.
1.

Co to jest MES?

MES (z ang. Manufacturing Execution System), czyli System Zarządzania Realizacją Produkcji, to rozwiązanie informatyczne, które wspiera cyfrowy obieg zleceń produkcyjnych, komunikowanie i monitorowanie postępu realizacji planu produkcyjnego oraz zarządzanie i nadzór nad parkiem maszynowym. Funkcje systemu MES opisuje norma ANSI\ISA-95. 

2.

Jakie korzyści płyną ze stosowania systemu MES?

Korzystaniesystemu MES pozytywnie wpływa na wzrost wskaźnika OEE oraz produktywności. Pozwala podnieść poziom jakości wyrobów oraz zapewnić wyższą dostępność maszyn. Wdrożenie MES może przyczynić się także do obniżenia kosztów produkcji 

3.

Jakie funkcje powinien mieć system MES?

Do podstawowych funkcjonalności systemu MES zalicza się między innymi: 

 • zarządzanie obiegiem zleceń i zadań produkcyjnych,  
 • modelowanie procesów produkcyjnych oraz list materiałowych BOM,  
 • śledzenie produkcji w toku oraz traceability,  
 • wsparcie procesów kontroli jakości,  
 • monitoring efektywności i statusu parku maszynowego.  

Dodatkowo MES powinien zapewniać możliwość integracji z innymi systemami informatycznymi oraz być źródłem danych otwartym na potrzeby przygotowania raportów i analiz.  

4.

Jak system MES integruje się z innymi systemami? Jak wygląda współpraca np. z systemem ERP, APS, CMMS, WMS?

System MES zapewnia wiele różnych możliwości integracji, z czego najczęściej zalecaną opcją jest wykorzystanie tzw. szyny danych (ESB z ang. Enterprise Service Bus), która porządkuje i zabezpiecza ciągłość komunikacjikluczowych kanałach, jak np. pobieranie zleceń z ERP i księgowanie produkcji czy pobieranie harmonogramu z APS i zwrotnie raportowanie postępu wykonania planu. Inne przykłady integracji to chociażby zakładanie zadańsystemie CMMS przeznaczonych dla działów utrzymania ruchu po wykryciu awarii na stanowisku czy zgłaszanie zapotrzebowania na komponentysystemie WMS.  

5.

Czym różni się podejście AVEVA Model Driven MES od podejścia klasycznego?

Rewolucyjne podejście Model Driven MES polega na zmianie sposobu myślenia. W przeciwieństwie do klasycznego podejścia, gdzie procesyorganizacji dostosowuje się do sposobu działania systemu, w przypadku MDM najpierw bada się i modeluje procesy działająceorganizacji, a następnie wspiera się je, udostępniając funkcje MES dokładnietych obszarach i momentach, w których one wymagane przez proces. Dzięki temu MDM promuje najlepsze praktyki i doświadczenia firmy, zamiast zmuszać do jedynego słusznego sposobu działania. Zastosowany silnik BPM (z ang. Business Process Modeling) zapewnia możliwość wersjonowania i modyfikowania wypracowanych standardów, co ułatwia ich przenoszenie na kolejne obszary 

6.

Jak przygotować się do wdrożenia systemu MES?

Projekt wdrożenia systemu MES, tak jak każdy inny projekt, rozpoczynamy od określenia na jakie problemy, potrzeby czy wyzwania ma odpowiedzieć system ijakim stopniu. Dopiero po ustaleniu tych kwestii możemy rozpocząć prace związane określeniem głównych użytkowników, interesariuszy projektu czy przeprowadzenia inwentaryzacji posiadanych maszyn i systemów, a także specyfikowania konkretnych wymagań. Na tym etapie można zaprosić do pomocy zewnętrznego konsultanta 

7.

Od czego zacząć budowę systemu MES?

Budowę systemu MES warto zacząć od przygotowania wersji demonstracyjnej w postaci Proof of Concept lub Proof of Value. Oznacza to wdrożenie systemu w wersji ograniczonej funkcjonalnie lub obszarowo, ale w zakresie, który dowiedzie, że odpowiada on na główne cele projektu. Jest to etap biznesowego uzasadnienia inwestycji, w efekcie którego dostarczane jest tzw. MVP (z ang. Minimal Value Proposition).  

8.

Ile kosztuje system MES?

Cena systemu MES zależy od wielu czynników i może mieścić sięprzedziale od kilkudziesięciu tysięcy do nawet kilku milionów złotych. Do głównych czynników warunkujących cenę systemu MES można zaliczyć liczbę podłączonych maszyn i sygnałów automatycznych, liczbę użytkowników, zakres funkcjonalny, sposób licencjonowania (wieczyste lub subskrypcyjne) czy sposób hostowania (lokalnie, w chmurze, hybrydowo).  

9.

Co powinna zawierać wycena wdrożenia systemu MES?

Typowy projekt wdrożenia systemu MES powinien wyróżniać następujące składniki kosztowe: 

 • usługa analizy przedwdrożeniowej, 
 • prace programistyczne związane z instalacją, konfiguracją i dostosowaniem systemu, 
 • integracje z maszynami, 
 • integracje z innymi systemami np. ERP, APS, 
 • koszty, a przynajmniej wymagania, sprzętu niezbędnego do uruchomienia (środowisko serwerowe oraz końcówki klienckie wraz z peryferiami, jeśli są wymagane), 
 • koszty licencji MES, 
 • koszty licencji trzeciej strony np. systemów baz danych (lub przynajmniej wymagania wobec takich), 
 • zakres prac do wykonania po stronie IT zamawiającego lub np. opiekuna systemu ERP, 
 • koszt i warunki gwarancji, 
 • SLA i koszty w okresie pogwarancyjnym (serwis).  
10.

Jak wybrać odpowiedniego dla moich potrzeb dostawcę systemu MES?

Wybierając dostawcę systemu MES warto zwrócić uwagę na to, czy proponowane przez niego rozwiązanie posiada ugruntowaną pozycję rynkową lub czy sam dostawca posiada taką pozycję. Należy sprawdzić czy zapewnia on regularnie nowe wersje oprogramowania, czy posiada Mapę Drogową rozwoju produktu oraz czy prowadzi wsparcie serwisowezakresie przygotowania łatek lub poprawek. Dodatkowo wartościowe może okazać się zweryfikowanie, jaki jest dostęp do partnerów wdrożeniowych danego rozwiązania, tak abyśmy nie zostali zmuszeni do współpracy tylkojedną firmą, co może stanowić spore zagrożenie dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania systemu 

11.

Jakie szkolenia i wsparcie są dostępne dla systemu MES?

Szkolenia produktowe z zakresu systemu AVEVA MES podzielone są na 3 główne bloki związane z funkcjonalnościami systemu dotyczące: 

 • zarządzania i monitorowania efektywności,  
 • modelowania procesów produkcyjnych i operacji, 
 • kontroli jakości i SPC.  

Dodatkowo cykl szkoleń uzupełniają zajęcia związane z Platformą Systemową AVEVA, która zapewnia możliwości integracji z maszynami oraz funkcje SCADA (w tym wizualizacji) czy z narzędziem Enterprise Integration (szyna danych na potrzeby komunikacji z innymi systemami biznesowymi). Wymienione szkolenia prowadzone są przez certyfikowane centra szkoleniowe AVEVA na całym świecie. 

12.

Jakie branże zazwyczaj korzystają z systemów MES?

Systemy MES znajdują zastosowanie we wszystkich branżach związanychwytwarzaniemzarówno dla produkcji procesowej, wsadowej jak i dyskretnej. 

13.

Jaka jest różnica między systemami MES a ERP?

Systemy ERP zostały stworzone na potrzeby wsparciazakresie wysokopoziomowego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, głównieobszarach gospodarki magazynowej, zarządzania zamówieniami oraz prowadzenia rozliczeń finansowych. W związkutym, operują one na pewnych agregacjach danychdłuższych okresach, często uwzględniając nie tylko dni, alcałe tygodnie, miesiące lub nawet lata. Natomiast systemy MES stworzono ze względu na rosnące potrzebyzakresie zarządzania operacyjnego procesami produkcyjnymi, co przekłada się na większą szczegółowość danych i krótsze okresy, takie jak dzień, poszczególna zmiana albo godziny. Informacje dla wybranych procesów mogą być też dostarczaneczasie rzeczywistym 

14.

Jak wygląda obsługa powdrożeniowa?

Obsługa powdrożeniowa dzieli się na gwarancyjną oraz pogwarancyjną (serwisową). Niezależnie od okresu, na obsługę powdrożeniową składają się procesy obsługi tzw. SR (z ang. Service Request), które obejmują przygotowywanie poprawek i obejść zgłoszonych błędów, aktualizacje wersji oprogramowania, monitoring wydajności systemu – ogólnie wszystkie zagadnienia związane z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania w myśl zapisów SLA.  

Drugim obsługiwanym strumieniem zgłoszeń są tzw. FR (Functional Request), które polegają na wprowadzeniu ulepszeń, optymalizacji, zmian w konfiguracji czy dodawaniu nowych funkcji lub obszarów – czyli szeroko rozumiana rozbudowa systemu. Dodatkowo konsultanci odwiedzają zakład, w gemba sprawdzają jak system jest wykorzystywany i zbierają feedback bezpośrednio od użytkowników. 

15.

Jakie są możliwości rozwoju systemu MES?

Typowe obszary rozwoju systemu MES to: 

 • dodanie nowych funkcji, które nie zostały jeszcze zaimplementowane, 
 • rozszerzenie systemu na nowe obszary np. wydziały, które nie zostały jeszcze zdigitalizowane, 
 • integracja z systemami zewnętrznymi, dla których nie ustanowiono do tej pory kanałów komunikacji. 

Obszary te mogą oczywiście występować w różnych kombinacjach i zakresach.  

16.

Jak system MES dba o bezpieczeństwo danych?

Współczesne systemy MES oferują rozbudowane mechanizmy zabezpieczeń, poczynając od standardowych zabezpieczeń wynikającychwykorzystywanego silnika bazy danych. Dla AVEVA MES jest to silnik MS SQL Server, o którego bezpieczeństwo dba producent, czyli Microsoft. AVEVA MES oferuje możliwość konfiguracji procesu uwierzytelniania użytkowników zarównooparciuwewnętrzny mechanizm, jak i mechanizm oparty o Active Directory, co znacznie upraszcza proces zarządzania dostępem i uprawnieniamipoziomu działu IT. Dodatkowo rozwiązania AVEVA zapewniają szyfrowaną komunikacjęwykorzystaniem technologii Archestra Identity Manager, która odpowiada za przesyłanie danych pomiędzy systemami AVEVA.  

17.

Czy system MES pozwala na rejestrację powstawania produktu? Czy zapewnia funkcję traceability?

Rejestracja historii powstawania produktu, czyli tzw. genealogia lub z ang. traceability, należy do funkcjonalności systemu MES opisanych w normie ANSI\ISA-95. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie systemy MES zapewniają komplet funkcjonalności, zdarza się też, że określone funkcje wymagają odpowiednich modułów 

18.

Jak raportowane są dane z systemu MES? Czy mogę połączyć system MES z moim systemem BI? Czy mogę eksportować dane z systemu MES do Excela, Minitaba, Statistiki?

AVEVA MES zapisuje danestandardowej bazie Microsoft SQL, do której dostęp jest otwarty dla użytkownikówodpowiednim poziomie uprawnień. Dzięki temu, bez najmniejszego problemu, baza danych MES może zostać podłączona jako źródło danych do dowolnego rozwiązania klasy BI, a także innych narzędzi takich jak arkusze Excel, Google Sheet, Minitab czy Statistica 

19.

Czy system MES może pobierać dane z maszyn?

System MES służy do zarządzania realizacją produkcji i monitoringu parku maszynowegofunkcjonalność osiąga dzięki zastosowaniu tzw. DIP (z ang. Device Integration Platform), czyli rozwiązania, które pośredniczy pomiędzy deterministycznym światem OT, w którym znajdują się maszyny oraz systemy automatyki, a zdarzeniowym światem IT, w którym funkcjonuje system MES. Przykładem takiego rozwiązania jest Platforma Systemowa AVEVA, która natywnie integruje się zarównosystemem MES, jak iurządzeniami wykonawczymi i układami sterowania. Umożliwia to szeroki wybór programów komunikacyjnych, dostępnystandardzie 

20.

Jak system MES wspiera doskonalenie produkcji?

System MES jest bogatym źródłem rzetelnych danychprodukcji dla działów Ciągłego Doskonalenia (z ang. Continuous Improvement), Lean oraz SixSigma, które na ich podstawie mogą zarówno identyfikować źródła, jak i przyczyny strat, a także planować działania korygujące i optymalizacyjne oraz monitorować postęp prac 

21.

Jakie wskaźniki są dostępne w systemie MES? Czy mogę definiować własne KPI?

Typowy system MES zapewnia informacje chociażbywskaźniku OEE (z ang. Overall Equipment Effectiveness) i jego składowych: wydajności, dostępności oraz jakości, a także o MTTR (z ang. Mean Time To Repair), MTBF (z ang. Mean Time Before Failure) oraz dla modułów jakościowych m.in. wskaźnik OOS (z ang. % Out Of Scope) określający procent próbek poza specyfikacją czy Cp i Cpk (zdolność procesu). Dzięki otwartości systemu MES na raportowanie możliwe jest wyliczanie innych KPI, które sami zdefiniujemycustomowych raportach, korzystającbogatego źródła danych jakim jest system MES.  

22.

Czy system MES śledzi produkcję w toku?

Śledzenie produkcjitoku, czyli tzw. WIP (z ang. Work In Progress/Process) to kolejnafunkcji systemu MES, opisanastandardzie ANSI/ISA-95. Nie każdy system MES zapewnia funkcjonalność lub wymaga ona odpowiednich modułów 

23.

Czy system MES pozwala na definiowanie prób jakościowych?

Moduły jakościowe systemu MES pozwalają na definiowanie prób jakościowychtrakcie trwania procesu (z ang. in-line process control), według zdefiniowanego wzorca. Próby te mogą odbywać się cyklicznie, w zależności od wolumenu produkcji, lubreakcji na określone zdarzenia. Dla każdejprób określany jest zestaw zbieranych charakterystyk (mierzonych wielkości) oraz limitów, wobec których będą interpretowane 

24.

Czy system MES posiada funkcjonalność kart kontrolnych SPC?

Karty kontrolne SPC/SQC częścią modułu jakościowego systemu MES. System AVEVA MES dysponuje zestawem najczęściej wykorzystywanych kart w zakresie ocen liczbowych, a także ocen alternatywnych (niezgodności). Umożliwia to monitorowanie zarówno procesów ciągłych, jak i dyskretnych 

25.

Czy system MES pozwala na wyświetlanie instrukcji dla operatora?

Instrukcje dla operatora nieodłączną częścią systemu MES. W zależności od wybranego rodzaju interfejsu mogą być one wyświetlaneróżnych formatach, takich jak chociażby pliki pdf, prezentacje, video czy pliki CAD. 

Bezpłatna Konsultacja

Sprawdź, czy Cyfrowa Transformacja 
jest odpowiedzią na potrzeby Twojej Firmy

Na jakie tematy możesz
z nami porozmawiać?

 • Jak zbudować strategię Cyfrowej Transformacji przedsiębiorstwa z wykorzystaniem Mapy Drogowej i metodyki ADMA.
 • Jak uzyskać rzeczywiste i wiarygodne dane o procesach produkcyjnych.
 • Jak monitorować i zwiększać efektywność produkcji.
 • Jak ograniczyć lub wyeliminować obieg papierowych dokumentów na produkcji.
 • Jak zapewnić zgodność z normami, wymaganiami branżowymi i regulacjami prawnymi.
 • Jak zapewnić elastyczne i skalowalne środowisko informatyczne dla rozwijającego się biznesu.
 • Jak zintegrować produkcję z systemem ERP.
 • Jak obniżyć koszty posiadania wielu zróżnicowanych rozwiązań IT na produkcji.
 • Jak wesprzeć proces zmiany i adaptacji nowych technologii w organizacji.
 • Jak skutecznie planować i harmonogramować produkcję.
 • Jak przeprowadzić migrację starych, niewspieranych i niebezpiecznych systemów legacy.

  Twoje dane osobowe udostępnione w formularzu będą przetwarzane przez Grupę ASTOR zgodnie z zasadami.

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz obowiązują na niej Polityka prywatności i Regulamin świadczenia usług Google.

  Jak przebiega proces bezpłatnej Konsultacji?

  Uzupełniasz 
i wysyłasz formularz na stronie.

  W ciągu 1 dnia roboczego zadzwoni do Ciebie opiekun.

  W umówionym terminie spotkasz się zdalnie z naszym konsultantem.

  Bezpłatna Konsultacja

  Dziękujemy za przesłanie formularza.

  Nasz opiekun skontaktuje się z Tobą w ciągu 1 dnia roboczego, aby dowiedzieć się więcej o Twoich wyzwaniach i umówić termin spotkania z konsultantem najlepiej dopasowanym do Twoich potrzeb.

  Uzupełniasz 

  i wysyłasz formularz na stronie.

  W ciągu 1 dnia roboczego zadzwoni do Ciebie opiekun.

  W umówionym terminie spotkasz się zdalnie z naszym konsultantem.

  W czasie oczekiwania zachęcamy do wejścia na Baza Wiedzy ImFactory, na której znajdziesz wiele ciekawych webinarów, artykułów oraz case studie, które wprowadzą w świat Cyfrowej Transformacji

  Zamknij

  Jak przebiega proces bezpłatnej Konsultacji?

  Uzupełniasz 
i wysyłasz formularz na stronie.

  W ciągu 1 dnia roboczego zadzwoni do Ciebie opiekun.

  W umówionym terminie spotkasz się zdalnie z naszym konsultantem.