European Digital Innovation Hub (EDIH) - ImFactory
Strona główna > European Digital Innovation Hub (EDIH)
Hub4industry – European Digital Innovation Hub (EDIH)

 

Cel projektu

Hub4industry pomaga przedsiębiorstwom w ewolucji do fabryki przyszłości. Naszym celem jest podniesienie konkurencyjności rynkowej polskich firm poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii i rozwiązań. Klienci hub4industry otrzymują kompleksowe doradztwo w obszarze przemysłu 4.0 – od koncepcji, aż do wdrożenia. Mają możliwość na żywo zobaczyć technologie zaadaptowane w wiodących przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych, wziąć udział w szkoleniach, warsztatach przygotowujących do planowania i wdrożenia zrównoważonych zmian.

Improvement Factory Sp. z o.o. [w skrócie ImFactory] to spółka zależna, część Grupy ASTOR, która powstała na fundamencie wewnętrznego centrum kompetencyjnego, MES Solutions by ASTOR, wyspecjalizowanego w systemach MES.  Po 6. latach, z uwagi na dynamiczny rozwój rynku cyfrowych rozwiązań dla usprawniania procesów produkcyjnych w zakładach i fabrykach, spółka rozszerza swoją działalność w tym zakresie. Dostarcza Centralne Systemy IT dla produkcji, do których należą systemy klasy MES (Manufacturing Execution System), systemy do planowania produkcji APS (Advance Planning and Schedulling) oraz integracje systemów IT (Enterprise Service Bus). Zespół tworzą Inżynierowie – specjaliści w zakresie systemów IT dla przemysłu, kierownicy projektów oraz konsultanci w zakresie konsultingu technicznego i procesowego, co w efekcie pozwala firmom produkcyjnym na kompleksowe przeprowadzenie cyfryzacji procesów i ich usprawniania, a tym samym podnoszenia wartości przedsiębiorstw. Od 2021 r.  ImFactory jest także Centrum Kompetencji AVEVA MES, które wspiera rozwój rynku MES w Europie Środkowo-Wschodniej.

 

Celem projektu dla klienta jest zaprezentowanie możliwości:

  • systemu cyfryzacji produkcji
  • cyfrowego i efektywnego nadzoru nad efektywnością gniazd produkcyjnych
  • wdrożenia automatyzacji przepływu danych i informacji pomiędzy nadzorem a gniazdami produkcyjnymi (możliwości eliminowania papierowego obiegu informacji)
  • posiadania bieżącej i dokładnej wiedzy o dostępności parku maszynowego i głównych przyczynach strat produkcyjnych wynikających z nieplanowanych przestojów (możliwość wspomagania pracy ludzi celem eliminowania błędów wynikających z „czynnika ludzkiego”)
  • sukcesywnego zdobywania wiedzy i kompetencji związanych z budową i działaniem systemu w celu budowania świadomości u załogi (operatorzy) i kadry zarządzającej (kierownicy, dyrektorzy, prezesi) nt. cyfrowych systemów zarządzania produkcją oraz Industry 4.0
  • wdrożenie standardu w zakresie gromadzenia danych jak i ich analizy pozwalający na późniejszą rozbudowę i łatwe powielanie instalacji na kolejne linie/gniazda produkcyjne

 

Zadania i działania, które przybliżają do przemysłu przyszłości realizowane są w ramach szkoleń, doradztwa i analiz, a w szczególności:

  • testowej analizy automatyzacji wybranego procesu monitoringu maszyn
  • doradztwa techniczno-technologicznego wraz ze zbudowaniem mapy drogowej automatyzacji

 

Grupy docelowe

Oferta skierowana jest dla wszystkich przedsiębiorstw – szczególnie produkcyjnych.

 

Efekty, rezultaty projektu

Przykładem efektów współpracy z hub4industry jest wzrost cyfryzacji przedsiębiorstwa, zwiększenie wydajności produkcji i niezawodności systemów, poprawienie systemów zarządzania produkcją czy rozwój kompetencji MES w zespołach end-usera.

  • usługa skraca czas absorpcji rozwiązań 4.0 w fabryce oraz zwiększa ich dostępność dla firm, dla których ryzyko inwestycyjne jest zbyt wysokie
  • usługa kończy się raportem z automatycznego monitoringu pracy badanej maszyny np. KPI, przyczyny przestojów i inne za wybrany okres czasu z print screen. Klient widzi to online.

Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 25 878 347,92 PLN
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 23 795 962,34 PLN

 

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.hub4industry.pl

Please be advised that our webinars are currently not available in English. However, this is an area we are actively working on, and we plan to offer webinars in English soon. We ask for a little patience and encourage you to follow our latest news for updates.