PlanetTogether - twórz plany i harmonogramy za pomocą wiodącej platformy

PlanetTogether to szybkie do wdrożenia i łatwe w użytkowaniu rozwiązanie klasy APS, przeznaczone do wizualnego planowania i harmonogramowania w przemyśle. System automatycznie generuje harmonogramy oparte na kluczowych wskaźnikach efektywności (KPI) oraz eliminuje ograniczenia produkcyjne. Integracja PlanetTogether z AVEVA MES umożliwia tworzenie realnych planów, opartych na rzeczywistej wydajności zakładu produkcyjnego oraz dostępności materiałów. To rozwiązanie, które zapewnia optymalne harmonogramowanie, z uwzględnieniem równowagi pomiędzy biznesowymi wskaźnikami KPI a możliwościami operacyjnymi.

Najważniejsze korzyści systemu APS

Dlaczego warto wdrożyć system APS? Zobacz najważniejsze korzyści, jakie może zyskać Twoja firma

Minimalizacja przestojów związanych z przezbrojeniami  

Dzięki wydajnemu sekwencjonowaniu można skrócić do minimum przestoje związane z przezbrojeniami.

Skrócony czas realizacji zamówień i poprawa terminowości dostaw  

Realistyczne plany produkcji znacznie ułatwiają realizację zamówień, skracając czas i pozytywnie wpływając na terminowość.

Efektywniejsza kontrola nad wynikami firmy 

Możliwość optymalizowania harmonogramów pod kątem istotnych dla firmy wskaźników KPI pozwala lepiej kontrolować wyniki.

Lepsze marże
i przepływy pieniężne  

Zmniejszenie zapasów, poprawia przepustowości zakładu i obniżenie kosztów pracy pozwalają uzyskać lepsze marże i poprawić płynność finansową.

Większa elastyczność i szybkość reakcji  

Jasne i przejrzyste plany, które są aktualizowane na bieżąco, pozwalają na szybkie reakcje i większą elastyczność.

Oszczędność czasu i usprawnienie procesów wewnętrznych  

Szybkie i sprawne planowanie pozwala zaoszczędzić czas i usprawnić procesy zachodzące na produkcji.

Zmniejszone zapasy surowców i produkcji w toku  

Dzięki ściśle kontrolowanym zakupom i synchronizacji pracy z dostępnością mocy produkcyjnych unika się niepotrzebnych zapasów i nieefektywnych działań.

Jak to działa?

Kompletny zestaw funkcji do efektywnego planowania i harmonogramowania procesów produkcyjnych i wspierających, a także optymalizowania poziomu zapasów

Pobieraj dane automatycznie 

Wszelkie dane potrzebne do pracy systemu APS możesz zaimportować z różnych źródeł. Dotyczy to zarówno informacji potrzebnych do stworzenia pierwszej wersji harmonogramu, jak i tych służących do weryfikacji jego bieżącej realizacji.

Planuj jednym kliknięciem 

Planowanie przy użyciu APS system jest niezwykle proste. Dzięki automatyzacji, możesz wygenerować profesjonalne, szczegółowe i dopasowane do potrzeb Twojego zakładu plany i harmonogramy nawet w przeciągu kilku sekund.

Nie martw się 
o ograniczenia 

Tworząc plany z pomocą APS system, nie musisz martwić się o różnego rodzaju ograniczenia. System uwzględnia wszelkie aspekty, które mogą wpłynąć na ostateczny plan, takie jak dostępność surowców i materiałów, specjalne zasady sekwencjonowania czy ograniczenia zasobów.

Ustalaj własne reguły i estymuj wartości KPI 

Możesz dowolnie regulować zasady planowania w APS dla optymalnej realizacji takich celów jak terminowość, rentowność czy efektywność. Wyniki optymalizacji ocenisz dzięki estymowanym dla danej wersji harmonogramowania wartościom wskaźników KPI, jeszcze przed realizacją harmonogramu.

Zapewnij zespołom aktualny harmonogram 

Twoje zespoły będą mieć dostęp do harmonogramu w czasie rzeczywistym. Dzięki temu pracownicy zyskują aktualne informacje o wszelkich aktualizacjach wynikających np. ze stanu zasobów, wydarzeń na produkcji czy zmian popytu.

Szybko odpowiadaj klientom 

Posiadając jasne i przejrzyste harmonogramy, uwzględniające różne aspekty i ograniczenia w sieci zakładów w czasie rzeczywistym, możesz szybko odpowiadać klientom, podając dokładne daty wysyłki zamówionych produktów lub przewidywane daty realizacji potencjalnych zamówień.

Twórz i porównuj różne opcje 

System umożliwia analizowanie różnych opcji i tworzenie alternatywnych scenariuszy, które możesz ze sobą porównywać, aby lepiej zrozumieć wpływ różnych czynników na wydajność czy prześledzić, jak proponowane zmiany wpłyną na plany i harmonogramy oraz związane z nimi wskaźniki KPI.

Synchronizuj plany dla kilku zakładów 

Możesz swobodnie tworzyć plany i harmonogramy, które będą zsynchonizowane pomiędzy zakładami produkcyjnymi, w różnych lokalizacjach. Pomoże to w usprawnieniu ich codziennej pracy i sprawi, że będą działały jak jeden organizm.

Uwolnij swój potencjał produkcyjny:
Zaplanuj bezpłatną prezentację
systemu APS już dziś!

Zrób pierwszy krok w kierunku wydajności dzięki bezpłatnej konsultacji na temat naszego systemu APS. Dowiedz się, jak zaawansowane planowanie i harmonogramowanie może zrewolucjonizować Twoje operacje. Zaplanuj konsultację już teraz!
Umów się na bezpłatną prezentację

Osiągnij wydajność super fabryki w Twoim zakładzie

Super Fabryka to spójny, elastyczny i wartościowy system zakładów produkcyjnych, zoptymalizowany dzięki rozwiązaniom w zakresie planowania i harmonogramowania operacji. W przeciwieństwie do innych dostępnych na rynku rozwiązań, oprogramowanie i podejście technologiczne PlanetTogether zostały zaprojektowane tak, aby maksymalizować KPI klienta w złożonych, wielozakładowych środowiskach, umożliwiając osiągnięcie wydajności Super Fabryki.

Super Fabryki mogą obejmować dowolną liczbę użytkowników i zakładów, umożliwiając:

 • Wizualizację rozwiązań do zarządzania wydajnością i wąskimi gardłami
 • Synchronizację przepływu oraz ochronę przed niepewnością i zmianami
 • Optymalizację alternatywnych opcji dostarczenia na czas i z zyskiem

Dla kogo przeznaczony jest system APS?

Zobacz, które branże najbardziej skorzystają na wdrożeniu APS

Przemysł spożywczy, FMCG, przemysł farmaceutyczny

Przemysł produkcyjny

Produkcja dyskretna

Łącz systemy, zyskaj korzyści

System APS od Planet Together może pracować samodzielnie, ale pozwala osiągnąć jeszcze więcej dzięki integracji z innymi systemami wspierającymi produkcję, takimi jak system MES (Manufacturing Execution System) czy ERP (Enterprise Resource Planning).

Integracja ERP connector APS

Integracja systemu APS z systemem ERP przynosi wiele korzyści, zwłaszcza w kontekście zarządzania łańcuchem dostaw i procesami produkcyjnymi.System APS wykorzystuje dane z systemu ERP, takie jak informacje o zasobach produkcyjnych i produktach, zamówienia klientów czy  dostępność surowców , aby tworzyć – z użyciem możliwości charakterystycznych dla APS -bardziej dokładne i realistyczne plany produkcji i dostaw, niż jest to możliwe w samym ERP. To pomaga w uniknięciu nadmiernych zapasów i opóźnień w dostawach. Taka integracja to również ułatwienie współpracy między różnymi działami, takimi jak produkcja, magazyn, sprzedaż i finanse – wszyscy mają dostęp do tych samych informacji i mogą współpracować nad osiągnięciem wspólnych celów.

Dane najczęściej synchronizowane

Zakłady i Magazyny Zasoby produkcyjne Zamówienia Sprzedaży Zlecenia Produkcyjne Zamówienia Zakupu Stany magazynowe BOM i receptury Marszruty indeksy materiałowe i atrybuty

Dane opcjonalnie synchronizowane

Parametry przezbrojeń Prognozy Stany bezpieczeństwa i zasady tworzenia partii Alternatywne marszruty Zlecenia transferowe Zasoby ludzkie

Integracja APS connector MES

Główne zadanie systemu MES to monitorowanie i kontrola wszystkiego, co dzieje się w danym momencie na produkcji. Zebrane w ten sposób dane, takie jak np. informacje o stanie maszyn, dostępności pracowników, jakości wytwarzanych produktów czy zużyciu materiałów, mogą być wykorzystywane przez system APS w celu tworzenia jeszcze lepszych harmonogramów. Natomiast plany wygenerowane przez APS mogą być przekazywane do MES, który ułatwi ich realizację.

Dane najczęściej synchronizowane

Zmiany inżynierskie i serie próbne dane MRP Robocizna Czasy przezbrojeń i przyg. - zak. Plany serwisowe Pobór mocy i energii Inne dane łańcucha dostaw

Dane opcjonalnie synchronizowane

Zlecenia Produkcyjne BOM i receptury Dostępność zasobów Zdolności centrów roboczych Stany magazynowe Harmonogram produkcyjny Plany Kontroli Jakości Rzeczywisty postęp produkcji

Zwiększ Efektywność Produkcji:
Poznaj MES już teraz!

Czy jesteś gotowy na zwiększenie wydajności swojej produkcji? Poznaj system MES i odkryj nowe możliwości usprawniania procesów produkcyjnych. Dzięki MES zyskasz pełną kontrolę nad produkcją i zoptymalizujesz wykorzystanie zasobów.
Zobacz rozwiązania MES

Zobacz, co zyska Twój zespół
dzięki PlanetTogether

System APS od Planet Together może pracować samodzielnie, ale pozwala osiągnąć jeszcze więcej dzięki integracji z innymi systemami wspierającymi produkcję, takimi jak system MES (Manufacturing Execution System) czy ERP (Enterprise Resource Planning).

Dyrektor Operacyjny

Stworzenie kultury odpowiedzialności i szybkich dostawy, przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad kosztami.

 • Niezawodne dostawy na czas i skrócenie czasu realizacji
 • Ustandaryzowane, oparte na wiedzy zespołu planowanie, które sprzyja obniżaniu ryzyka
 • Lepsza widoczność i wykorzystanie mocy produkcyjnych dzięki dostosowaniu reguł optymalizacji, tak aby napędzały cele biznesowe

Finanse

Przewidywalny przepływ gotówki, większa lojalizacja klientów i produktywność, możliwe do osiągnięcia dzięki precyzyjniejszym harmonogramom produkcji.

 • Osiąganie lepszych wyników finansowych dzięki prognozie liczby miesięcznych wysyłek i związanego z nimi przepływu gotówki
 • Ograniczenie pracochłonności, zapasów magazynowych i łańcucha dostaw przez efektywniejsze wykorzystanie zasobów

Planista produkcji

Łatwiejsze zarządzanie zmianami w harmonogramie dzięki odpowiednim narzędziom.

 • Wizualizacje działające na zasadzie “przeciągnij i upuść”, wyposażone w autodopasowanie i analizę wpływu, które znacznie ułatwiają harmonogramowanie
 • Automatyzacja do 90% żmudnych obliczeń dzięki regułom integracji i harmonogramowania

Planista łańcucha dostaw

Optymalizacja procesów planowania wydajności i większa widoczność łańcucha dostaw, a w efekcie możliwość oferowania usług o wyższej jakości, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów.

 • Unikanie opóźnień w wysyłce towarów, dzięki możliwości wglądu w dane producentów kontraktowych
 • Minimalizacja kosztów łańcucha dostaw dzięki zrównoważeniu zapotrzebowania między zakładami
 • Udostępnianie informacji o harmonogramie dostawcom i klientom w celu poprawy wydajności łańcucha dostaw

Sprzedaż i obsługa klienta

Zwiększenie sprzedaży dzięki szybkiej i niezawodnej dostawie oraz precyzyjnej informacji o rzeczywistych terminach wysyłki zamówień.

 • Podgląd w czasie rzeczywistym terminów wysyłki towaru oraz statusów realizacji zamówień
 • Realistycznie szacowane terminy dostaw nowych zamówień, dostępne w kilka sekund dzięki funkcji “możliwe do zrealizowania” Capable-To-Promise)

Manager IT

Łatwiejsze tworzenie planów produkcji i realnych harmonogramów dzięki integracji PlanetTogether z istniejącym systemem ERP.

 • Płynna współpraca z dotychczas używanym systemem ERP
 • Dostępność lokalnie lub w chmurze
 • Szybkie i sprawne wdrożenie w pracę dzięki możliwej weryfikacji koncepcji (Proof-of-Concept), która daje wgląd w działanie zintegrowanego systemu

Znajdź odpowiedzi
na nurtujące Cię pytania

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz,o co najczęściej pytają nasi Klienci i rozwiej swoje wątpliwości.
Sprawdź tutaj

Zapytaj eksperta

Zobacz, jak łączymy metodyki zwinne i kaskadowe, aby osiągnąć znaczącą elastyczność, jednocześnie gwarantując wysoką jakość, terminowość i zgodność z budżetem.
Partner | Business Development

„Naszym celem jest wsparcie firm w efektywnym planowaniu wykorzystania zasobów produkcyjnych z użyciem systemów klasy APS (Advanced Planning and Scheduling).
Nie tylko nasze doświadczenia pokazują, że systemy APS zapewniają dokładniejsze, elastyczne i optymalne planowanie oraz harmonogramowanie produkcji, uwzględniając złożone zależności. Dzięki zaawansowanym algorytmom i narzędziom wizualizacyjnym, APS umożliwiają także szybką reakcję na zmiany, generowanie scenariuszy harmonogramów, optymalizację wykorzystania zasobów pod kątem wybranych kryteriów i ocenę harmonogramu z użyciem KPI, jeszcze zanim zostanie przekazany do realizacji.”

Historie sukcesu

Przeczytaj, co zyskali nasi klienci dzięki wdrożeniu systemu APS: 
mes-logo

Graphic Packaging International

Dean Dietrich,
Wiceprezes ds. wsparcia sprzedaży

“Stanęliśmy przed koniecznością sprostania rosnącym wymaganiom dotyczącym skracania czasów realizacji i poprawy rentowności, przy jednoczesnym utrzymaniu wzrostu przychodów. W celu rozwiązania tych problemów zwróciliśmy się do PlanetTogether, które dostarczyło nam obiektywnych informacji do podjęcia kluczowych decyzji, uwalniając czas i energię wewnątrz organizacji. Dzięki PlanetTogether udało się nam zmniejszyć konflikty między działem sprzedaży a operacjami oraz złagodzić frustrację zespołu wsparcia administracyjnego. 

mes-logo

Knapheide

Dick Marks,
Kierownik ds. materiałów

„Poprzedni system planowania ograniczał nasze możliwości produkcyjne. (…) Obecnie planowanie zajmuje około 15 minut. Inwestycja w PlanetTogether zwróciła się w ciągu sześciu miesięcy!”

mes-logo

Illes

Ed Czysz,
Kierownik ds. planowania produkcji

„Oprogramowanie PlanetTogether jest zdecydowanie najlepszym i najbardziej wszechstronnym pakietem oprogramowania do planowania, jakie jest obecnie dostępne. Wcześniej planowanie produkcji zajmowało wiele godzin, ponieważ harmonogramowanie opierało się na ręcznych raportach. Teraz zajmuje to tylko kilka sekund!”

Wspólnie transformujemy
przemysł

FAQ

Zobacz, o co najczęściej pytają Klienci zainteresowani systemami APS i poszerz swoją wiedzę w tym temacie.
1.

System APS – co to jest?

APS (Advanced Planning and Scheduling) to zaawansowany system informatyczny, przeznaczony do planowania i harmonogramowania. Wykorzystuje się go w różnych dziedzinach, takich jak produkcja, logistyka, zarządzanie łańcuchem dostaw czy usługi. Głównym celem systemu APS jest ułatwienie i optymalizacja procesów planowania i harmonogramowania. 

2.

Jak działa APS?

System APS zbiera, analizuje i przetwarza dane dotyczące produkcji. Następnie, na podstawie tych danych pozwala generować optymalne plany i harmonogramy, uwzględniając przy tym różne czynniki i ograniczenia.  

3.

Jakie są kluczowe funkcje systemów APS?

APS umożliwia optymalne planowanie i harmonogramowanie produkcji, uwzględniając przy tym dostępność zasobów, terminy realizacji zamówień i inne, istotne czynniki. Umożliwia tworzenie harmonogramów w oparciu o priorytety. Wspomaga także zarządzanie łańcuchem dostaw, zasobami takimi jak maszyny, ludzie czy surowce, a także stanowi wsparcie w rozwiązywaniu problemów logistycznych. 

4.

Jakie korzyści wynikają z wdrożenia systemu APS?

Do największych korzyści, jakie może przynieść stosowanie systemu klasy APS, zalicza się podniesienie efektywności procesów produkcyjnych, redukcję kosztów, poprawę obsługi klienta oraz lepsze zarządzanie zasobami.  

5.

Kiedy warto myśleć o wdrożeniu systemu APS?

System APS jest pomocą dla menadżerów i planistów, których zadaniem jest zaawansowane harmonogramowanie produkcji oraz optymalizacja scenariuszy zleceń. Jego wdrożenie warto rozważyć szczególnie wtedy, gdy firma posiada złożone procesy produkcyjne z wieloma zmiennymi, ma duży wolumen produkcji, zajmuje się wytwarzaniem zróżnicowanych produktów, działa w dynamicznym środowisku czy boryka się z częstymi błędami w harmonogramowaniu produkcji. 

6.

Czy system APS poprawia czas realizacji zleceń?

Dzięki odpowiednim algorytmom APS, system pozwala generować optymalne harmonogramy, które minimalizują czasy przestoju i opóźnień, zarządzać priorytetami, szybko reagować na zmiany, efektywnie zarządzać zasobami czy automatyzować procesy. Wszystko to umożliwia takie planowanie zleceń, aby łączny czas ich realizacji był jak najkrótszy.  

7.

Czy APS jest w stanie rozwiązać problemy z zaleganiem materiałów?

Poprzez integrację z innymi systemami, takimi jak np. ERP, APS może na bieżąco analizować dane dotyczące zużycia materiałów, czasu dostaw, stanów magazynowych czy zapotrzebowania na surowce. W ten sposób systemy APS mogą pomóc w optymalizacji poziomu zapasów, minimalizując ryzyko zalegania materiałów. 

8.

Czy system APS wpływa na zmniejszenie kosztów produkcji?

System APS pozwala na efektywne planowanie produkcji, poprzez minimalizowanie niepotrzebnych przestojów, optymalne wykorzystanie surowców i innych zasobów, lepsze zarzadzanie stanami magazynowymi itp. W efekcie jego stosowanie może znacząco wpływać na obniżenie kosztów.  

9.

Czy system APS pomaga wyeliminować opóźnienia w zleceniach produkcyjnych?

Generując harmonogramy, systemy APS uwzględniają wiele czynników, takich jak zarządzanie zapasami czy zamówieniami, a dzięki specjalnym algorytmom w pierwszej kolejności planują realizację zadań, którym nadano wyższy priorytet. Pozwala to nie tylko szacować czas potrzebny na realizację danego zlecenia, ale też w znacznym stopniu redukować opóźnienia. 

10.

W jaki sposób przedstawiany jest przebieg procesu produkcyjnego?

Najczęściej cały proces przedstawiony jest w formie graficznej, tabelarycznej lub jako formularz. Proces produkcji widoczny jest jako ciąg połączonych ze sobą operacji, które mogą być przedstawione w różnych konfiguracjach, a każda z nich ma dodatkowe właściwości i ograniczenia

11.

Czym różni się APS od innych systemów do planowania produkcji?

Systemy APS różnią się od innych systemów do planowania produkcji głównie pod względem zaawansowania i zdolności do uwzględniania bardziej skomplikowanych czynników. Wygenerowane przez APS plany nie tylko ukazują kolejne kroki do wykonania, ale też pomagają optymalizować procesy produkcyjne. 

12.

Czy APS jest łatwy w użyciu?

Ocena łatwości użycia APS jest subiektywna – wiele zależy od doświadczenia użytkownika czy stopnia skomplikowania procesów produkcyjnych. APS system od Planet Together zapewnia intuicyjne interfejsy i przejrzysty dostęp do wszystkich niezbędnych danych. Ważnym elementem wdrożenia systemu są szkolenia dla personelu, które pozwalają zapoznać się z wszystkimi funkcjami APS w praktyce.  

13.

Jakie są wymagania techniczne dla wdrożenia APS?

Wymagania techniczne dla wdrożenia systemu APS mogą się różnić w zależności od konkretnego rozwiązania i specyfiki przedsiębiorstwa, ale ogólnie obejmują kilka kluczowych obszarów, takich jak infrastruktura sprzętowa (np. serwery o odpowiedniej mocy, przestrzeń dyskowa, właściwa ilość pamięci RAM), oprogramowanie (sprzęt musi być zgodny z systemem operacyjnym obsługiwanym przez APS; w przypadku integracji z innymi systemami konieczne może być użycie oprogramowania pośredniczącego tzw. szyny danych), a także szybkie łącza internetowe oraz zabezpieczenia sieci.  

14.

Jakie są koszty wdrożenia systemu APS?

Koszt wdrożenia systemu APS może wahać się od kilku do kilkuset tysięcy złotych. Na ostateczną ceną składają się m.in. zakres funkcji, konfiguracja i dostosowanie do potrzeb danego przedsiębiorstwa, szkolenia personelu czy integracja z już funkcjonującymi systemami. Koszty te, w zależności od branży, wielkości i ogólnej sytuacji przedsiębiorstwa zwracają się po kilku miesiącach lub latach. Aby dokładnie oszacować jakie nakłady pieniężne będą potrzebne, najlepiej skonsultować się ze specjalistami zajmującymi się wdrożeniami systemu APS.  

15.

Jakie są najlepsze praktyki wdrożenia systemu APS?

Wdrożenie systemu APS wymaga starannego przemyślenia i zaplanowania poszczególnych działań. W pierwszej kolejności warto zastanowić się, na jakie konkretne potrzeby firmy ma on odpowiadać. Ważne jest wsparcie kierownictwa oraz utworzenie dedykowanego zespołu, który skupi się na pracach związanych z implementacją APS. Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie ze wsparcia profesjonalistów, zajmujących się wdrażaniem tego typu systemów, którzy krok po kroku przeprowadzą Twoją firmę przez ten proces.  

16.

Czy system APS od ImFactory pozwala na integrację z innymi systemami?

Oferowany przez ImFactory APS system od Planet Together można zintegrować z różnymi systemami wspomagającymi zarzadzanie przedsiębiorstwem, takimi jak ERP czy MES. Współpraca systemów pozwala zapewnić spójność danych i umożliwić płynny przepływ informacji między różnymi obszarami organizacji. 

17.

Czy APS oparte AI mają przewagę nad APS bez AI ?

W rzeczywistości na rynku nie funkcjonuje jeszcze zbyt wiele rozwiązań do planowania i harmonogramowania, które wykorzystywałyby AI w pełnym zakresie. Część dostępnych systemów klasy APS działa jednak w oparciu o metody heurystyczne i jest w stanie generować alternatywne scenariusze, które porównuje ze sobą, aby znaleźć najbardziej optymalne rozwiązanie. Dzieje się to w sposób automatyczny, jest więc znacznie prostsze i bardziej efektywne od pracy ludzkiej.     

18.

Czy jest sens inwestować w APS, kiedy już korzystamy z systemu ERP?

System ERP to doskonałe narzędzie wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem, które może wspomóc planowanie niektórych procesów. Jednak jego funkcje nie są tak zaawansowane jak w przypadku APS. Im bardziej jest złożony oraz dynamiczny proces produkcyjny, tym efektywniejszy i skuteczniejszy w przygotowaniu harmonogramu będzie APS.

19.

Dlaczego warto zastąpić arkusze kalkulacyjne systemem APS?

Arkusze kalkulacyjne i inne tego typu narzędzia do planowaniaharmonogramowania zleceń produkcyjnych pomagają w wizualizacji harmonogramu, ale nie pozwalają na jego łatwą optymalizację. Ręczna obsługa danych w arkuszu kalkulacyjnym pochłania bardzo dużo czasu i wiąże się z ryzykiem popełnienia błędów. Z tego powodu modele planistyczne w arkuszach są zazwyczaj uproszczone (nie uwzględniają wszystkich danych i zależności), co powoduje, że tak przygotowany harmonogram jest najczęściej nieadekwatny do rzeczywistości firmy już w momencie jego stworzenia. System APS eliminuje ludzkie pomyłki i niesamowicie skraca czas tworzenia planów, zapewnia dokładny model planistyczny i uwzględnienie wielu reguł optymalizacyjnych, pozwalając na łatwe wprowadzanie zmian i błyskawiczne generowanie różnych wariantów harmonogramu.   

20.

Czy APS odbierze pracę planistom?

APS to system, którego celem jest wsparcie planistów i ułatwienie im pracy, a nie jej odebranie. Zamiast tracić czas i energię na żmudne układanie harmonogramów, osoby odpowiedzialne za ich przygotowanie wygenerują je w kilka sekund. Dzięki temu będą mogli wykorzystać swoje doświadczenie do optymalizowania harmonogramu, poprzez porównywanie jego różnych wersji wygenerowanych przy różnych założeniach i regułach optymalizacyjnych. Trzeba pamiętać, że system APS to narzędzie, a na jego ostateczne działanie mają wpływ ludzie. W razie potrzeby planiści mogą zmieniać przydziały zasobów, sekwencje i priorytety, uzyskując idealną równowagę pomiędzy automatyzacją i ekspercką kontrolą.  

21.

Do czego mogą służyć warsztaty planistyczne?

Warsztaty planistyczne są spotkaniami, które mają na celu pomóc firmom w ocenie przydatności systemów APS w ich biznesie. Na podstawie uzgodnionych założeń przygotowywany jest model w APS, na którym uczestnicy mogą zweryfikować wybrane funkcjonalności systemu.   

22.

Co łączy AVEVA z Planet Together?

AVEVA nawiązała strategiczną współpracę z PlanetTogether, dostawcą platformy zaawansowanego planowania i harmonogramowania (APS), aby zapewnić swoim klientom jeszcze więcej opcji na drodze do cyfrowej transformacji. Partnerstwo to poszerza ofertę AVEVA o nowe możliwości w zakresie planowania wizualnego i harmonogramowania, planowania produkcji w wielu zakładach i optymalizacji harmonogramu produkcji. 

23.

Dla jakich branż lub typów firm jest przeznaczony system APS?

Systemy APS mogą być wykorzystywane w różnych branżach, zarówno w małych, średnich, jak i dużych firmach. Są elastyczne i wszechstronne, mogą wspierać zarządzanie różnymi rodzajami zasobów – maszynami, surowcami, magazynami, personelem. Największe korzyści przyniosą wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z dużą ilością złożonych operacji  

24.

Czy system APS potrafi radzić sobie z zmiennym popytem i nagłymi zmianami w harmonogramach produkcji?

Systemy klasy APS bardzo dobrze radzą sobie w dynamicznych środowiskach, gdzie mamy do czynienia z wieloma zmiennymi. Dzięki zaawansowanym algorytmom system jest w stanie szybko reagować na zmiany popytu oraz inne, nieprzewidziane sytuacje i generować kolejne scenariusze, uwzględniające nowe założenia. ** 

25.

Czy system APS wspiera współpracę i komunikację między różnymi działami?**

Systemy APS pozwalają tworzyć złożone plany i harmonogramy, uwzględniające zadania realizowane przez różne działy. Pozwala to optymalizować poszczególne procesy, lepiej wykorzystywać dostępne zasoby i skrócić czas wykonywania wielu zadań. Dzięki uwzględniającym różne zmienne planom oraz łatwej weryfikacji alternatywnych scenariuszy, można z wyprzedzeniem przewidywać różne zdarzenia czy ustalać realistyczne terminy, co przekłada się na lepszą komunikację i współpracę. 

26.

Jakie są możliwości analiz i raportowania systemu APS?**

System APS pozwala na przeprowadzanie analiz i generowanie raportów dotyczących różnych operacji produkcyjnych np. wydajności poszczególnych procesów, efektywności wykorzystywania zasobów, czasu realizacji, dostępnych zapasów itp. Pozwala to na monitorowanie przebiegu produkcji, lepsze identyfikowanie obszarów do usprawnienia i podejmowanie świadomych decyzji. 

27.

Czy system APS jest skalowalny, aby dostosować się do wzrostu naszej firmy?**

Wybierając system APS warto zwrócić uwagę na jego możliwości rozwoju. Większość dostępnych na rynku rozwiązań tej klasy jest skalowalna i może rosnąć wraz z rozwojem firmy, zarówno pod względem ilości danych, jak i złożoności operacji produkcyjnych.  

Bezpłatna Konsultacja

Sprawdź, czy Cyfrowa Transformacja 
jest odpowiedzią na potrzeby Twojej Firmy

Na jakie tematy możesz
z nami porozmawiać?

 • Jak zbudować strategię Cyfrowej Transformacji przedsiębiorstwa z wykorzystaniem Mapy Drogowej i metodyki ADMA.
 • Jak uzyskać rzeczywiste i wiarygodne dane o procesach produkcyjnych.
 • Jak monitorować i zwiększać efektywność produkcji.
 • Jak ograniczyć lub wyeliminować obieg papierowych dokumentów na produkcji.
 • Jak zapewnić zgodność z normami, wymaganiami branżowymi i regulacjami prawnymi.
 • Jak zapewnić elastyczne i skalowalne środowisko informatyczne dla rozwijającego się biznesu.
 • Jak zintegrować produkcję z systemem ERP.
 • Jak obniżyć koszty posiadania wielu zróżnicowanych rozwiązań IT na produkcji.
 • Jak wesprzeć proces zmiany i adaptacji nowych technologii w organizacji.
 • Jak skutecznie planować i harmonogramować produkcję.
 • Jak przeprowadzić migrację starych, niewspieranych i niebezpiecznych systemów legacy.

  Twoje dane osobowe udostępnione w formularzu będą przetwarzane przez Grupę ASTOR zgodnie z zasadami.

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz obowiązują na niej Polityka prywatności i Regulamin świadczenia usług Google.

  Jak przebiega proces bezpłatnej Konsultacji?

  Uzupełniasz 
i wysyłasz formularz na stronie.

  W ciągu 1 dnia roboczego zadzwoni do Ciebie opiekun.

  W umówionym terminie spotkasz się zdalnie z naszym konsultantem.

  Bezpłatna Konsultacja

  Dziękujemy za przesłanie formularza.

  Nasz opiekun skontaktuje się z Tobą w ciągu 1 dnia roboczego, aby dowiedzieć się więcej o Twoich wyzwaniach i umówić termin spotkania z konsultantem najlepiej dopasowanym do Twoich potrzeb.

  Uzupełniasz 

  i wysyłasz formularz na stronie.

  W ciągu 1 dnia roboczego zadzwoni do Ciebie opiekun.

  W umówionym terminie spotkasz się zdalnie z naszym konsultantem.

  W czasie oczekiwania zachęcamy do wejścia na Baza Wiedzy ImFactory, na której znajdziesz wiele ciekawych webinarów, artykułów oraz case studie, które wprowadzą w świat Cyfrowej Transformacji

  Zamknij

  Jak przebiega proces bezpłatnej Konsultacji?

  Uzupełniasz 
i wysyłasz formularz na stronie.

  W ciągu 1 dnia roboczego zadzwoni do Ciebie opiekun.

  W umówionym terminie spotkasz się zdalnie z naszym konsultantem.