6 zalet systemów MES – poznaj je wszystkie

6 zalet systemów MES – poznaj je wszystkie
Strona główna > Baza wiedzy > 6 zalet systemów MES – poznaj je wszystkie
System MES (Manufacturing Execution System) to zaawansowane oprogramowanie, stosowane głównie w przemyśle produkcyjnym. Oferuje wiele korzyści dla przedsiębiorstw, które go wdrożą. Poznaj główne zalety systemów MES.

MES pomaga zwiększyć wydajność produkcji, minimalizować błędy czy zoptymalizować zużycie zasobów. Doskonale sprawdzi się też jako system zarządzania jakością, a dzięki integracji różnych aspektów produkcji umożliwia również lepsze zarządzanie i podejmowanie decyzji, co przekłada się na większą efektywność i konkurencyjność przedsiębiorstwa. Poniżej przedstawiamy szczegółowo 6 najważniejszych korzyści wynikających z wdrożenia systemu MES w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

System MES – na czym polega?

MES to zautomatyzowane systemy informatyczne, wykorzystywane do zarządzania i monitorowania procesów produkcyjnych. Działają jako połączenie między systemem planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) a poziomem operacyjnym w fabryce.

Do głównych funkcji systemów klasy MES zalicza się zarządzanie procesem produkcji i dostępnymi zasobami, a także monitorowanie wydajności. Umożliwiają one również płynną komunikację pomiędzy innymi systemami w zakładzie produkcyjnym, takimi jak urządzenia produkcyjne, systemy kontroli procesu (SCADA), systemy identyfikacji automatycznej (AutoID) i inne. Dzięki temu możliwa jest wymiana danych w czasie rzeczywistym i szybkie reagowanie na zmiany. MES może być też wykorzystywany jako system zarządzania jakością w przedsiębiorstwie.

Korzyści z systemu MES

Poprawa wydajności

Systemy MES umożliwiają monitorowanie w czasie rzeczywistym różnych parametrów produkcji takich jak ilość wyprodukowanych jednostek, wykorzystanie surowców, czasy przestoju itp. Dzięki temu menedżerowie i operatorzy mogą szybko reagować na wszelkie problemy i podejmować odpowiednie działania naprawcze, co przekłada się na skrócenie czasu przestojów i minimalizację strat.

Kolejnym aspektem poprawy wydajności jest optymalizacja harmonogramu produkcji. Systemy MES pozwalają lepiej zarządzać zamówieniami, ustalać najlepszą kolejność produkcji oraz wykorzystywać zasoby w bardziej efektywny sposób. Dzięki temu można zredukować przestoje wynikające z braku materiałów lub nieoptymalnego planowania.

Dodatkowo, systemy MES umożliwiają zbieranie danych i generowanie raportów dotyczących wydajności produkcji. Te informacje są cenne dla zarządu, ponieważ pozwalają na analizę procesów produkcyjnych, identyfikację obszarów wymagających usprawnienia i podejmowanie strategicznych decyzji. Można również korzystać z analizy trendów, aby prognozować przyszłe zapotrzebowanie na produkty i dostosować do nich produkcję.

Dzięki swoim funkcjonalnościom systemy MES wspierają wzrost wydajności, źródło obrazka: Pixabay

Śledzenie i kontrola produkcji

Systemy MES umożliwiają śledzenie i kontrolę każdego etapu produkcji, a tym samym pozwalają na gromadzenie ważnych informacji, takich jak dane z linii produkcyjnych, ilość wyprodukowanych jednostek, czasy cykli, jakość wyrobów, zużycie surowców itp.

Dzięki temu kierownictwo i pracownicy mogą na bieżąco śledzić stan produkcji, wykrywać potencjalne problemy, podejmować szybkie decyzje i wprowadzać niezbędne korekty.

Śledzenie produkcji przy użyciu systemu MES zapewnia większą transparentność, dokładność i kontrolę nad procesem produkcyjnym. Pomaga również w identyfikacji obszarów wymagających optymalizacji, a także w poprawie wydajności i redukcji kosztów.

Systemy klasy MES dostarczają informacje o każdym etapie produkcji, w czasie rzeczywistym, źródło obrazka: ASTOR

Doskonałość operacyjna

Dzięki temu, że MES integruje różne działy w przedsiębiorstwie, takie jak produkcja, magazynowanie, logistyka i jakość, znacząco ułatwia wymianę informacji i współpracę pomiędzy tymi obszarami. Zintegrowane zarządzanie produkcją przyczynia się do zwiększenia efektywności operacyjnej.

Taka integracja pomaga też w przekazywaniu danych w czasie rzeczywistym, minimalizując błędy i zapewniając spójność informacji. Gromadzenie, analizowanie i przetwarzanie danych dotyczących produkcji za pomocą systemu MES zapewnia ich dokładność i kompletność. Jest to kluczowe dla podejmowania świadomych decyzji operacyjnych.

Odpowiednio dobrany system MES powinien umożliwiać monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) i doskonalenie procesów. Trzeba jednak pamiętać, że zapewnienie doskonałości operacyjnej dzięki MES jest procesem ciągłym, który wymaga stałego zaangażowania, odpowiednich narzędzi i zapoznania pracowników z możliwościami systemu, a także jego regularnych przeglądów i oceny.

Zgodność z regulacjami i łatwiejsze tworzenie dokumentacji

MES gromadzi i przechowuje szczegółowe informacje na temat procesów produkcyjnych, co ułatwia tworzenie dokumentacji i spełnianie wymagań regulacyjnych. System umożliwia śledzenie historii produkcji, co jest ważne w kontekście audytów i kontroli zgodności z przepisami. Co więcej pozwala automatycznie generować raporty i dokumentację.

System umożliwia również śledzenie surowców i materiałów używanych w procesie produkcyjnym. Może to obejmować identyfikację surowców, ich daty ważności, pochodzenie, numery seryjne itp. Takie informacje są niezbędne do spełnienia wymagań regulacyjnych dotyczących identyfikacji i śledzenia produktów.

Oprócz tego można śledzić i monitorować kluczowe parametry procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym za pomocą MES. System będzie generować powiadomienia i ostrzeżenia, jeśli któryś z parametrów wyjdzie poza ustalone granice. To pozwala na szybką reakcję i eliminację potencjalnych problemów, co jest istotne z punktu widzenia spełnienia wymagań regulacyjnych.

Z pomocą MES przygotowanie dokumentacji staje się znacznie łatwiejsze, źródło obrazka: Pixabay

Lepsze zarządzanie zasobami

Systemy MES wspierają również zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa, takimi jak surowce, materiały, sprzęt i personel, pozwalając na zoptymalizowanie planowania produkcji, zminimalizowanie nadmiarowych zapasów czy lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich.

Dzięki funkcjom śledzenia i identyfikacji materiałów, można łatwo monitorować ich zużycie, identyfikować niedobory i podejmować odpowiednie działania, aby zapobiec przerwom w produkcji.

Ponadto, systemy MES dostarczają raporty i analizy, które umożliwiają lepsze zarządzanie zasobami. Można monitorować wskaźniki wydajności operacyjnej (KPI), takie jak efektywność wykorzystania zasobów, czas cyklu czy wskaźniki wytwarzania, aby ocenić wydajność i wprowadzać ulepszenia w procesach produkcyjnych.

Wizualizacja wskaźnika OEE w systemie MES, źródło: ImFactory

Udoskonalona jakość

System MES może obejmować moduł kontroli jakości, który umożliwia zdefiniowanie reguł i specyfikacji dotyczących tego obszaru. Pozwala to na monitorowanie parametrów jakościowych, porównywanie ich z ustalonymi normami i reagowanie na odchylenia. Procesy pomiarowe i testowe mogą być zautomatyzowane, co przyczynia się do eliminacji błędów ludzkich.

Jako system zarządzania jakością, MES może również automatycznie odrzucać lub oznaczać produkty, które nie spełniają określonych standardów jakościowych. To ułatwia dokumentowanie jakości produktów i spełnienie wymagań regulacyjnych dotyczących jakości.

Dzięki zaawansowanym narzędziom do analizy danych jakościowych, systemy MES pozwalają identyfikować trendy, powtarzające się problemy i przyczyny wad. Umożliwia to podejmowanie długofalowych działań poprawczych i jest pomocne w optymalizacji procesów produkcyjnych i eliminacji strat.

Podsumowanie

Systemy MES oferują wiele korzyści dla przedsiębiorstw, takich jak poprawa wydajności, lepsza kontrola procesów produkcyjnych, łatwiejsze zarządzanie zasobami czy udoskonalenie jakości. Wdrożenie systemu MES może przyczynić się do zwiększenia efektywności, redukcji kosztów i poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Warto zauważyć, że korzyści z systemu MES mogą się różnić w zależności od branży i specyfiki danego przedsiębiorstwa. Dlatego ważne jest, aby dokładnie rozumieć potrzeby i cele swojej firmy. Przed rozpoczęciem procesu wdrożenia warto skonsultować się z doświadczonym dostawcą systemów klasy MES, który pomoże dostosować rozwiązanie do konkretnych potrzeb i wymagań.

Więcej na temat systemów MES przeczytasz w tym artykule

Jak skutecznie wdrożyć system MES? Zobacz nasz webinar

Masz pytania o system MES? Skontaktuj się z nami

Bezpłatna Konsultacja

Sprawdź, czy Cyfrowa Transformacja 
jest odpowiedzią na potrzeby Twojej Firmy

Na jakie tematy możesz
z nami porozmawiać?

 • Jak zbudować strategię Cyfrowej Transformacji przedsiębiorstwa z wykorzystaniem Mapy Drogowej i metodyki ADMA.
 • Jak uzyskać rzeczywiste i wiarygodne dane o procesach produkcyjnych.
 • Jak monitorować i zwiększać efektywność produkcji.
 • Jak ograniczyć lub wyeliminować obieg papierowych dokumentów na produkcji.
 • Jak zapewnić zgodność z normami, wymaganiami branżowymi i regulacjami prawnymi.
 • Jak zapewnić elastyczne i skalowalne środowisko informatyczne dla rozwijającego się biznesu.
 • Jak zintegrować produkcję z systemem ERP.
 • Jak obniżyć koszty posiadania wielu zróżnicowanych rozwiązań IT na produkcji.
 • Jak wesprzeć proces zmiany i adaptacji nowych technologii w organizacji.
 • Jak skutecznie planować i harmonogramować produkcję.
 • Jak przeprowadzić migrację starych, niewspieranych i niebezpiecznych systemów legacy.

  Twoje dane osobowe udostępnione w formularzu będą przetwarzane przez Grupę ASTOR zgodnie z zasadami.

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz obowiązują na niej Polityka prywatności i Regulamin świadczenia usług Google.

  Jak przebiega proces bezpłatnej Konsultacji?

  Uzupełniasz 
i wysyłasz formularz na stronie.

  W ciągu 1 dnia roboczego zadzwoni do Ciebie opiekun.

  W umówionym terminie spotkasz się zdalnie z naszym konsultantem.

  Bezpłatna Konsultacja

  Dziękujemy za przesłanie formularza.

  Nasz opiekun skontaktuje się z Tobą w ciągu 1 dnia roboczego, aby dowiedzieć się więcej o Twoich wyzwaniach i umówić termin spotkania z konsultantem najlepiej dopasowanym do Twoich potrzeb.

  Uzupełniasz 

  i wysyłasz formularz na stronie.

  W ciągu 1 dnia roboczego zadzwoni do Ciebie opiekun.

  W umówionym terminie spotkasz się zdalnie z naszym konsultantem.

  W czasie oczekiwania zachęcamy do wejścia na Baza Wiedzy ImFactory, na której znajdziesz wiele ciekawych webinarów, artykułów oraz case studie, które wprowadzą w świat Cyfrowej Transformacji

  Zamknij

  Jak przebiega proces bezpłatnej Konsultacji?

  Uzupełniasz 
i wysyłasz formularz na stronie.

  W ciągu 1 dnia roboczego zadzwoni do Ciebie opiekun.

  W umówionym terminie spotkasz się zdalnie z naszym konsultantem.