Jak wprowadzić zdalne zarządzanie produkcją do przedsiębiorstwa?

Jak wprowadzić zdalne zarządzanie produkcją do przedsiębiorstwa?
Strona główna > Baza wiedzy > Jak wprowadzić zdalne zarządzanie produkcją do przedsiębiorstwa?
Zdalne zarządzanie produkcją to rozwiązanie na miarę naszych czasów, które ma spory potencjał i może przyczynić się do zwiększenia efektywności, redukcji kosztów operacyjnych i usprawnienia procesów produkcyjnych. Jak je wprowadzić, żeby okazało się skuteczne? Jakie kroki trzeba podjąć i z jakimi wyzwaniami przyjdzie się zmierzyć?

Praca zdalna w ostatnich latach stała się normą dla wielu firm, które dostrzegły w tym rozwiązaniu szereg korzyści. Rozwój technologii sprawia, że taki model jest coraz bardziej dostępny dla przedsiębiorstw z różnych branż, a zdalne zarzadzanie procesami w firmie okazuje się coraz prostsze i bardziej efektywne.

Zdalne zarządzanie produkcją – na czym polega?

Zdalne zarządzanie produkcją odnosi się do sposobu kontrolowania, nadzorowania i optymalizacji procesów produkcyjnych z wykorzystaniem technologii komunikacyjnych i informatycznych, bez konieczności fizycznej obecności na miejscu produkcji.

 

Ważnym aspektem zarządzania zdalnego, jest monitorowanie produkcji na wszystkich etapach. Pomocne okazują się tutaj czujniki i systemy monitorujące, dzięki którym można na bieżąco śledzić ilość wyprodukowanych produktów, zużycie surowców, efektywność maszyn itp. W razie awarii lub spadku wydajności można diagnozować problemy zdalnie i zlecać odpowiednie działania naprawcze.

 

W niektórych przypadkach takie zarządzanie produkcją umożliwia też sterowanie maszynami lub urządzeniami na odległość. Można zmieniać parametry produkcji, regulować prędkość, temperaturę czy inne ustawienia za pomocą systemów zdalnego sterowania.

Odpowiednio dobrane oprogramowanie do zdalnego zarządzania umożliwia planowanie produkcji, tworzenie harmonogramów oraz zarządzanie zadaniami i zasobami, a analiza zebranych na odległość danych może pomóc w identyfikowaniu obszarów, w których można poprawić wydajność produkcji, zmniejszyć straty i zoptymalizować procesy.

Wprowadzenie zdalnego zarządzania produkcją krok po kroku

Wprowadzenie zdalnego zarządzania produkcją wymaga starannego zaplanowania, dostosowania istniejących procesów oraz zapewnienia odpowiednich narzędzi i technologii. Poniżej przedstawiamy jak krok po kroku można zabrać się do realizacji tego zadania:

Krok 1: Analiza przedwdrożeniowa i planowanie

Zacznij od dokładnej analizy aktualnych procesów produkcyjnych. Oddziel obszary, którymi można zarządzać zdalnie w efektywny sposób od tych, które będą wymagały fizycznego nadzoru. Następnie określ cele, jakie chcesz osiągnąć poprzez wprowadzenie zdalnego zarządzania. Czy ma to być zwiększenie efektywności, redukcja kosztów, poprawa jakości, a może jeszcze coś innego? Kiedy już wiesz na czym stoisz i czego oczekujesz, i  zaplanuj etapy wprowadzenia zdalnego zarządzania. Określ harmonogram, odpowiedzialności i kamienie milowe wdrażania.

Krok 2: Wybór metodyki wdrożenia, narzędzi i technologii

W kolejnym kroku wybierz odpowiedni model wdrożenia, oprogramowanie do zarządzania produkcją, które umożliwi zdalne monitorowanie, planowanie i kontrolę procesów. Może to być specjalistyczne oprogramowanie typu ERP (Enterprise Resource Planning) lub MES (Manufacturing Execution System). Pomyśl również o narzędziach do komunikacji i monitorowania, takich jak systemy wizualizacji, kamery przemysłowe, czujniki zdalnego monitorowania parametrów produkcji itp.

Krok 3: Przygotowanie zespołu i szkolenia

Przeprowadź szkolenia dla zespołu odpowiedzialnego za zarządzanie i planowanie produkcji. Pokaż, jak korzystać z nowych narzędzi i technologii oraz jak efektywnie przekładać dotychczasową pracę na środowisko zdalne. Zapewnij dostęp do wsparcia technicznego, aby pracownicy mogli łatwo zgłaszać problemy związane z nowymi narzędziami i oprogramowaniem.

Jednym z najważniejszych elementów przy wprowadzeniu zdalnego zarządzania jest odpowiednie wdrożenie pracowników (Pexels)

Krok 4: Testowanie i wdrożenie

Wybierz określoną część produkcji lub obszar do przeprowadzenia pilotażu zdalnego zarządzania. Monitoruj i oceniaj efektywność oraz identyfikuj ewentualne problemy i, jeśli będzie to konieczne, na podstawie wyników dokonaj dostosowań. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wprowadź zdalne zarządzanie produkcją na szerszą skalę.

Krok 5: Monitorowanie i optymalizacja

Regularnie monitoruj wyniki produkcji, wskaźniki wydajności oraz inne istotne parametry. Porównuj je z założonymi celami i, w razie potrzeby, podejmuj działania korygujące. Zbieraj też opinie od zespołu i analizuj ewentualne problemy lub obszary do poprawy. Wdrażaj ciągłe ulepszenia, regularnie przeglądaj i aktualizuj strategię zdalnego zarządzania w oparciu o zmieniające się potrzeby i technologie.

Jakie korzyści przyniesie zdalne zarządzanie produkcją?

Zdalne zarządzanie produkcją może przynieść wiele korzyści dla firm z różnych branż. Do najważniejszych zalicza się:

 • Większa elastyczność i mobilność – zarządzanie produkcją w formie zdalnej pozwala na monitorowanie i zarządzanie procesami produkcyjnymi z dowolnego miejsca. To szczególnie ważne w przypadku firm działających na wielu lokalizacjach lub dla pracowników często podróżujących służbowo.
 • Redukcja kosztów – zdalny nadzór nad produkcją ogranicza konieczność fizycznej obecności pracowników na miejscu pracy. Pozwala to zredukować koszty wynagrodzeń, podróży służbowych i infrastruktury.
 • Łatwiejsza i szybsza komunikacja – dzięki zdalnym narzędziom można łatwo komunikować się ze współpracownikami, dostawcami i innymi interesariuszami. Współpraca staje się sprawniejsza, co wpływa na ogólną wydajność procesów.
 • Dostęp do globalnych rynków – firma może zdalnie monitorować i zarządzać produkcją w różnych krajach, minimalizując potrzebę otwierania nowych zakładów produkcyjnych na miejscu.
 • Zrównoważony rozwój – zarządzanie zdalne może przyczynić się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko poprzez efektywniejsze wykorzystanie zasobów i ograniczenie odpadów.

Zarządzanie zdalne – największe wyzwania dla przedsiębiorstwa

Praca zdalna, zwłaszcza w kontekście przemysłu i produkcji wytwórczej, może napotykać na wiele wyzwań związanych zarówno z czynnikiem ludzkim, jak i problemami natury technologicznej czy prawnej. Aby im sprostać ważna jest przede wszystkim świadomość tego, z czym przyjdzie nam się zmierzyć, a także staranny plan i elastyczne podejście.

 

Najwięcej obaw budzi zazwyczaj wpływ takiej formy zarządzania na motywację i zaangażowanie pracowników. Bywa też, że zdalne zarzadzanie produkcją koliduje z dotychczasową kulturą organizacyjną firmy, co może prowadzić do oporu ze strony personelu lub trudności w akceptacji zmian. Ważnym elementem, który pozwoli skutecznie wdrożyć ludzi w nowy sposób działania firmy są spotkania i szkolenia, a także zadbanie o płynną i przejrzystą komunikację.

Efektywne, zdalne zarządzanie produkcją wymaga dostępu do odpowiednich narzędzi i technologii, takich jak oprogramowanie do monitorowania produkcji czy platformy współpracy i komunikacji. Niektóre z nich mogą być kosztowne lub technicznie skomplikowane, dlatego też ich wdrożenie musi być poprzedzone dokładną analizą i starannie zaplanowane. W razie potrzeby warto skorzystać ze wsparcia profesjonalnych konsultantów, którzy pomogą wprowadzić taką zmianę.

Przy wdrożeniu technologii ułatwiających zdalne zarządzanie produkcją, warto skorzystać z pomocy specjalisty (Pexels)

Warto mieć świadomość, że w zależności od branży i lokalizacji, zdalne zarządzanie produkcją może podlegać pewnym regulacjom i przepisom prawno-pracowniczym, które trzeba będzie uwzględnić. Trzeba też pamiętać, że środowisko technologiczne stale się rozwija, co oznacza potrzebę stałego dostosowywania się do nowych narzędzi i rozwiązań.

W zdalnym zarządzaniu produkcją istnieje większe ryzyko naruszenia bezpieczeństwa danych oraz ataków na infrastrukturę IT, dlatego, żeby uniknąć przerw w produkcji i utraty poufnych informacji, od początku należy pomyśleć o profesjonalnych zabezpieczeniach.

Podsumowanie

Zdalne zarządzanie produkcją może znacząco zwiększyć efektywność, elastyczność i kontrolę nad procesami produkcyjnymi, co w rezultacie przekłada się na zwiększenie konkurencyjności i osiągnięcie lepszych wyników finansowych firmy. Aby taka forma zarządzania była skuteczna, potrzebne są inwestycje w odpowiednie narzędzia technologiczne, szkolenie pracowników oraz jasne procedury komunikacji. Trzeba też pamiętać, że proces wprowadzania zdalnego zarządzania produkcją może różnić się w zależności od specyfiki branży i firmy, dlatego ważne jest, aby dostosować go do sytuacji i kontekstu działania danego przedsiębiorstwa.

Bezpłatna Konsultacja

Sprawdź, czy Cyfrowa Transformacja 
jest odpowiedzią na potrzeby Twojej Firmy

Na jakie tematy możesz
z nami porozmawiać?

 • Jak zbudować strategię Cyfrowej Transformacji przedsiębiorstwa z wykorzystaniem Mapy Drogowej i metodyki ADMA.
 • Jak uzyskać rzeczywiste i wiarygodne dane o procesach produkcyjnych.
 • Jak monitorować i zwiększać efektywność produkcji.
 • Jak ograniczyć lub wyeliminować obieg papierowych dokumentów na produkcji.
 • Jak zapewnić zgodność z normami, wymaganiami branżowymi i regulacjami prawnymi.
 • Jak zapewnić elastyczne i skalowalne środowisko informatyczne dla rozwijającego się biznesu.
 • Jak zintegrować produkcję z systemem ERP.
 • Jak obniżyć koszty posiadania wielu zróżnicowanych rozwiązań IT na produkcji.
 • Jak wesprzeć proces zmiany i adaptacji nowych technologii w organizacji.
 • Jak skutecznie planować i harmonogramować produkcję.
 • Jak przeprowadzić migrację starych, niewspieranych i niebezpiecznych systemów legacy.

  Twoje dane osobowe udostępnione w formularzu będą przetwarzane przez Grupę ASTOR zgodnie z zasadami.

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz obowiązują na niej Polityka prywatności i Regulamin świadczenia usług Google.

  Jak przebiega proces bezpłatnej Konsultacji?

  Uzupełniasz 
i wysyłasz formularz na stronie.

  W ciągu 1 dnia roboczego zadzwoni do Ciebie opiekun.

  W umówionym terminie spotkasz się zdalnie z naszym konsultantem.

  Bezpłatna Konsultacja

  Dziękujemy za przesłanie formularza.

  Nasz opiekun skontaktuje się z Tobą w ciągu 1 dnia roboczego, aby dowiedzieć się więcej o Twoich wyzwaniach i umówić termin spotkania z konsultantem najlepiej dopasowanym do Twoich potrzeb.

  Uzupełniasz 

  i wysyłasz formularz na stronie.

  W ciągu 1 dnia roboczego zadzwoni do Ciebie opiekun.

  W umówionym terminie spotkasz się zdalnie z naszym konsultantem.

  W czasie oczekiwania zachęcamy do wejścia na Baza Wiedzy ImFactory, na której znajdziesz wiele ciekawych webinarów, artykułów oraz case studie, które wprowadzą w świat Cyfrowej Transformacji

  Zamknij

  Jak przebiega proces bezpłatnej Konsultacji?

  Uzupełniasz 
i wysyłasz formularz na stronie.

  W ciągu 1 dnia roboczego zadzwoni do Ciebie opiekun.

  W umówionym terminie spotkasz się zdalnie z naszym konsultantem.