Fabryka na miarę Przemysłu 4.0. Jak do niej dotrzeć z Mapą Drogową Cyfrowej Transformacji?

Fabryka na miarę Przemysłu 4.0. Jak do niej dotrzeć z Mapą Drogową Cyfrowej Transformacji?
Strona główna > Baza wiedzy > Fabryka na miarę Przemysłu 4.0. Jak do niej dotrzeć z Mapą Drogową Cyfrowej Transformacji?
Ideałem, do którego dąży wiele firm produkcyjnych, jest stworzenie nowoczesnej fabryki, wpisującej się w założenia Przemysłu 4.0. Jak się za to zabrać? Dlaczego wdrażanie kolejnych narzędzi z listy nie jest najwłaściwszym rozwiązaniem i jaką rolę w tym procesie odgrywają Mapy Drogowe Cyfrowej Transformacji?

Wyobraźmy sobie, że chcemy przekształcić naszą fabrykę, która znajduje się na poziomie 3.0, w nowoczesny zakład 4.0. Wiemy, że Przemysł 4.0 charakteryzuje pewna grupa technologii, wydawać by się więc mogło, że najprostszą drogą do celu jest wprowadzenie jak największej ilości z nich w swojej fabryce 

 

 

Rzeczywistość nie jest jednak aż tak prosta. Żeby Cyfrowa Transformacja była udana, trzeba przede wszystkim uświadomić sobie, że jest to złożony proces, na który nie ma jednego, uniwersalnego przepisu. Jak więc zacząć? Najlepiej na początek odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań. 

Co chcemy osiągnąć?

Każdy zakład działa na swój niepowtarzalny sposób, zarówno pod względem organizacji codziennej pracy, procesów, rozwoju itp., co jest zależne od jego wielkości, branży, pracujących w nim ludzi, metod zarządzania czy wykorzystywanych narzędzi. Zdarza się, że w obrębie jednej firmy niektóre jej działy czy zachodzące na produkcji procesy są na wysokim poziomie dojrzałości w zakresie cyfryzacji, inne zaś wymagają diametralnej zmiany.  

Dlatego też nie możemy tak po prostu powiedzieć, że nasza fabryka jest na poziomie 3.0 czy też 3.2, 3.5 itp. Tego typu określenia to zbytnie uproszczenie. Jesteśmy w pewnym stanie obecnym, który musimy zdiagnozować i zapewne okaże się, że w różnych obszarach znajdujemy się na różnych poziomach. 

 

 

To, do czego dążymy, nasz ideał, czyli Przemysł 4.0, sam w sobie nie musi być naszym celem. W praktyce zależy nam raczej na pewnym celu biznesowym, który chcemy osiągnąć. A nawet może to być kilka różnych celów, bliższych lub dalszych idei Przemysłu 4.0, ale takich, które będą adekwatne do sytuacji naszej firmy i przyniosą jej wymierne korzyści.  

 

Na początku drogi warto poszerzyć swoją wiedzę na temat tego, czym jest Cyfrowa Transformacja i jakie korzyści przynosi firmom. Dowiesz się tego z naszego artykułu:
Cyfrowa Transformacja – czym jest i dlaczego warto do niej dążyć?

Czym jest Mapa Drogowa Cyfrowej Transformacji?

Cyfrowa Transformacja i związane z nią cele mogą w każdej firmie wyglądać zupełnie inaczej, zawsze jednak ich wdrożenie jest sporym przedsięwzięciem. Trzeba sobie uświadomić, że nie da się osiągnąć wszystkiego za jednym podejściem – potrzeba wielu różnych czynności, narzędzi, technologii, czasu, a przede wszystkim zaangażowanych ludzi.  

Proces Cyfrowej Transformacji nie przebiega nigdy liniowo. Po drodze pojawiają się różne kamienie milowe, a do każdego z nich prowadzi wiele dróg. Ta różnorodność jest wartością, która daje sporo możliwości rozwoju i zdobywania nowych doświadczeń. Jednak żeby nie pogubić się wśród tak wielu opcji, warto skorzystać z narzędzia, które pomoże nam dotrzeć do celu w najbardziej optymalny dla nas sposób. Takim narzędziem jest Mapa Drogowa Cyfrowej Transformacji.  

Mapa pozwala uporządkować poszczególne działania. Pokazuje nam gdzie aktualnie jesteśmy i gdzie chcielibyśmy się znaleźć, a także co musimy zrobić, żeby tam dotrzeć. Przedstawienie poszczególnych inicjatyw na Mapie pozwala nadać im priorytet i dostrzec łączące je zależności. 

Tak jak inne dla każdej firmy są cele biznesowe, tak też Mapa Drogowa Cyfrowej Transformacji będzie tworzona dla każdej organizacji indywidualnie. W jej budowaniu warto skorzystać ze wsparcia specjalistów, którzy nie tylko mają doświadczenie w tworzeniu takich Map, ale też obiektywnie spojrzą na naszą firmę i pokażą obszary do poprawy oraz rozwiązania, których być może sami nie dostrzegamy.  

Od czego zacząć? Najważniejsze znaki drogowe

Plan działania powinien być tworzony najpierw na poziomie ogólnym. Skoro więc mówimy o Mapie, to pierwszym krokiem będzie ustawienie na niej pewnych znaków drogowych, które będą upewniać nas, że podążamy w odpowiednim kierunku.  

Punkt odniesienia 

Pierwszym takim elementem powinno być ustalenie punktu odniesienia, czyli analiza, która pokaże, gdzie aktualnie jesteśmy i jaki jest poziom dojrzałości naszej organizacji w zakresie cyfryzacji. Warto też zastanowić się jak finansujemy wydatki na informatyzację i cyfryzację.  

Możliwości 

Jeśli rzetelnie przeprowadzimy analizę stanu obecnego, będziemy wiedzieć, jakie mamy możliwości. Wtedy możemy je skonfrontować z obszarami do optymalizacji, czyli zastanowić się, w których miejscach – działaniach, procesach itp. zmiana będzie dla nas najbardziej wskazana i przyniesie najwięcej korzyści, a zarazem będzie stosunkowo łatwa do wdrożenia. 

Realizacja 

Kolejny znak drogowy to etap realizacji. Tutaj ważne będzie szukanie tzw. „nisko wiszących owoców”, czyli tych elementów, które szybko dostarczą wartości – pozwala to zbudować poczucie, że nasza praca ma sens i jest wartościowa, a dodatkowo zyskamy możliwości finansowania kolejnych inicjatyw. 

Instytucjonalizacja 

Istotnym krokiem jest też korzystanie z tego, co już udało się osiągnąć. Ważnym elementem jest tu monitorowanie i weryfikowanie – czy nasze zasoby dalej są potrzebne w tych konkretnych obszarach? Jeśli nie, możemy je przesunąć do kolejnego obszaru i w ten sposób rozszerzać naszą transformację. 

 

Jak tworzy się Mapę Drogową Cyfrowej Transformacji?

Jak powinna wyglądać budowa Mapy? Wiemy już jakie najważniejsze znaki drogowe składają się na jej szkielet, zobaczmy więc, jak ją uzupełnić w kolejnych etapach, aby była skuteczną pomocą w dotarciu do celu. 

Na początek firma sama określa, jak wygląda jej bieżąca sytuacja. Pomocą w dokonaniu takiej oceny może być ankieta ADMA – to metodologia stworzona na zlecenie Komisji Europejskiej, której celem jest określenie dojrzałości cyfrowej organizacji. Warto z niej skorzystać, nie tylko dlatego, że pokazuje w jakim miejscu na drodze do Przemysłu 4.0 znajduje się dana firma, ale też jest uznawana przez Komisję Europejską i urzędy oraz jednostki organizacyjne, które zajmują się przyznawaniem grantów na cyfryzację, może więc pomóc, kiedy staramy się o dodatkowe środki.  

W kolejnym kroku przeprowadzany jest audyt fabryki, polegający na rozmowach z pracownikami. Na podstawie własnych obserwacji audytorzy potwierdzają lub też kwestionują wyniki samooceny dokonanej w pierwszym etapie. Efektem jest arkusz uwag procesowych, który składa się z obserwacji diagnoz i sugestii.  

Kiedy mamy już zebrane informacje, to dobry moment, aby wspólnie je przeanalizować i ustalić jaki jest stan obecny, biorąc pod uwagę zarówno to, jak oceniła się organizacja, jak i to co zaobserwowali audytorzy. Warto usiąść i zobaczyć czy oceny i obserwacje się pokrywają, a jeśli nie, wyjaśnić skąd wzięły się rozbieżności i wypracować konsensus na temat stanu obecnego.  

 

 

Ostatnim etapem jest opracowanie właściwej Mapy Drogowej Cyfrowej Transformacji z towarzyszącymi jej produktami oraz przygotowanie końcowego raportu. Na tym tak naprawdę kończy się proces tworzenia Mapy, choć niekiedy specjaliści zajmujący się ich przygotowaniem oferują dodatkowe wsparcie w postaci opracowania projektu pierwszych działań czy specyfikacji technicznych. Warto z takiej opcji skorzystać, choć musimy pamiętać, że wdrażanie kolejnych inicjatyw przedstawionych na naszej Mapie to długotrwały proces i zazwyczaj nie da się wdrożyć wszystkiego od razu.  

Korzyści z Mapy

Jakie są najważniejsze korzyści z posiadania Mapy Drogowej Cyfrowej Transformacji?  

 

 

 

 • Spójna strategia rozwoju i jasny cel – podstawą budowy Mapy jest przede wszystkim ustalenie nadrzędnego celu i jego biznesowego uzasadnienia. Dzięki temu wiemy dokąd zmierzamy. Natomiast poszczególne inicjatywy, które umieszczamy na Mapie, planowane są tak, aby ten cel nadrzędny wspierały.  

 

 • Przewidywalny plan inwestycyjny na kolejne lata – nasze inicjatywy nie są przypadkowe. Ponieważ zaplanowaliśmy wszystkie wdrożenia, wyraźnie widzimy połączenia między nimi, a każda jest oceniana w zakresie czasu, kosztu i wpływu na organizację, co pozwala umieścić ją w pewnego rodzaju widełkach (tzw. koszulkach). Dzięki temu, po ich zsumowaniu, jesteśmy w stanie oszacować ile czasu zajmie nam dotarcie do poszczególnych etapów. Pozwala to na odpowiednie rozłożenie w czasie środków na finansowanie poszczególnych inwestycji.  

 

 • Skoordynowany rozwój we wszystkich obszarach – wybierając poszczególne obszary, które następnie obejmujemy audytem, mamy pewność, że każdy z nich został odpowiednio zaopiekowany i nie pominęliśmy niczego istotnego. Mapa pozwala zauważyć powiązania pomiędzy poszczególnymi obszarami, co przekłada się na skoordynowany rozwój. 

 

 • Przemyślane i zaplanowane wydatki – każda podejmowana inicjatywa jest powiązana z celami biznesowymi, ma więc uzasadnienie i pozwala uzyskać wymierne korzyści. Nie tracimy zasobów na bezsensowne działania, które nic nie wnoszą, a ponoszone wydatki są przemyślane. 

 

 • Korzyści na każdym etapie realizacji – mamy ustalone kamienie milowe, które nie tylko przybliżają nas do celu nadrzędnego, ale też same w sobie realizują mniejsze cele i przynoszą znaczące korzyści.  

Podsumowanie

Tym, co w dużej mierze składa się na Mapę Drogową, są odpowiedzi na pewne pytania. Gdzie obecnie jesteśmy? Gdzie chcemy być? Jaki jest nasz nadrzędny cel biznesowy i jakie kroki nas do niego zaprowadzą? Dlaczego w ogóle zależy nam na Cyfrowej Transformacji?  

Budowanie Mapy poprzez poszukiwanie tych odpowiedzi, pozwala znaleźć uzasadnienie biznesowe i jasno nakreślić relacje względem celów strategicznych organizacji. To bardzo ważne, ponieważ żaden projekt, szczególnie transformacyjny, nie ma sensu jeżeli nie potrafimy wskazać dla niego uzasadnienia.  

Jeśli rzetelnie podejdziemy do budowy Mapy Drogowej Cyfrowej Transformacji, możemy mieć pewność, że przyniesie nam to sukces na drodze do przekształcenia naszego zakładu w fabrykę przyszłości.  

Przeczytaj i poznaj poszczególne etapy tworzenia Mapy Drogowej Cyfrowej Transformacji: Cztery etapy budowania Mapy Drogowej Cyfrowej Transformacji według ImFactory

 Artykuł napisany w oparciu o materiał z webinaru:
Cyfrowa Fabryka – zaplanuj swoją drogę do Przemysłu 4.0 z Mapą Drogową Cyfrowej Transformacji

Autorzy

Michał Zieliński
Partner | Digital Consulting
Michał Zieliński
Partner | Digital Consulting
Absolwent Kierunku Automatyka i Robotyka oraz studiów podyplomowych Lean Six Sigma Black Belt na Politechnice Gdańskiej. Partner w ImFactory, Menadżer Projektów, Kierownik działu Digital Consulting. W zespole ImFactory zajmuje się budowaniem wizji rozwoju systemów informatycznych w środowiskach produkcyjnych oraz ewaluacją poziomu cyfryzacji przedsiębiorstw wraz z planowaniem ich drogi Cyfrowej Transformacji. Przeprowadzone projekty rozciągają się od instalacji przeznaczonych do nadzoru i monitoringu, aż po wdrożenia kompletnych zintegrowanych systemów zarządzania produkcją.
Bezpłatna Konsultacja

Sprawdź, czy Cyfrowa Transformacja 
jest odpowiedzią na potrzeby Twojej Firmy

Na jakie tematy możesz
z nami porozmawiać?

 • Jak zbudować strategię Cyfrowej Transformacji przedsiębiorstwa z wykorzystaniem Mapy Drogowej i metodyki ADMA.
 • Jak uzyskać rzeczywiste i wiarygodne dane o procesach produkcyjnych.
 • Jak monitorować i zwiększać efektywność produkcji.
 • Jak ograniczyć lub wyeliminować obieg papierowych dokumentów na produkcji.
 • Jak zapewnić zgodność z normami, wymaganiami branżowymi i regulacjami prawnymi.
 • Jak zapewnić elastyczne i skalowalne środowisko informatyczne dla rozwijającego się biznesu.
 • Jak zintegrować produkcję z systemem ERP.
 • Jak obniżyć koszty posiadania wielu zróżnicowanych rozwiązań IT na produkcji.
 • Jak wesprzeć proces zmiany i adaptacji nowych technologii w organizacji.
 • Jak skutecznie planować i harmonogramować produkcję.
 • Jak przeprowadzić migrację starych, niewspieranych i niebezpiecznych systemów legacy.

  Twoje dane osobowe udostępnione w formularzu będą przetwarzane przez Grupę ASTOR zgodnie z zasadami.

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz obowiązują na niej Polityka prywatności i Regulamin świadczenia usług Google.

  Jak przebiega proces bezpłatnej Konsultacji?

  Uzupełniasz 
i wysyłasz formularz na stronie.

  W ciągu 1 dnia roboczego zadzwoni do Ciebie opiekun.

  W umówionym terminie spotkasz się zdalnie z naszym konsultantem.

  Bezpłatna Konsultacja

  Dziękujemy za przesłanie formularza.

  Nasz opiekun skontaktuje się z Tobą w ciągu 1 dnia roboczego, aby dowiedzieć się więcej o Twoich wyzwaniach i umówić termin spotkania z konsultantem najlepiej dopasowanym do Twoich potrzeb.

  Uzupełniasz 

  i wysyłasz formularz na stronie.

  W ciągu 1 dnia roboczego zadzwoni do Ciebie opiekun.

  W umówionym terminie spotkasz się zdalnie z naszym konsultantem.

  W czasie oczekiwania zachęcamy do wejścia na Baza Wiedzy ImFactory, na której znajdziesz wiele ciekawych webinarów, artykułów oraz case studie, które wprowadzą w świat Cyfrowej Transformacji

  Zamknij

  Jak przebiega proces bezpłatnej Konsultacji?

  Uzupełniasz 
i wysyłasz formularz na stronie.

  W ciągu 1 dnia roboczego zadzwoni do Ciebie opiekun.

  W umówionym terminie spotkasz się zdalnie z naszym konsultantem.