pl en

ImGo to kompleksowe rozwiązanie łączące najlepsze praktyki w obszarze narzędzi, procesów i ludzi, pozwalające na przełożenie celów i planów dotyczących zasobów przedsiębiorstwa na codzienne zadania.

ImGo
1.Poziom Zarządczy
ImGo

Grupowanie procesów biznesowych, które obejmuje następujące działania:

planowanie popytu, które obejmuje prognozowanie sprzedaży i obsługę zamówień klientów; planowanie sprzedaży i operacji, które obejmuje planowanie sprzedaży, planowanie produkcji, planowanie zapasów, planowanie zaległości i planowanie zasobów; harmonogram główny, który obejmuje przygotowanie głównego harmonogramu produkcji i przybliżonego planu wydajności.

2.Poziom Nadzorczy
ImGo

Warstwa, w której cele i plany firmy dotyczące zasobów przedsiębiorstwa (np. obiektów, maszyn,…) zamieniane są na zadania do wykonania i następuje także rozdzielenie zadań pomiędzy konkretne zespoły lub osoby. Warstwa ta jest odpowiedzialna za sprawowanie bezpośredniej kontroli nad bieżącą realizacją zadań.

Narzędzia ImGo wspierają kierowników zespołów, kierowników utrzymania ruchu, mistrzów, brygadzistów etc. Zapewniają im informacje niezbędne do analizy bieżącej realizacji zadań i planów jak i możliwość zarządzania operacyjnego. ImGo, m.in. poprzez możliwość skanowania tagów NFC zapewnia potwierdzenie fizycznej obecności wykonawcy zadania na określonym zasobie przedsiębiorstwa w określonym czasie lub ułatwia odnotowanie użycia odpowiedniej części zamiennej, narzędzia,…

3.Poziom Realizacyjny
ImGo

Warstwa, w której realizowane są konkretne zadania. Odpowiada za ich wykonanie i jest źródłem wszelkich wymaganych informacji na temat ich realizacji oraz stanu zasobów przedsiębiorstwa (np. obiektów, maszyn,…)

ImGo zapewnia użytkownikom informacje o bieżących zadaniach do wykonania oraz pozwala na wprowadzenie do systemu wymaganych informacji związanych z danym zadaniem lub zasobem przedsiębiorstwa.

Moduły

Aplikacja mobilna ImGo

Aplikacja na urządzenia mobilne (telefony komórkowe, tablety) stanowiąca narzędzie użytkownika realizującego zadania na określonych zasobach przedsiębiorstwa (np. obiektach, maszynach,…). Aplikacja ImGo zapewnia użytkownikom informacje o bieżących zadaniach do wykonania oraz pozwala na wprowadzenie do systemu wymaganych informacji związanych z danym zadaniem lub zasobem przedsiębiorstwa. Poprzez skanowanie tagów NFC potwierdza fizyczną obecność wykonawcy zadania na danym zasobie lub odnotowuje użycie części zamiennej czy narzędzia.

Serwer ImGo

Stanowi centralne miejsce do przechowywania konfiguracji systemu ImGo (definicje zasobów, użytkowników, zadań…) z której to konfiguracji korzystają aplikacje mobilne ImGo. Serwer ImGo stanowi także centralne repozytorium danych zebranych z aplikacji mobilnych. Dane te mogą być udostępniane do innych systemów przedsiębiorstwa (np. ERP, CMMS…) lub narzędzi raportowych.

Aplikacja kliencka ImPlan

Uniwersalny aplikacja kliencka służąca do konfiguracji systemu ImGo (definicje zasobów, użytkowników, zadań…) oraz do analizowania danych w ImGo z użyciem raportów.

Cechy rozwiązania

ImGo służy do wsparcia „obchodów/nadzoru” miejsc w zakładzie lub rozproszonych obiektów. Zapewnia plan działań oraz umożliwia kontrolowany przebieg procesów (workflow).

Mobilność obsługi

System opiera się o telefon komórkowy i skanowanie znaczników (głownie tagów NFC) w miejscu wykonania działań.

Wsparcie i raportowanie działań

Eliminując papier z obiegu informacji wspiera wykonanie odpowiedniego działania i zaraportowanie go (w tym w integracji z innymi systemami klienta np. CMMS)

Dostępność

ImGo pracuje online i offline (brak konieczności dostępności Internet na obiekcie)

Korzyści ImGo

Typowe korzyści z wdrożenia ImGo:

1

Zapewnienie obecności konkretnego pracownika (własnego lub z firmy zewnętrznej) w wyznaczonym procedurą miejscu i z określoną częstotliwością czy w określonym czasie:

 • poprzez logowanie pracownika do systemu przez komórkę z użyciem autentykacji domenowej,
 • poprzez skanowanie tagu NFC na miejscu działań.
2

Zwiększenie pewności wykonania i odpowiedniej kolejności działań poprzez listę zadań/akcji przypisaną do pracownika:

 • możliwość zdefiniowania dowolnych akcji (np. Przegląd, Zgłoszenie, Awaria, Naprawa….),
 • wsparcie dla użycia odpowiedniej części wymiennej, gdy możliwa identyfikacja części np. przez kod kreskowy/QR.
3

Zapewnienie cyfrowego obiegu informacji:

 • eliminacja raportów papierowych (eliminacja trudności z dostępem i analizą) czy ustnego przekazywania informacji,
 • spisywanie wymaganych wartości z obiektu (np. pomiarów) od razu do systemu,
 • przyspieszenie reakcji na przekazane wartości lub zaraportowane nieprawidłowości,
 • raportowanie na bieżąco, z miejsca działań, a nie post factum czyli z pamięci, co zwiększa wiarygodność danych,
 • zapewnienie dostępu do aktualnej dokumentacji w postaci elektronicznej,
 • zapewnienie dostępu do historii działań na obiekcie oraz innych informacji w centralnym repozytorium,
  centralne raportowanie,
 • możliwość integracji z innymi systemami (CMMS, HMI/SCADA….).
Jerzy Gęba
Jerzy Gęba
Main ImGO Architect

Projektując system ImGO kładliśmy nacisk na dwa główne elementy.

Pierwszy z nich to wygoda i prostota użytkowania. Powstał spójny, przejrzysty, ergonomiczny i nowoczesny interfejs. Drugi to uniwersalność, która dała nam możliwości implementacji systemu do szerokiego wachlarza zastosowań, z którymi spotykamy się u naszych Klientów.
Paweł Firek
Paweł Firek
ImFactory

W wielu firmach i zakładach produkcyjnych przeprowadzanych jest kilkaset różnych operacji dziennie.

Aby ograniczać możliwość wystąpienia błędów powinno się dążyć do automatyzacji pewnych procedur i operacji. Pierwszym i zarazem najprostszym w implementacji krokiem nie wymagającym ingerencji w park maszynowy może być zastąpienie „wszędobylskiego” papieru jego cyfrowym odpowiednikiem. System ImGo dzięki mobilności oraz łatwości i szybkość uruchomienia umożliwia cyfryzację pracy i minimalizuje ryzyko wystąpienia pomyłek.

Przykładowe zastosowania ImGo

ImGo powstawał z myślą wsparcia służb serwisowych w firmach mających oddalone obiekty, takich jak przedsiębiorstwa energetyki cieplnej czy przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Okazało się szybko, że doskonale wpisał się także w inne branże (np. w produkcję spożywczą czy meblarską) w których oprócz działów Utrzymania Ruchu wspiera także działy zajmujące się utrzymaniem infrastruktury (BMS/FMS), działy IT oraz BHP a nawet działy HR.

Utrzymanie Ruchu /BMS /FMS

 • wsparcie właściwego nadzoru nad urządzeniami/obiektami (przez pracowników lub zewnętrznych wykonawców),
 • wsparcie wykonania zadań (przeglądy, naprawy, awarie…),
 • wsparcie dla wymiany części zamiennych.

IT

Nadzór na sprzętem komputerowym.

BHP

 • nadzór nad bezpieczeństwem pracy,
 • nadzór nad odkażaniem miejsc/stref w firmach (COVID-19).

HR

Mobile ankiety pracownicze na produkcji.

Inne

Zarządzanie flota samochodową (przeglądy i.t.p).

Środowisko rozwiązań dla organizacji produkcyjnej, w którego skład wchodzą zarówno metody doskonalenia organizacji jak i wspierające je narzędzia i systemy informatyczne, pozwalające na ukierunkowanie zmian w rozwijającym się przedsiębiorstwie.

Specjalistyczne moduły do AVEVA MES

System cyfrowego, mobilnego obiegu informacji i raportowania dla wsparcia procesów obchodów rozproszonych obiektów lub nadzoru zasobów wewnątrz zakładu produkcyjnego.
Narzędzie umożliwiające poprawianie efektywności zasobów produkcyjnych przez zaawansowaną diagnostykę dostępności maszyn.
Informatyczny wskaźnikowy system analityczno-raportowy, a także zestaw szkoleń i warsztatów wspierający w przygotowaniu i przeprowadzeniu zmiany w organizacji, polegającej na wdrożeniu i cyfryzacji (lub optymalizacji istniejącego) systemu wskaźnikowego.
Elastyczny portal raportowo-analityczny wspierający narzędzia z grupy ImFactory.
Kompleksowe rozwiązanie oparte o standardowe oprogramowanie klasy APS (Advanced Planning and Scheduling) oraz optymalizację procesów i wzmacnianie kompetencji zespołów.

Jak działamy jako ImFactory AVEVA MES Competence Center CEE

 • diagnozujemy/weryfikujemy potrzeby organizacji
 • dobieramy odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne, modelujemy zmiany, oceniamy rentowność inwestycji w rozwiązanie
 • przygotowujemy ludzi w organizacji na zmianę (konsultacje, warsztaty, szkolenia)
 • wdrażamy rozwiązania techniczne
 • wspieramy w utrzymaniu i rozwoju zmian organizacyjnych i technicznych

Artykuły

2018

Zarządzanie przez fakty

Proces podejmowana decyzji w organizacji produkcyjnej należy standaryzować tak, aby właściwe i niezbędne informacje były zawsze „pod ręką”, a skuteczność i efektywność kluczowych decyzji była coraz wyższa.

Zarządzanie przez fakty to mechanizm przejścia od danych przez informacje do wiedzy operacyjnej, a w konsekwencji do bardziej efektywnego zarządzania poprzez bardziej skuteczne decyzje.

Zarządzanie przez fakty pozwala sukcesywnie odchodzić od modelu działania intuicyjnego do modelu zbadania natury zjawiska i problemu, poprawnego opisania go i wnioskowania (podejmowania decyzji) opartego na wiedzy.

2018

5 kroków do zarządzania przez fakty

Dążenie do poznania przebiegu procesów w firmie opiera się na zgromadzonych danych, uzyskanych informacjach i wiedzy, a nie wyłącznie na intuicji osób zarządzających.

Skuteczna zmiana organizacji w kierunku takiej, która świadomie i dojrzale korzysta z zarządzania przez fakty, wymaga zagospodarowania 5 obszarów: właściwego gromadzenia i przetwarzania wiarygodnych danych, analizy, co pozwala przetwarzać surowe dane w użyteczne informacje, zarządzania wiedzą, porządkowania podejmowanych decyzji, ustanowienia procedur kontroli doskonalenia.

Skuteczne wdrożenie zarządzania przez fakty to 5 kroków, które zapewniają logiczny cykl działania oraz są gwarantem najlepszych efektów w zarządzaniu procesami.

2018

Webinarium: Zarządzaj przez fakty!

Zachęcamy do obejrzenia zapisu webinarium „Czas to pieniądz. Jak zarządzać przez fakty i osiągać mistrzostwo operacyjne”, które odbyło się 25 października 2018 roku. Z nagrania dowiesz się:
 • czym się różni zarządzanie przez intuicję od zarządzania przez fakty,
 • jak przekładać strategię firmy na codzienne funkcjonowanie operacji (produkcja, utrzymanie ruchu, logistyka),
 • w jaki sposób rozwijać organizację w kierunku zarządzania przez fakty i jak zapewniać trwałość zmian.

Organizatorem webinarium był „How to do IT” – think tank biznesowo‑technologiczny powołany przez wydawcę magazynu „Harvard Business Review Polska”.

2018

Zarządzanie przez fakty

Proces podejmowana decyzji w organizacji produkcyjnej należy standaryzować tak, aby właściwe i niezbędne informacje były zawsze „pod ręką”, a skuteczność i efektywność kluczowych decyzji była coraz wyższa.

Zarządzanie przez fakty to mechanizm przejścia od danych przez informacje do wiedzy operacyjnej, a w konsekwencji do bardziej efektywnego zarządzania poprzez bardziej skuteczne decyzje.

Zarządzanie przez fakty pozwala sukcesywnie odchodzić od modelu działania intuicyjnego do modelu zbadania natury zjawiska i problemu, poprawnego opisania go i wnioskowania (podejmowania decyzji) opartego na wiedzy.

2018

5 kroków do zarządzania przez fakty

Dążenie do poznania przebiegu procesów w firmie opiera się na zgromadzonych danych, uzyskanych informacjach i wiedzy, a nie wyłącznie na intuicji osób zarządzających.

Skuteczna zmiana organizacji w kierunku takiej, która świadomie i dojrzale korzysta z zarządzania przez fakty, wymaga zagospodarowania 5 obszarów: właściwego gromadzenia i przetwarzania wiarygodnych danych, analizy, co pozwala przetwarzać surowe dane w użyteczne informacje, zarządzania wiedzą, porządkowania podejmowanych decyzji, ustanowienia procedur kontroli doskonalenia.

Skuteczne wdrożenie zarządzania przez fakty to 5 kroków, które zapewniają logiczny cykl działania oraz są gwarantem najlepszych efektów w zarządzaniu procesami.

2018

Webinarium: Zarządzaj przez fakty!

Zachęcamy do obejrzenia zapisu webinarium „Czas to pieniądz. Jak zarządzać przez fakty i osiągać mistrzostwo operacyjne”, które odbyło się 25 października 2018 roku. Z nagrania dowiesz się:
 • czym się różni zarządzanie przez intuicję od zarządzania przez fakty,
 • jak przekładać strategię firmy na codzienne funkcjonowanie operacji (produkcja, utrzymanie ruchu, logistyka),
 • w jaki sposób rozwijać organizację w kierunku zarządzania przez fakty i jak zapewniać trwałość zmian.

Organizatorem webinarium był „How to do IT” – think tank biznesowo‑technologiczny powołany przez wydawcę magazynu „Harvard Business Review Polska”.

Zainteresował Cię ten artykuł? Zamów bezpłatną prenumeratę.

ImGo

O nas

ImFactory to jednostka biznesowa w ramach Grupy ASTOR działająca w oparciu o oprogramowanie AVEVA, która oferuje gotowe rozwiązania informatyczne oraz tworzy rozwiązania zindywidualizowane. Koordynuje projekty na bazie doświadczeń i wieloletniej praktyki

ImGo

Ponadto działa przy zaangażowaniu integratorów oraz partnerów merytorycznych takich jak: XTECH który, jest twórcą zaawansowanych technologii informatycznych i wirtualnej platformy xtech™, która wspiera przedsiębiorców i nabywców łącząc dostawców ze specjalistami poszukującymi produktów, usług i szkoleń z danej branży. Działa w 10 specjalistycznych branżach, zrzeszając nawet 90% dostawców z danej branży.