Badanie ADMA – sprawdź cyfrową dojrzałość Twojego przedsiębiorstwa

Badanie ADMA – sprawdź cyfrową dojrzałość Twojego przedsiębiorstwa
Strona główna > Baza wiedzy > Badanie ADMA – sprawdź cyfrową dojrzałość Twojego przedsiębiorstwa
Jak bardzo nowoczesny jest Twój zakład produkcyjny? Czy może aspirować do miana Fabryki Przyszłości? Jak zaplanować cyfrową transformację i ile jeszcze pracy trzeba w nią włożyć, żeby znaleźć się na poziomie Przemysłu 4.0? W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania nieocenione jest badanie ADMA. Na czym polega i dlaczego warto się na nie zdecydować?

Polskie firmy zdają sobie sprawę, że wdrażanie nowych technologii jest konieczne, aby utrzymać się na rynku i dopasować do europejskich i światowych standardów, wyznaczanych przez ideę Przemysłu 4.0. Jednak transformacja cyfrowa to złożony proces, który wymaga wielu nakładów – czasu, pracy i pieniędzy. Jeśli ma się zakończyć sukcesem, musi być dobrze zaplanowany i przede wszystkim przemyślany.

Dobrym punktem wyjścia, który pomoże to wszystko logicznie poukładać jest badanie ADMA. Pomaga ono ustalić „Na jakim etapie obecnie jesteśmy”. A to podstawowe pytanie, które należy zadać, zanim jeszcze rozpocznie się jakiekolwiek inwestycje.

Czym jest badanie ADMA?

Badanie Advanced Manufacturing (w skrócie ADMA), nazywane też inaczej Diagnozą 4.0, zostało stworzone w 2018 roku na zlecenie Komisji Europejskiej, aby pomóc we wdrażaniu nowoczesnych technologii, umożliwiających zaawansowane wytwarzanie w firmach produkcyjnych. Służy ono do oceny cyfrowej dojrzałości badanego przedsiębiorstwa i jest z powodzeniem wykorzystywane w większości krajów UE przez organizacje zajmujące się produkcją w rozmaitych branżach.

Metodologia ADMA składa się z trzech głównych kroków. Pierwszy z nich to skan, który ma na celu ustalenie, jaki jest stan obecny w badanej firmie. Następnie budowany jest plan transformacji, a ostatni, trzeci krok, to implementacja wybranych inicjatyw.

 

 

ADMA ocenia cyfrową dojrzałość w siedmiu kluczowych obszarach, nazywanych Transformacjami ADMA. Określają one potencjał danej firmy związany z technologiami i inicjatywami, jakie należy podjąć dążąc do miana Fabryki Przyszłości, opisując je w czterech głównych wymiarach – technologicznym, biznesowym, środowiskowym i ludzkim. Wszystkie te obszary znajdują się na tym samym poziomie, żadna z siedmiu transformacji ADMA nie jest ważniejsza ani mniej ważna od innych. Przedstawiają się one następująco:

 

 

Transformacja 1: Zaawansowane technologie produkcji – skupia się na wyposażeniu parku maszynowego w nowoczesne urządzenia produkcyjne. Nierzadko są to maszyny własnego projektu i wykonania.

Transformacja 2: Cyfrowa fabryka – kładzie nacisk na używanie cyfrowych technologii, a także na spójne i niezawodne zbieranie danych oraz na integrację wykorzystywanych systemów.

Transformacja 3: Ekologiczna fabryka – obejmuje działania, które mają na celu ograniczenie negatywnego wpływu fabryki na środowisko. Przywiązuje dużą wagę do takich zagadnień jak sustainability, gospodarka o obiegu zamkniętym, odnawialne źródła energii itp.

Transformacja 4: Inżynieria zorientowana na klienta końcowego (end-to-end) – traktuje potrzeby klientów jako główny czynnik napędzający procesy i rozwój organizacji.

Transformacja 5: Organizacja skoncentrowana na człowieku – stwarza pracownikom dobre warunki do rozwoju i dąży do ich zaangażowania w działalność firmy.

Transformacja 6: Inteligentna produkcja – skupia się na wykorzystaniu możliwości maszyn, ludzi i systemów w celu zwiększenia wydajności i poprawy elastyczności procesów produkcyjnych.

Transformacja 7: Otwarta fabryka, zorientowana na łańcuch wartości – stawia na wymianę wiedzy i umiejętności w ramach sieci przedsiębiorstw wyznających podobne wartości, by wspólnie tworzyć nowoczesne rozwiązania. Ważna jest również współpraca z jednostkami akademickimi, instytutami itp., a także na otwarcie się na klientów, dostawców.

Po co przeprowadza się badanie ADMA?

Głównym celem badania ADMA jest ocena cyfrowej dojrzałości firmy. Co to właściwie oznacza? Cyfrową dojrzałość możemy zdefiniować jako gotowość organizacji do wdrożenia i skutecznego wykorzystywania cyfrowych technologii w takich celach jak zaawansowane wytwarzanie i zwiększanie przewagi konkurencyjnej. Metodyka ADMA pomaga stwierdzić, w jakim stopniu dana firma jest przygotowana na takie wyzwania.

Skan, oceniając siedem najważniejszych obszarów, pokazuje na jakim etapie drogi do Przemysłu 4.0 znajduje się dana firma. ADMA wyróżnia pięć stopni cyfrowej dojrzałości:

 

 

 1. Bardzo podstawowy poziom cyfryzacji
 2. Poziom podstawowy cyfryzacji (połowa drogi w kierunku Fabryki Przyszłości)
 3. Poziom średniozaawansowany
 4. Poziom Fabryki Przyszłości 4.0
 5. Poziom doskonalącej się Fabryki Przyszłości

Wiedza na temat tego, w którym miejscu znajduje się przedsiębiorstwo, pokazuje ile pracy i środków trzeba jeszcze zainwestować, aby stać się bardziej nowoczesną i konkurencyjną firmą. Dodatkowo zakład może zobaczyć, jak wypada pod tym względem na tle innych firm w Polsce i Europie oraz porównać swoje wyniki w różnych kontekstach np. branży, zatrudnienia itp.

Odzwierciedlając aktualną sytuację firmy, skan ADMA stanowi doskonały punkt wyjścia do znalezienia obszarów, w których tkwi potencjał do rozwoju w kierunku Fabryki Przyszłości.

Jak wygląda badanie ADMA?

Badanie ADMA ma formę szczegółowej ankiety. Jej wypełnienie zajmuje około 1,5-2h. Na każde pytanie można udzielić tylko jednej odpowiedzi, wybierając z pięciu dostępnych opcji. O wypełnienie ankiety proszeni są wskazani pracownicy, najlepiej liderzy głównych obszarów w firmie – np. dyrektor zakładu, ​kierownik utrzymania ruchu, ​dyrektor produkcji, ​kierownik działu IT, ​kierownik działu zaopatrzenia, sprzedaży, HR itp.

Żeby badanie było miarodajne, ankietę powinno wypełnić, niezależnie od siebie, 5-7 osób. Odpowiedzi nie są udzielane anonimowo, ponieważ ważnym elementem jest późniejsza konfrontacja w przypadku rozbieżności, która ma na celu ustalenie, jaki jest stan rzeczywisty. Dane te nie wychodzą jednak poza badane przedsiębiorstwo.

Ankieta ADMA to badanie, w którym firma sama siebie ocenia. Produktem tej oceny jest Raport Wstępny. Pozwala on jasno zobaczyć, na jakim etapie w odniesieniu do progu Fabryki Przyszłości znajduje się firma, jakie są jej wyniki w obszarze siedmiu transformacji i jak wypada na tle innych przedsiębiorstw, które wzięły udział w badaniu.

 

 

W dalszych krokach przeprowadzany jest zewnętrzny audyt zakładu, dokonywany przez specjalistów ADMA, którzy obserwują zachodzące na produkcji procesy i rozmawiają z pracownikami. Następnie, w oparciu o własne obserwacje i raport wstępny, wspólnie z przedstawicielami badanego przedsiębiorstwa, dokonują oceny stanu obecnego. Jest ona podstawą do opracowania kolejnych kroków – Planu Transformacji i implementacji wybranych rozwiązań.

Warto podkreślić, że audyt ADMA nie ma na celu ustalenia, co robione jest dobrze, a co źle. Podobnie w ankiecie – nie ma lepszych, ani gorszych odpowiedzi. Badanie jest całkowicie subiektywne i ma pomóc we wskazaniu obszarów, w których jest największy potencjał do zmiany.

Korzyści wynikające z badania ADMA

Dlaczego warto rozpocząć cyfrową transformację od badania ADMA? Poniżej przedstawiamy najważniejsze korzyści:

 • Realny cel – wiedza o stanie obecnym oraz o możliwościach danej firmy, jaką daje badanie ADMA, pozwala wyznaczać sensowne, adekwatne do tych możliwości cele, które są realne do osiągnięcia.
 • Skuteczna strategia – poprzez diagnozę poszczególnych obszarów, skan ADMA pomaga ustalić, gdzie można znaleźć największy potencjał do zmian i dzięki temu wyznaczyć priorytety, co jest podstawą do stworzenia skutecznej strategii.
 • Oszczędność – znając możliwości i potrzeby firmy, unika się niepotrzebnych wydatków, ale też oszczędza zasoby czasu i siły roboczej.
 • Trafione inwestycje – zaplanowanie inwestycji w oparciu o badanie ADMA sprawia, że są one dobrze dopasowane do aktualnych potrzeb danej firmy, dzięki czemu będą mogły przynieść wymierne korzyści.
 • Łatwiejsza droga do Przemysłu 4.0 – badanie ADMA jest doskonałą bazą i nieodłącznym elementem budowy Mapy Drogowej Cyfrowej Transformacji, która pomaga w jasny i przejrzysty sposób przeprowadzić firmy produkcyjne przez proces cyfrowej transformacji.

 

Więcej na temat Map Drogowych Cyfrowej Transformacji przeczytasz tutaj:

Fabryka na miarę Przemysłu 4.0. Jak do niej dotrzeć z Mapą Drogową Cyfrowej Transformacji?

Podsumowanie

Badanie Advanced Manufacturing to skuteczne narzędzie, które wskazuje firmom produkcyjnym obszary z potencjałem do rozwoju. Pomaga przekształcać zakłady produkcyjne w nowoczesne fabryki na miarę Przemysłu 4.0 tak, aby stawały się coraz bardziej efektywne i konkurencyjne, a zarazem przyjazne dla pracujących w nich ludzi oraz dla środowiska.

Autorzy

Michał Zieliński
Partner | Digital Consulting
Michał Zieliński
Partner | Digital Consulting
Absolwent Kierunku Automatyka i Robotyka oraz studiów podyplomowych Lean Six Sigma Black Belt na Politechnice Gdańskiej. Partner w ImFactory, Menadżer Projektów, Kierownik działu Digital Consulting. W zespole ImFactory zajmuje się budowaniem wizji rozwoju systemów informatycznych w środowiskach produkcyjnych oraz ewaluacją poziomu cyfryzacji przedsiębiorstw wraz z planowaniem ich drogi Cyfrowej Transformacji. Przeprowadzone projekty rozciągają się od instalacji przeznaczonych do nadzoru i monitoringu, aż po wdrożenia kompletnych zintegrowanych systemów zarządzania produkcją.

Powiązane artykuły

Nie znaleziono postów.

Bezpłatna Konsultacja

Sprawdź, czy Cyfrowa Transformacja 
jest odpowiedzią na potrzeby Twojej Firmy

Na jakie tematy możesz
z nami porozmawiać?

 • Jak zbudować strategię Cyfrowej Transformacji przedsiębiorstwa z wykorzystaniem Mapy Drogowej i metodyki ADMA.
 • Jak uzyskać rzeczywiste i wiarygodne dane o procesach produkcyjnych.
 • Jak monitorować i zwiększać efektywność produkcji.
 • Jak ograniczyć lub wyeliminować obieg papierowych dokumentów na produkcji.
 • Jak zapewnić zgodność z normami, wymaganiami branżowymi i regulacjami prawnymi.
 • Jak zapewnić elastyczne i skalowalne środowisko informatyczne dla rozwijającego się biznesu.
 • Jak zintegrować produkcję z systemem ERP.
 • Jak obniżyć koszty posiadania wielu zróżnicowanych rozwiązań IT na produkcji.
 • Jak wesprzeć proces zmiany i adaptacji nowych technologii w organizacji.
 • Jak skutecznie planować i harmonogramować produkcję.
 • Jak przeprowadzić migrację starych, niewspieranych i niebezpiecznych systemów legacy.

  Twoje dane osobowe udostępnione w formularzu będą przetwarzane przez Grupę ASTOR zgodnie z zasadami.

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz obowiązują na niej Polityka prywatności i Regulamin świadczenia usług Google.

  Jak przebiega proces bezpłatnej Konsultacji?

  Uzupełniasz 
i wysyłasz formularz na stronie.

  W ciągu 1 dnia roboczego zadzwoni do Ciebie opiekun.

  W umówionym terminie spotkasz się zdalnie z naszym konsultantem.

  Bezpłatna Konsultacja

  Dziękujemy za przesłanie formularza.

  Nasz opiekun skontaktuje się z Tobą w ciągu 1 dnia roboczego, aby dowiedzieć się więcej o Twoich wyzwaniach i umówić termin spotkania z konsultantem najlepiej dopasowanym do Twoich potrzeb.

  Uzupełniasz 

  i wysyłasz formularz na stronie.

  W ciągu 1 dnia roboczego zadzwoni do Ciebie opiekun.

  W umówionym terminie spotkasz się zdalnie z naszym konsultantem.

  W czasie oczekiwania zachęcamy do wejścia na Baza Wiedzy ImFactory, na której znajdziesz wiele ciekawych webinarów, artykułów oraz case studie, które wprowadzą w świat Cyfrowej Transformacji

  Zamknij

  Jak przebiega proces bezpłatnej Konsultacji?

  Uzupełniasz 
i wysyłasz formularz na stronie.

  W ciągu 1 dnia roboczego zadzwoni do Ciebie opiekun.

  W umówionym terminie spotkasz się zdalnie z naszym konsultantem.