Czym się różni planowanie od harmonogramowania produkcji?

Czym się różni planowanie od harmonogramowania produkcji?
Planowanie i harmonogramowanie to dwa kluczowe procesy w zarządzaniu produkcją w przedsiębiorstwach. Na czym polega różnica między nimi? Jaką rolę odgrywają, co jest istotne dla każdego z nich i w jaki sposób system ERP może je wspomóc?

Dla skutecznego i efektywnego działania zakładów produkcyjnych istotne jest planowanie i harmonogramowanie produkcji. Różnice pomiędzy nimi są znaczące i choć z pozoru mogłoby się wydawać, że procesy te przebiegają podobnie, warto wiedzieć na czym dokładnie polega każdy z nich. Kompleksowe planowanie i harmonogramowanie można sobie dodatkowo ułatwić stosując nowoczesne systemy informatyczne takie jak

 

 

Na czym polega planowanie produkcji?

Planowanie produkcji to proces zarządzania, który ma na celu efektywne zorganizowanie procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie w taki sposób, aby osiągnąć założone cele operacyjne i strategiczne.

W zakres planowania wchodzi przewidywanie ile produktów będzie potrzebnych na rynku, a następnie, na podstawie dostępnych zasobów takich jak surowce, pracownicy, maszyny itp., określenie, ile produktów powinno zostać wyprodukowanych w danym okresie.

Planowanie produkcji skupia się głównie na tym, ile produktów powinno zostać wytworzonych w danym okresie (Freepik)

Proces planowania produkcji nie jest statyczny. Trzeba regularnie monitorować postępy oraz zmieniające się warunki rynkowe. W razie potrzeby plan produkcji należy odpowiednio dostosować, uwzględniając zmiany w popycie, dostępności zasobów lub innego rodzaju niespodziewane zdarzenia.

Celem planowania produkcji jest osiągnięcie efektywności, minimalizacja kosztów i maksymalizacja wydajności. Proces ten jest kontynuowany cyklicznie, co umożliwia firmie dostosowywanie do zmieniających się warunków rynkowych i optymalizację procesów produkcyjnych.

Na czym polega harmonogramowanie produkcji?

Harmonogramowanie produkcji to proces planowania i organizacji działań związanych z produkcją w celu efektywnego wykorzystania zasobów, minimalizacji czasu oraz osiągnięcia założonych celów.

Do głównych aspektów harmonogramowania produkcji należy określenie dostępności i wykorzystania surowców, maszyn, pracowników, narzędzi itp., a także ustalenie optymalnych terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów.

Ważne jest określenie, które zlecenia lub produkty są priorytetowe, a które mogą poczekać, a także, które zadania są ze sobą powiązane i w jaki sposób zakończenie jednego wpływa na możliwość rozpoczęcia kolejnego.

Harmonogramowanie produkcji powinno być elastyczne i gotowe na dostosowania do aktualnych warunków. Niezbędne jest śledzenie postępu produkcji w stosunku do zaplanowanych terminów. Jeśli występują opóźnienia lub zmiany w planie, można podejmować działania korygujące.

Planowanie a harmonogramowanie produkcji – najważniejsze różnice

Jakie są najważniejsze różnice pomiędzy planowaniem a harmonogramowaniem produkcji? Porównajmy oba te procesy z uwzględnieniem różnych aspektów:

Planowanie a harmonogramowanie produkcji – cel

Proces planowania koncentruje się na długoterminowej strategii. Obejmuje ustalanie celów produkcji, wyznaczanie ilości i rodzaju produktów do wytworzenia oraz ogólnych planów produkcyjnych na przyszłość.

Harmonogramowanie obejmuje tworzenie konkretnej sekwencji działań i terminów, w których poszczególne zadania produkcyjne powinny zostać wykonane, aby zrealizować ustalone cele planowania.

Planowanie a harmonogramowanie – czas

Planowanie produkcji dotyczy okresu długoterminowego, zazwyczaj obejmującego miesiące lub lata. W tym procesie podejmuje się strategiczne decyzje dotyczące produkcji, takie jak rozwijanie nowych produktów, zakup nowych maszyn czy zwiększenie zdolności produkcyjnych.

Harmonogramowanie produkcji skupia się na krótkoterminowych okresach, często obejmujących tygodnie lub dni. To tutaj ustala się dokładne daty i kolejność poszczególnych zadań produkcyjnych.

Planowanie produkcji skupia się na długofalowej strategii, natomiast harmonogramowanie na najbliższych działaniach (Freepik)

Planowanie a harmonogramowanie produkcji – decyzje

Planowanie produkcji jest bardziej ogólne, opiera się głownie na decyzjach dotyczących alokacji zasobów, strategii produkcji, prognozowania popytu oraz ogólnego kształtowania produkcji. Wynikiem jest plan produkcji lub strategia produkcji, zazwyczaj przedstawiona w formie dokumentu lub prezentacji.

Harmonogramowanie produkcji jest bardziej szczegółowe. Obejmuje decyzje o sekwencji operacji, harmonogramie dostaw surowców, wykorzystaniu maszyn, planowaniu pracy ludzi itp. Wynikiem jest harmonogram produkcji, często przedstawiony w postaci graficznej lub tabelarycznej, pokazujący konkretne zadania i terminy ich realizacji.

Wykorzystanie systemu ERP przy planowaniu i harmonogramowaniu produkcji

Systemy ERP (Enterprise Resource Planning) są szeroko stosowane w dzisiejszych przedsiębiorstwach do zarządzania różnymi aspektami działalności, w tym także planowaniem i harmonogramowaniem produkcji. Wykorzystanie systemu ERP w procesie planowania i harmonogramowania produkcji przynosi wiele korzyści, takich jak:

 • Centralne gromadzenie danych – ułatwia to zarządzanie danymi dotyczącymi zasobów, surowców, gotowych produktów, procesów produkcji, zamówień klientów itp. Dzięki temu przygotowanie planu produkcji staje się łatwiejsze.
 • Planowanie potrzeb materiałowych– systemy ERP często zawierają moduły MRP, które umożliwiają prognozowanie i planowanie zapotrzebowania na surowce i komponenty produkcyjne w oparciu o dane dotyczące zamówień klientów i planowanej produkcji.
 • Tworzenie gotowych harmonogramów– systemy ERP umożliwiają tworzenie i zarządzanie harmonogramami produkcji na podstawie dostępności zasobów, czasu, pracowników i maszyn.
 • Zarządzanie zasobami– systemy ERP umożliwiają dokładne zarządzanie zasobami, takimi jak surowce, magazyny, narzędzia, maszyny itp. Dzięki temu można uniknąć niedoborów lub nadmiernego gromadzenia zapasów.
 • Integracja z zamówieniami klientów– system ERP może być zintegrowany z systemem obsługi klienta, co pozwala na automatyczne przekazywanie zamówień do procesu produkcji i generowanie harmonogramów na ich podstawie.
 • Integracja działów– system ERP integruje różne działy organizacji, co ułatwia współpracę między nimi i przepływ informacji dotyczących produkcji.

Podsumowanie

Planowanie i harmonogramowanie produkcji różnią się zakresem czasowym, poziomem szczegółowości, celem oraz rodzajem podejmowanych decyzji. Planowanie produkcji koncentruje się na długoterminowej strategii, podczas gdy harmonogramowanie skupia się na krótkoterminowym ustalaniu terminów i sekwencji działań. Te dwa procesy łącznie pomagają firmom efektywnie zarządzać produkcją, dostosowując się zarówno do długoterminowych celów, jak i krótkoterminowych ograniczeń i wymagań.

Cyfrowa Fabryka

Sprawdź, czy Cyfrowa Transformacja to odpowiedź na potrzeby Twojej Firmy

W czasie rozmowy z naszymi konsultantami możesz przedstawić wszelkie wyzwania, przed którymi obecnie stoi Twoja Firma, a my postaramy się zaproponować pierwsze kroki na drodze do Cyfrowej Fabryki.

Cyfrowa Fabryka

Obszary, w których możemy Ci pomóc:

 • Systemy zarządzania produkcją AVEVA MES/MOM
 • Dedykowane rozwiązania IT dla przemysłu
 • Systemy wspierające planowanie i harmonogramowanie
 • Rozwój kompetencji MES w zespołach end-usera
 • Budowa Mapy Drogowej Cyfrowej Transformacji
 • Konsulting rozwiązaniowy
 • Wsparcie realizowanych projektów IT
 • Projektowanie i wdrażanie migracji dla systemów typu legacy

Wypełnij formularz kontaktowy

  Twoje dane osobowe udostępnione w formularzu będą przetwarzane przez Grupę ASTOR zgodnie z zasadami.