MES a APS – czym różnią się te systemy?

MES a APS - czym różnią się te systemy?
W nowoczesnych firmach produkcyjnych, które chcą działać efektywnie, niezbędnym wsparciem dla pracowników stają się wysoko wyspecjalizowane systemy informatyczne. MES i APS zaliczają się do jednych z najważniejszych i dających najwięcej korzyści rozwiązań tego typu.

MES vs. APS – jak wypada takie porównanie? Przekonajcie się sami. W tym artykule opisujemy najważniejsze różnice pomiędzy tymi dwoma systemami. W jakich zadaniach wsparciem będzie system APS, a w jakich MES? I czy te dwa rozwiązania można ze sobą zintegrować?

Do czego służy system MES?

System MES (Manufacturing Execution System) jest oprogramowaniem, które służy do zarządzania produkcją w przemyśle. Integruje różne etapy produkcji, takie jak planowanie, monitorowanie, kontrola i raportowanie, aby zoptymalizować procesy produkcyjne. 

Główne funkcje systemu MES to: 

 • Monitorowanie i kontrola produkcji – system MES śledzi rzeczywiste dane z produkcji, takie jak stan maszyn, ilość wyprodukowanych jednostek, parametry procesów itp. Umożliwia to bieżącą kontrolę nad produkcją i wykrywanie ewentualnych problemów. 
 • Zarządzanie jakością – MES może zawierać funkcje kontroli jakości, takie jak planowanie testów, śledzenie wyników testów, zarządzanie odchyleniami i audyty. Pomaga to w utrzymaniu wysokiego poziomu jakości produktów. 
 • Zarządzanie surowcami – system MES może monitorować stan magazynu surowców i komponentów oraz śledzić ich zużycie w trakcie produkcji. Umożliwia to lepsze zarządzanie zapasami i uniknięcie niedoborów. 
 • Raportowanie i analiza – MES generuje raporty dotyczące różnych aspektów produkcji, takich jak wydajność, czas cyklu, jakość, koszty itp. Raporty te pomagają w analizie efektywności produkcji i podejmowaniu decyzji. 

W skrócie, systemy MES są stosowane do optymalizacji procesów produkcyjnych, zwiększenia wydajności, poprawy jakości i kontroli produkcji w przemyśle. 

Do czego służy system APS?

System APS (Advanced Planning and Scheduling) jest zaawansowanym systemem planowania i harmonogramowania, który znajduje zastosowanie w różnych branżach i sektorach gospodarki. Głównym celem systemu APS jest optymalizacja procesów planowania produkcji, zarządzanie zasobami i harmonogramowanie operacji w celu osiągnięcia efektywności, minimalizacji kosztów i maksymalizacji wydajności. 

APS integruje różne dane dotyczące produkcji, takie jak informacje o dostępnych zasobach, czasie wykonania operacji, harmonogramach dostaw, preferencjach klienta, ograniczeniach technologicznych itp. Na podstawie tych danych system APS generuje optymalne plany produkcyjne, uwzględniając różne czynniki i ograniczenia. 

Umożliwia również śledzenie postępów produkcji, aktualizację harmonogramów w czasie rzeczywistym, identyfikację opóźnień i potencjalnych problemów oraz dostarczanie informacji potrzebnych do podejmowania decyzji. 

APS nie tylko umożliwia planowanie i tworzenie harmonogramów, ale też ich dostosowanie do zmieniających się warunków, źródło obrazka AdobeStock

System APS może być stosowany w różnych branżach, takich jak produkcja, logistyka, dystrybucja, transport, a także w sektorze usług.  

MES i APS – różnice

Choć zarówno MES, jak i APS są stosowane w przemyśle ich zastosowanie jest różne pod wieloma względami. Jak wypada porównanie MES vs. APS? Przeanalizujmy różnice między tymi systemami biorąc pod uwagę różne czynniki: 

MES vs. APS – przeznaczenie 

MES jest systemem do zarządzania wykonawczego. Koncentruje się na śledzeniu i kontrolowaniu procesów produkcyjnych na podstawie danych w czasie rzeczywistym. Zapewnia informacje na temat postępów produkcji, zarządzania zasobami, jakości, śledzenia czasu i zarządzania pracownikami. Jego głównym celem jest optymalizacja procesów produkcyjnych wewnątrz fabryki. 

APS skupia się na optymalizacji planowania produkcji na podstawie dostępnych zasobów (takich jak maszyny, materiały, czas) oraz harmonogramowania produkcji w sposób, który minimalizuje koszty, czas realizacji i zapewnia efektywność. 

MES vs. APS – obszar działania 

MES działa na poziomie wykonawczym, blisko linii produkcyjnej. Monitoruje i zarządza bezpośrednio procesami produkcyjnymi, takimi jak kontrola jakości, śledzenie czasu, zarządzanie zasobami i zarządzanie operacjami na podstawie danych w czasie rzeczywistym. 

APS działa na wyższym poziomie planowania. Opracowuje harmonogramy produkcji na podstawie danych dotyczących dostępności zasobów, zamówień klientów, czasu wykonania i innych czynników. APS obejmuje planowanie długoterminowe, średnioterminowe i krótkoterminowe, aby zoptymalizować procesy produkcyjne na różnych poziomach. 

MES vs. APS – czas działania 

MES działa w czasie rzeczywistym i dostarcza aktualnych informacji na temat stanu produkcji i działań wykonawczych. 

APS wykonuje planowanie na podstawie dostępnych danych, ale niekoniecznie działa w czasie rzeczywistym. Przewiduje i generuje harmonogramy produkcyjne w oparciu o wcześniejsze informacje. 

MES vs. APS – skala zastosowania 

MES jest stosowany przede wszystkim wewnątrz fabryk i zakładów produkcyjnych w celu optymalizacji procesów w skali operacyjnej. 

APS znajduje zastosowanie zarówno wewnątrz zakładów produkcyjnych, jak i na poziomie całej sieci dostaw. Jest stosowany do optymalizacji planowania i harmonogramowania produkcji w szerokim kontekście operacyjnym. 

Jak MES i APS się uzupełniają?

Choć systemy MES i APS znacząco różnią się od siebie, a ich zadania i funkcje są inne, mogą one z powodzeniem współdziałać i uzupełniać się nawzajem w procesie zarządzania produkcją. W praktyce oba systemy często są zintegrowane, aby stworzyć kompleksowe rozwiązanie zarządzania produkcją.  

Informacje z systemu MES, takie jak stan maszyn, zużycie materiałów, dane o jakości czy dostępność pracowników, mogą być wykorzystane jako wejście do systemu APS, aby dokładniej zaplanować i harmonogramować produkcję, uwzględniając aktualne warunki i ograniczenia zakładu produkcyjnego.  

Z kolei, dane z systemu APS mogą być przekazywane do systemu MES w celu monitorowania realizacji planu produkcyjnego, raportowania postępów i udostępniania informacji o harmonogramach dla pracowników na podstawie aktualnych danych z systemu APS. 

Zintegrowanie systemów MES i APS pozwala osiągnąć jeszcze lepsze efekty, źródło obrazka AdobeStock

Integracja systemów MES i APS umożliwia lepsze zarządzanie produkcją, optymalizację procesów, skrócenie czasu cyklu, zmniejszenie kosztów i poprawę jakości. Uzupełniają się one nawzajem, tworząc spójny system informacyjny, który obejmuje zarówno operacje wykonawcze, jak i planowanie strategiczne produkcji. 

Podsumowanie

Porównanie MES vs. APS na różnych polach wyraźnie pokazuje, że systemy te zostały stworzone w innych celach i wspierają firmy produkcyjne w innych zadaniach. Koncentrowanie się na śledzeniu i zarządzaniu procesami produkcyjnymi w czasie rzeczywistym to główne zadanie systemu MES. APS skupia się na planowaniu i harmonogramowaniu produkcji. Choć w różny sposób, oba systemy wspierają poprawę wydajności, podniesienie efektywności i ułatwiają zarzadzanie przedsiębiorstwem. Ich integracja może przynieść firmie jeszcze większe korzyści.  

 

Więcej o tym czym są systemy MES i APS dowiesz się z naszych artykułów: 

Systemy MES i ich zastosowanie na produkcji

APS – zaawansowany system planowania i harmonogramowania. czy Twoja firma go potrzebuje?

Jeśli zastanawiasz się nad wdrożeniem MES w swojej firmie, w naszych artykułach eksperckich znajdziesz wiele praktycznych informacji: 

System MES – jak w praktyce działa na produkcji?

Efektywne wdrożenie systemu MES w 5 krokach

Absolwent Automatyki i Robotyki na Politechnice Szczecińskiej. Przez blisko 20 lat w ramach grupy ASTOR zajmował się zagadnieniami podnoszenia efektywności, jakości oraz optymalizacją procesów w firmach produkcyjnych i infrastrukturalnych poprzez zastosowanie rozwiązań z zakresu automatyki, przemysłowego IT i robotyki.

Od 3 lat członek zespołu Improvement Factory, w ramach którego odpowiedzialny jest za dobór dla klientów rozwiązań z zakresu przemysłowych systemów IT, przeprowadzenie z klientem wymaganych uzgodnień handlowych, formalnych i projektowych oraz za nadzorowanie projektów wdrożeniowych.

Cyfrowa Fabryka

Sprawdź, czy Cyfrowa Transformacja to odpowiedź na potrzeby Twojej Firmy

W czasie rozmowy z naszymi konsultantami możesz przedstawić wszelkie wyzwania, przed którymi obecnie stoi Twoja Firma, a my postaramy się zaproponować pierwsze kroki na drodze do Cyfrowej Fabryki.

Cyfrowa Fabryka

Obszary, w których możemy Ci pomóc:

 • Systemy zarządzania produkcją AVEVA MES/MOM
 • Dedykowane rozwiązania IT dla przemysłu
 • Systemy wspierające planowanie i harmonogramowanie
 • Rozwój kompetencji MES w zespołach end-usera
 • Budowa Mapy Drogowej Cyfrowej Transformacji
 • Konsulting rozwiązaniowy
 • Wsparcie realizowanych projektów IT
 • Projektowanie i wdrażanie migracji dla systemów typu legacy

Wypełnij formularz kontaktowy

  Twoje dane osobowe udostępnione w formularzu będą przetwarzane przez Grupę ASTOR zgodnie z zasadami.