System MES i cyfrowa transformacja

System MES i cyfrowa transformacja
Strona główna > Baza wiedzy > System MES i cyfrowa transformacja
Systemy MES to ważny element na drodze, jaką jest pełna, cyfrowa transformacja produkcji. Jaka jest rola takich systemów w hierarchii przedsiębiorstwa? W jakich obszarach sprawdzi się MES i jakie daje korzyści?

Bieżące monitorowanie danych produkcyjnych, kontrola nad zachodzącymi procesami, lepsza komunikacja i unikanie strat zdecydowanie wpływają na jakość i wydajność pracy każdego przedsiębiorstwa. Wsparciem w tych kwestiach mogą być odpowiednio dobrane systemy klasy MES, które sprawdzą się w wielu obszarach.

Funkcje systemu MES jako dedykowanego systemu IT

Wg międzynarodowego standardu ANSI/ISA-95, który precyzuje pojęcia związane z systemami zarządczymi w przedsiębiorstwie i opisuje, w jaki sposób powinien być zorganizowany przepływ danych pomiędzy nimi, można wyróżnić cztery poziomy przedsiębiorstwa. Najniższy z nich to po prostu fizyczna warstwa produkcyjna: maszyny i urządzenia, a także czujniki. Wyżej znajduje się warstwa sterowania – tutaj pracują sterowniki i kontrolery obiektowe, a także urządzenia i oprogramowanie do monitoringu i wizualizacji (panele operatorskie, stacje HMI/SCADA).

 

Cztery poziomy systemów sterowania i zarządzania w przedsiębiorstwie. Źródło: ImFactory

 

Dwa najwyższe poziomy to warstwa zarządzania. Szczyt struktury to systemy zarządzające całością przedsiębiorstwa – finansami, planowaniem i logistyką. Tu umiejscawiamy m.in. oprogramowanie ERP (z ang. Enterprise Resource Planning, czyli Systemy Zarządzania Przedsiębiorstwem). Natomiast poziom 3 to zarządzanie procesem produkcyjnym, a więc harmonogramowanie, monitorowanie realizacji poszczególnych zadań oraz optymalizacja procesu produkcyjnego. To jest właśnie miejsce, gdzie pozycjonujemy systemy MES. Jak widać MES, stanowi swoisty pomost pomiędzy warstwą produkcyjną a biznesową.

Zadania realizowane przez MES można w uproszczeniu podzielić na trzy główne obszary:

 • zarządzanie efektywnością produkcji,
 • zarządzanie zleceniami produkcyjnymi i zadaniami,
 • zarządzanie jakością.

Funkcjonalność pokrywająca wszystkie te obszary zapewnia pełną kontrolę nad całym procesem produkcyjnym. Warto jednak pamiętać, że możliwe jest wdrożenie systemu, który będzie obejmował tylko część zadań typowych dla MES.

 

Moduły systemu MES. Źródło: ImFactory

Zarządzanie efektywnością produkcji

System MES zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w kluczowe wskaźniki efektywności produkcji (KPI), takie jak np. OEE, zarówno dla poszczególnych maszyn, stanowisk roboczych, jak i całych linii. Oferuje również funkcje raportowe i diagnostyczne, obejmujące wyniki dla urządzeń i linii, poziom wykorzystania poszczególnych stanowisk oraz informacje takie, jak średni czas między awariami, średni czas do naprawy itp. Pozwala to na łatwe i skuteczne analizowanie przyczyn problemów z wydajnością maszyn i dostępnością zasobów.

 

Monitorowanie efektywności produkcji. Źródło: ImFactory

Najważniejszymi zadaniami realizowanymi przez system MES w tym obszarze są:

 • Monitorowanie stanu zleceń produkcyjnych i przestrzegania harmonogramu z widocznością bieżących wyników produkcyjnych w porównaniu z planowanym tempem i czasem trwania produkcji.
 • Automatyczne określanie bieżącego wąskiego gardła procesu poprzez weryfikację wydajności w rozbiciu na poszczególne operacje.
 • Wykrywanie, przechwytywanie i przeglądanie zdarzeń związanych z użytkowaniem, takich jak przestoje sprzętu lub krótkie przerwy (mikroprzestoje) mające wpływ na dostępność.
 • Automatyczne zbieranie danych poprzez integrację z systemami sterowania oraz interfejs użytkownika, umożliwiający efektywne zbieranie i uszczegóławianie danych przez operatorów i osoby nadzorujące.

 

Zarządzanie procesami produkcyjnymi i operacjami

System MES umożliwia dysponowanie, a także elastyczne zarządzanie zaplanowanymi zleceniami produkcyjnymi. Pozwala też nadzorować realizację zadań, zapewniając wgląd w czasie rzeczywistym w przebieg i aktualny stan produkcji oraz stanów magazynowych.

 

Zarządzanie zleceniami produkcyjnymi. Źródło: ImFactory

Najważniejszymi zadaniami realizowanymi przez system MES w tym obszarze są:

 • Importowanie zleceń pracy z aplikacji zewnętrznej (np. ERP czy APS) lub tworzenie zleceń produkcyjnych ręcznie, na podstawie zdefiniowanych wzorców tzw. procesów.
 • Kolejkowanie zleceń produkcyjnych na maszynach.
 • Określanie marszrut (BOR), list materiałowych (BOM), operacji i kroków.
 • Przechwytywanie wszystkich zdarzeń związanych z realizacją zlecenia i zadania (np. zmiana statusu, zużycie, produkcja) w każdej operacji w ramach procesu.
 • Rejestracja rozchodów i przychodów, budowanie genealogii produktu.
 • Raportowanie przebiegu produkcji, zużycia materiałów itp. do aplikacji zewnętrznych (np. ERP) po zakończeniu zlecenia, na koniec zmiany lub w dowolnym momencie.

 

Zarządzanie jakością produkcji

Cyfrowe zarządzanie jakością zapewnia wszystkie możliwości niezbędne do tego, aby wdrożyć proces ciągłego doskonalenia jakości produkcji. Najważniejszymi zadaniami realizowanymi przez system MES w tym obszarze są:

 • Realizacja planów prób jakościowych dzięki pełnej funkcjonalności automatycznego i ręcznego gromadzenia danych oraz dopasowania do zdarzeń związanych z realizacją zleceń roboczych.
 • Wizualizacja stabilności procesu z wykorzystaniem kart kontrolnych.
 • Integracja z oprogramowaniem do zarządzania przepływem pracy wspomagająca automatyzację procesów ręcznego gromadzenia danych oraz procedury dotyczące działań korygujących lub zapobiegawczych, co pozwala znacząco skrócić czas podejmowania działań.

 

Wizualizacja danych o jakości w procesie. Źródło: ImFactory

 

Korzyści z wdrożenia systemu MES

Możemy wskazać trzy główne obszary korzyści z zastosowania systemu MES do zarządzania procesem produkcyjnym. Są to:

 • Zmniejszenie kosztów, a jednocześnie zwiększenie produktywności i jakości dzięki funkcjom MES.
 • Rozwój kompetencji decyzyjnych i wsparcia procesów decyzyjnych dzięki lepszej widoczności łańcucha dostaw i zmniejszeniu opóźnień w raportowaniu.
 • Zapewnienie wiarygodnego źródła danych dla programów ciągłego doskonalenia produkcji.

Każda z nich jest istotnym przyczynkiem do uzyskania wymiernych korzyści finansowych, a tym samym szybkiego zwrotu z inwestycji.

 

Przeczytaj także:

Cyfryzacja odpowiedzią na problemy firm produkcyjnych

 

Artykuł powstał na bazie materiałów z webinaru:

Praktyczna ścieżka wdrożenia systemu MES 

 

Redakcja: Mateusz Pierzchała

Autorzy

Paweł Firek
Manager | Business Development (CEE)
Paweł Firek
Manager | Business Development (CEE)
Absolwent Automatyki i Robotyki na Politechnice Śląskiej. Od 15 lat zajmuje się oprogramowaniem przemysłowym, w różnych obszarach: od technicznego, przez sprzedażowy oraz marketingowo-rozwojowym. Rozwijał współpracę z globalnymi koncernami m.in. ArcelormMittal Poland, grupa Electrolux. Obecnie skupia się na wsparciu w cyfryzacji polskich przedsiębiorstw produkcyjnych z zespołem Improvement Factory oraz rozwojem rynku systemów MES w Europie Środkowej i Wschodniej jako Centrum Kompetencji AVEVA MES.
Adrian Szczypski
Zastępca Kierownika | Dział Realizacji
Adrian Szczypski
Zastępca Kierownika | Dział Realizacji
Absolwent Automatyki i Robotyki na Politechnice Gdańskiej. Project Manager z bagażem doświadczeń w projektach związanych z wdrożeniami systemów IT na produkcji. Poprzez ciągłą weryfikację potrzeb klienta wraz z zespołem z sukcesami buduje produkty, które umożliwiają szybkie osiąganie korzyści biznesowych w firmach produkcyjnych. Dzięki swojej specjalizacji odpowiedzialny jest także za dobór zasobów IT oraz zarządzanie wymaganiami klienta w zespole Improvement Factory.
Aleksander Paul
Kierownik Projektów | Dział Realizacji
Aleksander Paul
Kierownik Projektów | Dział Realizacji
Absolwent Automatyki i Robotyki na Politechnice Gdańskiej. Obecnie Project Manager, a wcześniej Developer aplikacji przemysłowych dla produkcji. Dzięki zdobytemu doświadczeniu z zakresu tworzenia systemów IT potrafi budować rozwiązania, które umożliwiają osiąganie przez klienta wymiernych korzyści biznesowych. Poza zadaniami developerskimi odpowiedzialny jest również za zarządzanie projektami oraz dobór zasobów IT w zespole Improvement Factory.
Artur Masłowski
Partner | Business Development
Artur Masłowski
Partner | Business Development
Absolwent Automatyki i Robotyki na Politechnice Szczecińskiej. Przez blisko 20 lat w ramach grupy ASTOR zajmował się zagadnieniami podnoszenia efektywności, jakości oraz optymalizacją procesów w firmach produkcyjnych i infrastrukturalnych poprzez zastosowanie rozwiązań z zakresu automatyki, przemysłowego IT i robotyki. Od 3 lat członek zespołu Improvement Factory, w ramach którego odpowiedzialny jest za dobór dla klientów rozwiązań z zakresu przemysłowych systemów IT, przeprowadzenie z klientem wymaganych uzgodnień handlowych, formalnych i projektowych oraz za nadzorowanie projektów wdrożeniowych.
Michał Zieliński
Partner | Digital Consulting
Michał Zieliński
Partner | Digital Consulting
Absolwent Kierunku Automatyka i Robotyka oraz studiów podyplomowych Lean Six Sigma Black Belt na Politechnice Gdańskiej. Partner w ImFactory, Menadżer Projektów, Kierownik działu Digital Consulting. W zespole ImFactory zajmuje się budowaniem wizji rozwoju systemów informatycznych w środowiskach produkcyjnych oraz ewaluacją poziomu cyfryzacji przedsiębiorstw wraz z planowaniem ich drogi Cyfrowej Transformacji. Przeprowadzone projekty rozciągają się od instalacji przeznaczonych do nadzoru i monitoringu, aż po wdrożenia kompletnych zintegrowanych systemów zarządzania produkcją.
Bezpłatna Konsultacja

Sprawdź, czy Cyfrowa Transformacja 
jest odpowiedzią na potrzeby Twojej Firmy

Na jakie tematy możesz
z nami porozmawiać?

 • Jak zbudować strategię Cyfrowej Transformacji przedsiębiorstwa z wykorzystaniem Mapy Drogowej i metodyki ADMA.
 • Jak uzyskać rzeczywiste i wiarygodne dane o procesach produkcyjnych.
 • Jak monitorować i zwiększać efektywność produkcji.
 • Jak ograniczyć lub wyeliminować obieg papierowych dokumentów na produkcji.
 • Jak zapewnić zgodność z normami, wymaganiami branżowymi i regulacjami prawnymi.
 • Jak zapewnić elastyczne i skalowalne środowisko informatyczne dla rozwijającego się biznesu.
 • Jak zintegrować produkcję z systemem ERP.
 • Jak obniżyć koszty posiadania wielu zróżnicowanych rozwiązań IT na produkcji.
 • Jak wesprzeć proces zmiany i adaptacji nowych technologii w organizacji.
 • Jak skutecznie planować i harmonogramować produkcję.
 • Jak przeprowadzić migrację starych, niewspieranych i niebezpiecznych systemów legacy.

  Twoje dane osobowe udostępnione w formularzu będą przetwarzane przez Grupę ASTOR zgodnie z zasadami.

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz obowiązują na niej Polityka prywatności i Regulamin świadczenia usług Google.

  Jak przebiega proces bezpłatnej Konsultacji?

  Uzupełniasz 
i wysyłasz formularz na stronie.

  W ciągu 1 dnia roboczego zadzwoni do Ciebie opiekun.

  W umówionym terminie spotkasz się zdalnie z naszym konsultantem.

  Bezpłatna Konsultacja

  Dziękujemy za przesłanie formularza.

  Nasz opiekun skontaktuje się z Tobą w ciągu 1 dnia roboczego, aby dowiedzieć się więcej o Twoich wyzwaniach i umówić termin spotkania z konsultantem najlepiej dopasowanym do Twoich potrzeb.

  Uzupełniasz 

  i wysyłasz formularz na stronie.

  W ciągu 1 dnia roboczego zadzwoni do Ciebie opiekun.

  W umówionym terminie spotkasz się zdalnie z naszym konsultantem.

  W czasie oczekiwania zachęcamy do wejścia na Baza Wiedzy ImFactory, na której znajdziesz wiele ciekawych webinarów, artykułów oraz case studie, które wprowadzą w świat Cyfrowej Transformacji

  Zamknij

  Jak przebiega proces bezpłatnej Konsultacji?

  Uzupełniasz 
i wysyłasz formularz na stronie.

  W ciągu 1 dnia roboczego zadzwoni do Ciebie opiekun.

  W umówionym terminie spotkasz się zdalnie z naszym konsultantem.