Wykorzystanie wskaźnika OEE w branży spożywczej

Wykorzystanie wskaźnika OEE w branży spożywczej
Jak zwiększyć wydajność, minimalizować straty i podnosić jakość produkcji w tak wymagającym obszarze działalności jakim jest branża spożywcza? Przede wszystkim trzeba mieć rzetelne dane, które pomogą zidentyfikować obszary wymagające poprawy. W ich uzyskaniu pomoże OEE, czyli Całkowita Efektywność Wyposażenia. Jak mają się do siebie wskaźnik OEE a produkcja spożywcza?

Przemysł spożywczy jest niezwykle konkurencyjny, a jakość produktów oraz terminowość dostaw mają tu kluczowe znaczenie. Aby sprostać tym wyzwaniom producenci żywności muszą zadbać o sprawne i niezawodne działanie maszyn, wydajności produkcji, redukcję strat i kosztów oraz poprawę jakości wytwarzanych produktów. Wskaźnik OEE w branży spożywczej wspiera firmy we wszystkich tych kwestiach.

Czym jest wskaźnik OEE?

Wskaźnik OEE (Overall Equipment Effectiveness) to narzędzie używane w przemyśle, w tym również w branży spożywczej, do pomiaru efektywności wykorzystania maszyn produkcyjnych. OEE pokazuje, jak dobrze pracują urządzenia, oceniając je w trzech kategoriach:

 • Dostępność (Availability) – określa, przez ile czasu maszyna jest dostępna do pracy w porównaniu do całkowitego, dostępnego czasu. Wydajność mogą obniżać przerwy, przestoje, awarie i inne zakłócenia w produkcji.
 • Wydajność (Performance) – mierzy, jak wydajnie maszyna działa w porównaniu do jej maksymalnej, teoretycznej wydajności. Czynnik ten spada w wyniku procesów produkcji, które nie osiągają pełnej wydajności.
 • Jakość (Quality) – ocenia, ile wyprodukowanych jednostek spełnia normy jakościowe.  Na obniżenie tego czynnika wpływają wady i odrzucone produkty.

Na podstawie tych trzech składników, można wyliczyć OEE. Wzór wygląda następująco:

OEE = Dostępność x Wydajność x Jakość

Wartość OEE wynosi od 0 do 100 procent, gdzie 100% oznacza, że urządzenie działa z maksymalną dostępnością, wydajnością i jakością, a 0% świadczy o tym, że jest ono całkowicie niesprawne.

Więcej na temat tego jak zbudowany jest wskaźnik OEE i jakie są jego odmiany przeczytasz w tym artykule.

Ile powinien wynosić wskaźnik OEE w branży spożywczej?

Jak mają się do siebie wskaźnik OEE a produkcja spożywcza? Jakie wartości są wzorcowe dla tej branży? W wersji idealnej odpowiedzielibyśmy, że 100%. Taki wynik w praktyce oznaczałby, że maszyny działają nieprzerwanie, osiągają maksymalną wydajność i wytwarzają produkty o doskonałej jakości. W rzeczywistości, osiągnięcie maksymalnego OEE jest jednak niezwykle trudne.

Wartości OEE w branży spożywczej są bardzo zróżnicowane i zależą one od specyfiki działania danego zakładu, rodzaju wytwarzanych produktów oraz wielu innych czynników. Nie możemy zatem mówić, o jakimś wzorcowym wyniku, do którego powinny dążyć wszystkie firmy zajmujące się produkcją spożywczą.

Właściwą strategią w tym zakresie jest przeprowadzenie indywidualnej analizy danego zakładu produkcyjnego, z uwzględnieniem jego strategii i możliwości, a następnie ustalenie celu OEE, który będzie realny i dopasowany do potrzeb konkretnej organizacji. Następnie, należy szukać obszarów do zmian i stopniowo dążyć do zwiększania wartości OEE.

Właściwą strategią jest przeprowadzenie analizy danej firmy i ustalenie indywidualnego celu OEE

Dlaczego OEE jest ważny w branży spożywczej?

Wskaźnik OEE jest kluczowym miernikiem wydajności w wielu obszarach przemysłu, w tym także w branży spożywczej. Dlaczego jest tak istotny dla producentów żywności? Poniżej przedstawiamy w jakich obszarach można uzyskać najwięcej korzyści z monitorowania OEE w branży spożywczej:

 • Optymalizacja produkcji – OEE pomaga producentom żywności optymalizować procesy produkcyjne. Dzięki monitorowaniu tego wskaźnika, można zidentyfikować obszary wymagające poprawy wydajności maszyn i procesów. Przekłada się to na zwiększenie efektywności produkcji.

Jak znaleźć przyczyny problemów na produkcji dzięki monitorowaniu OEE przeczytasz w tym artykule.

 • Redukcja strat i marnotrawstwa – w branży spożywczej, szczególnie w przypadku kiedy mamy do czynienia z  produktami o ograniczonym okresie przydatności do spożycia, zmniejszenie strat i marnotrawstwa jest niezwykle ważne. Wskaźnik OEE pomaga zidentyfikować przestoje w produkcji oraz inne rodzaje strat, dzięki czemu można je zminimalizować.
 • Zapewnienie jakości – monitorowanie i kontrolowanie procesów produkcji sprawia, że można szybko reagować na ewentualne problemy i unikać wadliwych partii, co pomaga w utrzymaniu wysokiej jakości produktów.
 • Planowanie i zarządzanie produkcją – wysoka efektywność maszyn i procesów produkcyjnych, którą wspiera wskaźnik OEE, ułatwia planowanie i zarządzanie. To pomaga dostosować produkcję do zapotrzebowania rynku oraz zoptymalizować harmonogramy.
 • Konkurencyjność rynkowa – branża spożywcza jest bardzo konkurencyjna, a OEE może pomóc firmom w utrzymaniu wysokiej pozycji na rynku poprzez zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów produkcji.
 • Koszty operacyjne – poprawa OEE umożliwia obniżenie kosztów operacyjnych, co jest istotne w branży spożywczej, gdzie nakłady na produkcję, a także ceny surowców bywają wysokie.

Podsumowanie

Wskaźnik OEE jest kluczowym narzędziem w branży spożywczej, które pomaga producentom zwiększyć efektywność produkcji, obniżyć koszty, zapewnić wysoką jakość produktów i utrzymać konkurencyjność na rynku, dzięki monitorowaniu postępów i identyfikowaniu obszarów, w których można poprawić wydajność i jakość. Należy pamiętać, że nie ma jednaj, właściwej wartości, którą należy osiągnąć w tym zakresie. Istotne jest, aby brać pod uwagę specyfikę swojego zakładu produkcyjnego i kontekst branży spożywczej tak, aby określić odpowiednie cele i do nich dopasować wyniki OEE.

Poszerz swoją wiedzę na temat wskaźnika OEE. Obejrzyj webinar prowadzony przez naszych ekspertów.

Cyfrowa Fabryka

Sprawdź, czy Cyfrowa Transformacja to odpowiedź na potrzeby Twojej Firmy

W czasie rozmowy z naszymi konsultantami możesz przedstawić wszelkie wyzwania, przed którymi obecnie stoi Twoja Firma, a my postaramy się zaproponować pierwsze kroki na drodze do Cyfrowej Fabryki.

Cyfrowa Fabryka

Obszary, w których możemy Ci pomóc:

 • Systemy zarządzania produkcją AVEVA MES/MOM
 • Dedykowane rozwiązania IT dla przemysłu
 • Systemy wspierające planowanie i harmonogramowanie
 • Rozwój kompetencji MES w zespołach end-usera
 • Budowa Mapy Drogowej Cyfrowej Transformacji
 • Konsulting rozwiązaniowy
 • Wsparcie realizowanych projektów IT
 • Projektowanie i wdrażanie migracji dla systemów typu legacy

Wypełnij formularz kontaktowy

  Twoje dane osobowe udostępnione w formularzu będą przetwarzane przez Grupę ASTOR zgodnie z zasadami.