Cztery etapy budowania Mapy Drogowej Cyfrowej Transformacji według ImFactory

Cztery etapy budowania Mapy Drogowej Cyfrowej Transformacji według ImFactory
Strona główna > Baza wiedzy > Cztery etapy budowania Mapy Drogowej Cyfrowej Transformacji według ImFactory
Jak przeprowadzić Cyfrową Transformację? To pytanie często spędza sen z powiek osobom odpowiedzialnym za zarządzanie przedsiębiorstwami produkcyjnymi. Coraz szersze wykorzystanie nowych technologii i widoczna tendencja dążenia do Przemysłu 4.0 sprawiają, że jeśli nie chcesz by Twoja firma pozostawała w tyle, konieczne jest inwestowanie w cyfryzację. Tylko, że nie jest to takie proste i często nie wiadomo, od czego zacząć. A gdyby istniała mapa, która prowadzi wprost do celu, pomagając uniknąć nieudanych inwestycji i błędnych decyzji? Mapa, na której na wzór znaków drogowych znalazłyby się wszystkie niezbędne inicjatywy, które musisz podjąć, aby krok po kroku przekształcić swój zakład produkcyjny w nowoczesną fabrykę 4.0? Czy taka mapa istnieje? Jeszcze nie. Ale możemy ją stworzyć specjalnie dla Ciebie. Zobacz, jak wygląda proces budowy Mapy Cyfrowej Transformacji według ImFactory i zdecyduj, czy chcesz abyśmy przygotowali ją również dla Twojej firmy.

Etap I: Analiza przygotowawcza

Pracę nad tworzeniem Mapy Drogowej Cyfrowej Transformacji zaczynamy od poznania przedsiębiorstwa. W pierwszej kolejności chcemy, aby firma sama się przedstawiła, opowiedziała o swoich celach, wyzwaniach i sposobach działania.  

Ważnym elementem tego etapu jest badanie ADMA (Advanced Manufacturing). Główny cel tej ankiety to ustalenie cyfrowej dojrzałości przedsiębiorstwa, w oparciu o samoocenę organizacji.  

ADMA pozwala umiejscowić dane przedsiębiorstwo na jednym z pięciu poziomów, gdzie próg do fabryki przyszłości, czyli do Przemysłu 4.0, lokuje się na poziomie czwartym. Ocena opiera się na 7 obszarach Cyfrowej Transformacji, które przedstawiają się następująco: 

Transformacja 1: Zaawansowane technologie produkcji 

Transformacja 2: Cyfrowa fabryka 

Transformacja 3: EKO fabryka 

Transformacja 4: Inżynieria zorientowana na klienta końcowego (nazywana potocznie end-to-end) 

Transformacja 5: Organizacja skoncentrowana na człowieku 

Transformacja 6: Inteligentna produkcja 

Transformacja 7: Otwarta fabryka, zorientowana na łańcuch wartości 

 

 

Patrząc na nazwy tych transformacji, można przyporządkować je do trzech głównych obszarów – sprzętowego (np. zaawansowane technologie produkcji), związanego z cyfryzacją software’ową (cyfrowa fabryka, inteligentna produkcja) i ludzkiego (organizacja skoncentrowana na człowieku, end-to-end). Dodatkowo ADMA daje wiele cennych informacji, takich jak np. możliwość porównania swojej firmy z innymi przedsiębiorstwami, które brały udział w badaniu .  

Warto podkreślić, że ADMA jest subiektywną oceną organizacji, dokonywaną przez pracowników i jest to jedyna ocena wartościująca w całym procesie przygotowywania przez nas Mapy Drogowej Cyfrowej Transformacji.  

Etap II: Wstępna ocena

Drugi etap to prace audytorskie. Najczęściej obejmują one następujące obszary: 

 • reprezentatywne procesy produkcyjne, 
 • przygotowanie produkcji, 
 • magazynowanie, 
 • logistyka, 
 • planowanie, 
 • zakupy, 
 • controlling, 
 • IT (w tym zespoły ERP). 

Trzeba podkreślić, że zazwyczaj badamy jedynie reprezentatywne procesy, wskazane przez Klienta – najlepiej te, które generują największą wartość dla firmy, albo sprawiają najwięcej problemów. Takie podejście to często najlepsza opcja, ponieważ przejście przez wszystkie procesy w organizacji zajęłoby zbyt dużo czasu. 

 

Ocena wstępna przebiega w następujących częściach: 

Gemba – zaczynamy od tego, że „idziemy do procesu”, czyli tam, gdzie odbywa się praca i ma miejsce wytwarzanie. Rozmawiamy z operatorami, liderami, kierownikami obszarów i oczywiście również z managementem, a jeśli jest taka możliwość, to też z zarządem. Rozmowy odbywają się zarówno w większych grupach, jak i jeden na jeden, ponieważ chcemy zdobyć jak najwięcej informacji i mieć możliwość porównania i skonfrontowania niektórych z nich. 

Obserwacje – obserwujemy procesy i zapisujemy to, co udało się zauważyć. Mogą to być zarówno obserwacje pozytywne, jak i te, które naszym zdaniem mają potencjał do poprawy.  

Diagnoza – na podstawie obserwacji staramy się postawić diagnozę, czyli stwierdzić, co powoduje, że procesy działają w taki a nie inny sposób, szukamy przyczyn danego stanu rzeczy.  

Sugestie – po zebraniu i wstępnym przeanalizowaniu informacji, pojawiają się już pierwsze pomysły, co można by było zmienić.  

 

 

Konsensus – to najważniejsza część, która powinna zamykać etap II. Nasi audytorzy siadają do wspólnych rozmów z Zamawiającymi i sprawdzają, czy po obu stronach jest zgodność co do tego, jak działa proces – jakie są jego mocne, a jakie słabe strony. Staramy się przedyskutować wszystkie elementy, ustalić jak jest w rzeczywistości i wypracować jedną, zgodną opinię. To bardzo ważne, ponieważ dopiero kiedy mówimy jednym głosem, jesteśmy w stanie zaproponować Klientowi rozwiązanie, które nie wzbudzi oporu i będzie możliwe do wdrożenia.  

Chcemy podkreślić, że ocena przeprowadzana przez naszych audytorów nie jest oceną wartościującą. W przeciwieństwie np. do audytów ISO, nie chodzi tutaj o to czy coś jest zrobione dobrze czy źle, a o szukanie potencjału do zmian. Produktem tego etapu jest tzw. Zbiór Uwag Procesowych, który stanowi podsumowanie wspólnie wypracowanych ustaleń.  

Etap III: Właściwa analiza

Etap trzeci to właściwa analiza – tutaj pojawiają się już końcowe efekty naszej pracy, a głównym produktem będą inicjatywy, czyli te projekty, które znajdą się na Mapie Drogowej Cyfrowej Transformacji. Aby móc je odpowiednio rozlokować, wymagają one jeszcze priorytetyzacji. W tym celu wykorzystujemy narzędzie do analizy Pain-Gain.  

Posługujemy się wykresem, który na jednej osi ma czas realizacji, a na drugiej koszty. Dodatkowo oceniamy też wpływ danej inicjatywy na organizację – oczywiście im jest on większy, tym taka inicjatywa będzie bardziej wartościowa.  

Rozlokowanie poszczególnych inicjatyw na takim wykresie pozwala nam wydzielić trzy podstawowe grupy: 

Low-hanging fruits – tzw. „nisko wiszące owoce”, czyli inicjatywy, które dają wartość niskim kosztem. Możemy je wdrożyć szybko, tanio i praktycznie od razu odnieść korzyści. Od takich projektów warto zaczynać, ponieważ świetnie sprawdzają się do rozpędzenia Cyfrowej Transformacji.  

Mid-term goals – cele średniookresowe, czyli zbalansowane inicjatywy, gdzie stosunek Pain do Gain jest na podobnym poziomie.  

Long-term goals – inicjatywy długoterminowe, które często mają największy wpływ na organizację, przez co są bardzo istotne, jednak mają długi czas wdrożenia, wysokie koszty lub jedno i drugie. Zazwyczaj więc są planowane na później, a wcześniejsze inicjatywy układa się na Mapie tak, aby krok po kroku do nich prowadziły.  

 

 

Oprócz ustalenia poszczególnych inicjatyw i ich priorytetyzacji, produktem tego etapu jest właściwa Mapa Drogowa Cyfrowej Transformacji. Jest to układ połączeń pomiędzy wspomnianymi inicjatywami wraz z dodatkowym opisem. Z takiej Mapy można odczytać kamienie milowe i zobaczyć ścieżki do ich osiągnięcia. Widzimy w jakiej grupie inicjatyw znajduje się dany projekt, jakie są jego koszty, czas realizacji, wpływ na organizację, jakie większe cele biznesowe wspiera oraz jaka oś transformacji ADMA skorzysta na wdrożeniu danej inicjatywy. 

 

Etap IV: Koncepcja pierwszych działań

Ostatni, czwarty etap, jest opcjonalny. Nasze prace mogą zakończyć się na etapie III, wraz z przygotowaniem Mapy Drogowej Cyfrowej Transformacji, a kolejne działania będą wtedy przypisane już do osobnego projektu.  

Jeżeli jednak Klient chce czegoś więcej, możemy przygotować koncepcję realizacji pierwszej inicjatywy lub nawet kilku z nich. Może to być także projekt techniczny, który jest najbardziej zaawansowaną formą przygotowania pewnych działań. Wskazujemy wtedy konkretne kierunki przy wdrażaniu poszczególnych inicjatyw, czyli np. pewne klasy systemów, typy rozwiązań, funkcjonalności, które powinny się pojawić. Nie mówimy tu jednak o konkretnych produktach, chyba że Klient sobie wyraźnie tego życzy.

 

 

Mapa Drogowa Cyfrowej Transformacji od ImFactory charakteryzuje się tym, że jest niezależna od produktów z naszej oferty. Dzięki temu na kolejnych etapach jej realizacji Klient nie jest związany tzw. vendor lockiem, czyli nie musi realizować Mapy z tą samą firmą, która ją wykonała.

Przykłady Map Drogowych

Jak mogą wyglądać przygotowane przez nas Mapy Drogowe Cyfrowej Transformacji? Bardzo różnie, w zależności od tego jakie były najważniejsze cele danej organizacji oraz budowy takiej Mapy. Zobaczmy kilka przykładów: 

Przykład 1 to Mapa Drogowa, której najważniejszym celem było pokazanie przyszłym kierownikom projektów i opiekunom biznesowym działania na pięciu głównych osiach transformacji. Te osie to: robotyzacja, transparentna fabryka, procesy biznesowe, wsparcie modelu biznesowego i planowanie operacyjne.

 

 

Przykład 2 to Mapa skupiona na pokazaniu procesu cyfryzacji reprezentatywnej linii produkcyjnej. Inicjatywy zostały ułożone na niej zgodnie z priorytetami i prowadzą do osiągania kolejnych kamieni milowych. Dodatkowo zmapowano funkcjonalności na poziomy ISO-95.  

 

 

Przykład 3 to przypadek mniejszej, bardziej skoncentrowanej Mapy, obejmującej węższy obszar. Została przygotowana dla organizacji, która miała bardzo konkretny cel, na którym chciała się skupić.  

 

 

Przykład 4 jest przeciwieństwem przykładu 3. To duża, interdyscyplinarna Mapa, która była przygotowana jednocześnie dla dwóch, blisko ze sobą współpracujących zakładów. Widzimy na niej dużo powiązańzagnieżdżeń poszczególnych inicjatyw jednych w drugich, tak żeby prowadziły do osiągania wspólnych celów.  

 

Po czym poznasz, że projekt budowy Mapy zakończył się sukcesem?

Mapa Drogowa Cyfrowej Transformacji jest procesem. Musi ona żyć w organizacji, a samo jej przygotowanie jest do tego jedynie wstępem. Jak w takim razie ocenić czy projekt przygotowania zakończył się  sukcesem? Można spojrzeć na to z perspektywy krótko i długo terminowej: 

 

 

Sukces krótkoterminowy – możemy go oceniać już podczas przygotowywania Mapy. Projekt uznajemy za udany, jeśli zdobędziemy zaangażowanie interesariuszy i wzbudzimy pomiędzy nimi dyskusje o tym, co można zmienić, jak wesprzeć rozwój. Wynikiem tych dyskusji powinno być dojście do pewnych wniosków i zainicjowanie zmian.  

Sukces długoterminowy – możemy o nim mówić, jeśli organizacja rzeczywiście podejmie pewne inicjatywy, a po pewnym czasie będzie ewoluować swoją mapę, wracać do tego, co udało się osiągnąć, będą pojawiać się wdrożenia kolejnych inicjatyw. Mapa może również być aktualizowana.  

 

Zastanawiasz się nad stworzeniem Mapy Drogowej Cyfrowej Transformacji? Zapraszamy do kontaktu! Zadzwoń lub wypełnij formularz kontaktowy i umów się na konsultacje z naszym ekspertem. Pierwsze spotkanie jest bezpłatne i służy ustaleniu, w czym możemy Ci pomóc.  Zazwyczaj odbywa się ono zdalnie trwa do 1 godziny.  

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Map Drogowych Cyfrowej Transformacji, przeczytaj nasze artykuły:

Cyfrowa Transformacja – czym jest i dlaczego warto do niej dążyć?

Fabryka na miarę Przemysłu 4.0 – jak do niej dotrzeć z Mapą Drogową Cyfrowej Transformacji?

Lub obejrzyj webinar: Cyfrowa Fabryka – zaplanuj swoją drogę do Przemysłu 4.0 z Mapą Drogową Cyfrowej Transformacji

Szczegółowe informacje znajdziesz również w naszej broszurze, która jest dostępna do pobrania TUTAJ.

Zobacz też sekcję FAQ na naszej stronie dotyczącej Map Drogowych Cyfrowej Transformacji, gdzie odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.

Autorzy

Michał Zieliński
Partner | Digital Consulting
Michał Zieliński
Partner | Digital Consulting
Absolwent Kierunku Automatyka i Robotyka oraz studiów podyplomowych Lean Six Sigma Black Belt na Politechnice Gdańskiej. Partner w ImFactory, Menadżer Projektów, Kierownik działu Digital Consulting. W zespole ImFactory zajmuje się budowaniem wizji rozwoju systemów informatycznych w środowiskach produkcyjnych oraz ewaluacją poziomu cyfryzacji przedsiębiorstw wraz z planowaniem ich drogi Cyfrowej Transformacji. Przeprowadzone projekty rozciągają się od instalacji przeznaczonych do nadzoru i monitoringu, aż po wdrożenia kompletnych zintegrowanych systemów zarządzania produkcją.
Bezpłatna Konsultacja

Sprawdź, czy Cyfrowa Transformacja 
jest odpowiedzią na potrzeby Twojej Firmy

Na jakie tematy możesz
z nami porozmawiać?

 • Jak zbudować strategię Cyfrowej Transformacji przedsiębiorstwa z wykorzystaniem Mapy Drogowej i metodyki ADMA.
 • Jak uzyskać rzeczywiste i wiarygodne dane o procesach produkcyjnych.
 • Jak monitorować i zwiększać efektywność produkcji.
 • Jak ograniczyć lub wyeliminować obieg papierowych dokumentów na produkcji.
 • Jak zapewnić zgodność z normami, wymaganiami branżowymi i regulacjami prawnymi.
 • Jak zapewnić elastyczne i skalowalne środowisko informatyczne dla rozwijającego się biznesu.
 • Jak zintegrować produkcję z systemem ERP.
 • Jak obniżyć koszty posiadania wielu zróżnicowanych rozwiązań IT na produkcji.
 • Jak wesprzeć proces zmiany i adaptacji nowych technologii w organizacji.
 • Jak skutecznie planować i harmonogramować produkcję.
 • Jak przeprowadzić migrację starych, niewspieranych i niebezpiecznych systemów legacy.

  Twoje dane osobowe udostępnione w formularzu będą przetwarzane przez Grupę ASTOR zgodnie z zasadami.

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz obowiązują na niej Polityka prywatności i Regulamin świadczenia usług Google.

  Jak przebiega proces bezpłatnej Konsultacji?

  Uzupełniasz 
i wysyłasz formularz na stronie.

  W ciągu 1 dnia roboczego zadzwoni do Ciebie opiekun.

  W umówionym terminie spotkasz się zdalnie z naszym konsultantem.

  Bezpłatna Konsultacja

  Dziękujemy za przesłanie formularza.

  Nasz opiekun skontaktuje się z Tobą w ciągu 1 dnia roboczego, aby dowiedzieć się więcej o Twoich wyzwaniach i umówić termin spotkania z konsultantem najlepiej dopasowanym do Twoich potrzeb.

  Uzupełniasz 

  i wysyłasz formularz na stronie.

  W ciągu 1 dnia roboczego zadzwoni do Ciebie opiekun.

  W umówionym terminie spotkasz się zdalnie z naszym konsultantem.

  W czasie oczekiwania zachęcamy do wejścia na Baza Wiedzy ImFactory, na której znajdziesz wiele ciekawych webinarów, artykułów oraz case studie, które wprowadzą w świat Cyfrowej Transformacji

  Zamknij

  Jak przebiega proces bezpłatnej Konsultacji?

  Uzupełniasz 
i wysyłasz formularz na stronie.

  W ciągu 1 dnia roboczego zadzwoni do Ciebie opiekun.

  W umówionym terminie spotkasz się zdalnie z naszym konsultantem.