Jak zredukować skutki inflacji dzięki MES?

Jak zredukować skutki inflacji dzięki MES?
Wzrost cen towarów i usług w ostatnich czasach odczuliśmy wszyscy. Skutki inflacji są jednak szczególnie dotkliwe dla przedsiębiorstw produkcyjnych, które na co dzień ponoszą olbrzymie koszty związane z wytwarzaniem różnego rodzaju produktów. Jakie narzędzia mogą być pomocne w tej sytuacji? Jaka jest rola cyfryzacji w walce z inflacją? I jak mają się do siebie MES a inflacja?

W warunkach inflacji firmy produkcyjne muszą na bieżąco monitorować sytuację na rynku i dostosowywać do niej swoje strategie. Konieczne jest skoncentrowanie się na efektywnym zarządzaniu kosztami i jakością, aby nie tylko przetrwać, ale i prosperować w zmiennym otoczeniu gospodarczym. Nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania, które pozwoliłoby szybko i sprawnie poradzić sobie z tego typu trudnościami. Można jednak sięgać po różne narzędzia, które będą wspierać firmy w tym trudnym czasie, jak choćby odpowiednie programy do zarządzania produkcją 

 

 

Jak inflacja wpływa na branżę produkcyjną?

Pierwszy, najbardziej zauważalny skutek inflacji, to wzrost cen surowców, energii i materiałów. W przypadku firm produkcyjnych koszty te często są naprawdę spore, dlatego ich wzrost może okazać się prawdziwym wyzwaniem. Inflacja często wiąże się też z podwyżkami płac, ponieważ pracownicy starają się utrzymać swoją siłę nabywczą w miarę wzrostu cen, a firmy muszą dostosować się do tych wymagań.  

Kolejnym problemem związanym z inflacją jest spadek siły nabywczej konsumentów, spowodowany wzrostem cen towarów i usług. Jeśli konsumenci nie są w stanie wydać więcej pieniędzy na produkty, to firmy produkcyjne mogą doświadczyć spadku popytu na swoje wyroby, co niekorzystnie wpływa na ich przychody. 

W warunkach inflacji przedsiębiorstwa produkcyjne mogą być zmuszone do częstszych dostosowań cen swoich produktów, aby odzwierciedlić wzrost kosztów produkcji. To może skutkować utratą niektórych klientów i wprowadzać pewien poziom niepewności na rynku. 

Utrudnione może być również inwestowanie w rozwój. Wyższe koszty produkcji i koszty operacyjne pochłaniają sporą część budżetu firm, często nie pozostawiając wolnych środków, które można by było przeznaczyć na inwestycje. Co więcej, w warunkach inflacji, banki centralne ratują się podnoszeniem stóp procentowych, aby kontrolować wzrost cen. To niekorzystnie wpływa na dostępność kredytów, z których tego typu przedsiębiorstwa często korzystają.  

 

MES a redukcja skutków inflacji

System MES (Manufacturing Execution System) to oprogramowanie używane w firmach produkcyjnych do monitorowania, zarządzania i optymalizacji procesów produkcyjnych. Wprawdzie system zarządzania produkcją sam w sobie nie jest narzędziem do walki z inflacją, jednak przynosi wiele korzyści, które mogą pomóc przetrwać trudny czas. Poniżej przedstawiamy kilka korzyści z MES, które pośrednio wpływają na zdolność firmy do radzenia sobie ze skutkami inflacji: 

 1. Zależność pomiędzy MES a inflacją wiąże się przede wszystkim z optymalizacją procesów produkcyjnych. Przyczynia się to do obniżenia kosztów produkcji i zwiększenia efektywności. Niższe koszty mogą pomóc firmom zwiększać marżę i zarabiać więcej, co jest ważne w okresie wzrostu inflacji. 
 2. Dzięki MES możliwe jest ścisłe monitorowanie jakości produktów w czasie rzeczywistym. Pozwala to szybko reagować na nieprawidłowości, co w efekcie pomaga firmom zminimalizować straty i unikać kosztów związanych z reklamacjami i zwrotami. 
 3. Redukcja skutków inflacji dzięki MES możliwa jest również poprzez zarządzanie poziomami zapasów surowców i gotowych produktów. Efektywne zarządzanie zapasami to mniejsze koszty składowania i obniżone ryzyko związane z inflacją cen surowców. 
 4. System MES może pomóc skrócić czas produkcji, co prowadzi do szybszego dostarczania produktów na rynek i generowania przychodów. To ważne wsparcie w zarządzaniu inflacją, gdyż szybszy obrót kapitału przyczynia się do zminimalizowania kosztów.
 5. MES wspiera dokładne planowanie produkcji na podstawie rzeczywistych danych i prognoz. To pozwala firmom na elastyczne dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych, w tym także do inflacji.

 


 

Czy cyfryzacja produkcji zwiększy zyski przedsiębiorstwa?

Czy inwestycja w cyfryzację w czasie inflacji to dobry pomysł? Niewątpliwie ma on wiele zalet. Cyfryzacja umożliwia elastyczną produkcję. Można wtedy dostosować się do zmian na rynku i szybko reagować na nowe trendy i potrzeby klientów.  

Cyfryzacja produkcji wspiera automatyzację procesów, co pozwala skrócić czas produkcji, zminimalizować błędy, zmniejszyć koszty operacyjne. Systemy zarządzania produkcją, takie jak MES, umożliwiają monitorowanie i kontrolowanie produkcji w czasie rzeczywistym,  pozwalają zidentyfikować obszary, w których można oszczędzać lub zoptymalizować koszty produkcji, a także poprawić jakość.  

Trzeba jednak pamiętać, że istnieją również wyzwania związane z cyfryzacją produkcji, takie jak koszty wdrożenia, konieczność szkolenia personelu, zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem oraz konieczność ciągłego aktualizowania technologii. Dlatego ważne jest, aby firma przemyślała swój plan cyfryzacji, zrozumiała swoje cele i potrzeby, a następnie odpowiednio dostosowała technologię cyfrową do swoich procesów biznesowych. 

Jak rozsądnie podejść do tematu cyfryzacji i zaplanować ją, aby była skuteczna, trwała i nie pochłonęła zbyt wielu środków? Tego wszystkiego dowiesz się z naszego webinaru: Cyfrowa Fabryka – zaplanuj swoją drogę do Przemysłu 4.0 z Mapą Drogową Cyfrowej Transformacji.

 

Cyfrowa Fabryka

Sprawdź, czy Cyfrowa Transformacja to odpowiedź na potrzeby Twojej Firmy

W czasie rozmowy z naszymi konsultantami możesz przedstawić wszelkie wyzwania, przed którymi obecnie stoi Twoja Firma, a my postaramy się zaproponować pierwsze kroki na drodze do Cyfrowej Fabryki.

Cyfrowa Fabryka

Obszary, w których możemy Ci pomóc:

 • Systemy zarządzania produkcją AVEVA MES/MOM
 • Dedykowane rozwiązania IT dla przemysłu
 • Systemy wspierające planowanie i harmonogramowanie
 • Rozwój kompetencji MES w zespołach end-usera
 • Budowa Mapy Drogowej Cyfrowej Transformacji
 • Konsulting rozwiązaniowy
 • Wsparcie realizowanych projektów IT
 • Projektowanie i wdrażanie migracji dla systemów typu legacy

Wypełnij formularz kontaktowy

  Twoje dane osobowe udostępnione w formularzu będą przetwarzane przez Grupę ASTOR zgodnie z zasadami.