Agregacja danych produkcyjnych i analiza parametrów pracy

Na podstawie danych zbieranych przez system możliwy jest pomiar rzeczywistego czasu pracy i przestoju maszyn. Umożliwia to wychwycenie nieprawidłowości oraz przeprowadzenie analizy dotyczącej usprawnień w procesach realizowanych na poszczególnych stanowiskach (optymalizacja produkcji).

ImDiagnostics
1.Poziom Produkcyjny
ImDiagnostics

Warstwa umożliwiająca zaawansowaną diagnostykę maszyn.

Zestaw gotowych raportów do analizowania i wyciągania wniosków, na temat poprawiania efektywności parku maszynowego.

2.Poziom Operacyjny
ImDiagnostics

Warstwa umożliwiająca analizę stanu maszyn, analiza przyczyn postojów oraz dostępność zasobów parku maszynowego.

Dla poszczególnej maszyny, gniazda produkcyjnego, linii lub całego obszaru produkcji.

3.Poziom Zarządczy
ImDiagnostics

Warstwa odpowiedzialna za automatycznym zbieraniem informacji o stanie pracy maszyny i innych jej parametrach oraz automatycznym lub półautomatycznym zbieraniu informacji o przyczynach przestojów.

Narzędzie ImPortal dzięki predefiniowanym raportom i starannie dobranym wskaźnikom wspiera kadrę zarządzającą w procesie analizy rezultatów przedsiębiorstwa oraz podejmowania decyzji kształtujących przyszłość organizacji.

Moduły

ImOperator

jest aplikacją pozwalającą na zarządzanie i obserwację rzeczywistych i historycznych stanów maszyn w powiązaniu ze zleceniami produkcyjnymi oraz zarządzanie informacjami o przyczynach przestojów. Aplikacja dostępna jest w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

ImViewer

jest aplikacją pozwalającą na pozyskanie informacji o obecnych stanach maszyn, wykonywanej operacji, ilość produkowanych sztuk czy kodzie produktu w czasie rzeczywistym. Aplikacja dostępna jest w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Umożliwia prezentację danych w dwóch postaciach: kafle z danymi lub tabelarycznie. Może być wykorzystana jako aplikacja na danym stanowisku pracy, w biurze lub jako ekran Andon na hali produkcyjnej (TV).

ImPortal

jest aplikacją do podglądu zestawu dedykowanych raportów pozwalających śledzić wskaźniki produkcyjne np. dostępność, wykorzystanie wybranych maszyn w wybranym przez użytkownika zakresie czasowym czy liczbę wyprodukowanych sztuk.

Cechy rozwiązania

ImDiagnostics jest rozwiązaniem, które umożliwia poprawę wykorzystania zasobów produkcyjnych poprzez zaawansowaną diagnostykę maszyn.

Badanie dostępności zasobów.

Analiza stanu maszyn: praca/postój etc. Możliwość analizy przyczyn tych przestojów. Wstęp do wyliczania wskaźników produkcyjnych np. OEE.

Wysoka dostępność

Dane logowane są przez ImDiagnostics w przemysłowej bazie AVEVA Historian i są udostępniane poprzez dedykowaną aplikację kliencką w przeglądarce internetowej.

Diagnostyka maszyn w 24h

Dzięki ustandaryzowanej budowie (systemy AVEVA) oraz gotowych dedykowanych raportach możliwość uruchomienia systemu do pracy w kilka godzin.

Korzyści ImDiagnostics

Badanie i analiza dostępności maszyn i urządzeń na produkcji sprzyjają poprawie stabilności procesów produkcyjnych, a także obniżenie kosztów utrzymania zasobów.

Oszczędność czasu poprzez automatyzację zbierania danych

Obniżenie ryzyka pomyłki przy rejestracji pracy gniazda produkcyjnego poprzez cyfryzację

Wsparcie w procesach mających na celu eliminację marnotrawstwa

Typowe korzyści z wdrożenia ImDiagnostics:

1

Poprawianie efektywności maszyny poprzez jej zaawansowaną diagnostykę

 • automatyczne zbieranie informacji o stanie pracy maszyny
 • automatyczne zbieranie informacji o innych parametrach pracy gniazda produkcyjnego
 • zestaw raportów do analizowania i wyciągania wniosków, na temat poprawiania efektywności stanowiska
2

Gotowe rozwiązanie umożliwiające bardzo szybką implementację

 • oparte o przemysłowe i sprawdzone rozwiązanie: oprogramowanie AVEVA
 • zestaw gotowych raportów długo i krótkoterminowych dostępnych w portalu
 • standaryzacja, uruchomienie oparte o instalacje i konfigurację gotowych bloków funkcjonalnych
3

Cyfrowa dokumentacja

 • Dedykowany portal raportowy
 • Poprawa efektywności monitorowania stanowiska (eliminacja ręcznych raportów papierowych)
 • Rzeczywista wiedza na temat pracy stanowiska
Paweł Firek
Paweł Firek
ImFactory Team

System ImDiagnostics to narzędzie umożliwiające zbieranie oraz analizę danych procesowych z poszczególnych stanowisk produkcyjnych (w tym: maszyn, urządzeń oraz od pracowników realizujących określone czynności produkcyjne). Na podstawie danych zbieranych przez system możliwy jest pomiar rzeczywistego czasu pracy i przestoju maszyn.

Umożliwia to wychwycenie nieprawidłowości oraz w dalszej kolejności przeprowadzenie wnioskowania dotyczącego potencjalnych usprawnień w procesach realizowanych na poszczególnych stanowiskach czyli optymalizacji produkcji.

Środowisko rozwiązań dla organizacji produkcyjnej, w którego skład wchodzą zarówno metody doskonalenia organizacji, jak i wspierające je narzędzia i systemy informatyczne, pozwalające na ukierunkowanie zmian w rozwijającym się przedsiębiorstwie.

Specjalistyczne moduły do AVEVA MES

System cyfrowego, mobilnego obiegu informacji i raportowania dla wsparcia procesów obchodów rozproszonych obiektów lub nadzoru zasobów wewnątrz zakładu produkcyjnego.
Narzędzie umożliwiające poprawianie efektywności zasobów produkcyjnych przez zaawansowaną diagnostykę dostępności maszyn.
Informatyczny wskaźnikowy system analityczno-raportowy, a także zestaw szkoleń i warsztatów wspierający w przygotowaniu i przeprowadzeniu zmiany w organizacji, polegającej na wdrożeniu i cyfryzacji (lub optymalizacji istniejącego) systemu wskaźnikowego.
Elastyczny portal raportowo-analityczny wspierający narzędzia z grupy ImFactory.
Kompleksowe rozwiązanie oparte o standardowe oprogramowanie klasy APS (Advanced Planning and Scheduling) oraz optymalizację procesów i wzmacnianie kompetencji zespołów.

Jak działamy jako ImFactory AVEVA MES Competence Center CEE

 • diagnozujemy/weryfikujemy potrzeby organizacji
 • dobieramy odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne, modelujemy zmiany, oceniamy rentowność inwestycji w rozwiązanie
 • przygotowujemy ludzi w organizacji na zmianę (konsultacje, warsztaty, szkolenia)
 • koordynujemy wdrożenie rozwiązań technicznych
 • wspieramy w utrzymaniu i rozwoju zmian organizacyjnych i technicznych

Artykuły