Webinar
Zastosowanie APS w harmonogramowaniu w branży spożywczej, farmaceutycznej, kosmetycznej i chemicznej.
Termin: 05.06.2024r. w godz. 11.00-11.45 ONLINE

ImPlan to kompleksowe rozwiązanie oparte o standardowe oprogramowanie klasy APS (Advanced Planning and Scheduling) oraz optymalizację procesów i wzmacnianie kompetencji zespołów.

ImPlan pozwoli na połączenie w Twojej firmie najlepszych praktyk w obszarze narzędzi, procesów i ludzi, usprawniając wykonanie strategicznych założeń co do produkcji poprzez efektywne przełożenie ich na harmonogram produkcji.

ImPlan
1.Zarządzanie
ImPlan

Na tym poziomie maję miejsce procesy prognozowania sprzedaży, zarządzania zamówieniami klientów, koordynowania komunikacji planistycznej oraz monitorowanie realizacji celów łańcucha dostaw.

W ramach rozwiązania ImPlan możemy wesprzeć ten poziom poprzez pomoc w poprawie efektywności powyższych procesów oraz wdrożenie analiz scenariuszowych „what if”.

2.Planowanie
ImPlan

Planowanie ma na celu przygotowanie ogólnego planu produkcji, który w jak najlepszy sposób zaspokaja potrzeby rynkowe w zgodzie z celami biznesowymi organizacji.

ImPlan umożliwia sprawne bilansowanie potrzeb sprzedaży i możliwości operacyjnych produkcji. ImPlan wspiera realizację wskaźników efektywności produkcji, pomaga monitorować zapasy przy jednoczesnej zrównoważonym obciążeniu poszczególnych zasobów operacyjnych, w tym pozwala na generowanie potrzeb zakupowych oraz zapewnia transparentność informacji planistycznej.

3.Harmonogramowanie
ImPlan

Wykorzystując ogólny plan produkcji oraz pozostałe wytyczne planistyczne proces harmonogramowania wypracowuje precyzyjny plan operacji produkcyjnych z zachowaniem założeń technologicznych (w tym marszrut produkcyjnych).

ImPlan na tym poziomie umożliwia wygenerowanie szczegółowego harmonogramu produkcji oraz pozwala wizualnie (wykres Gantta) nim zarządzać w reakcji na zdarzenia produkcyjne.

Moduły

Planner Professional

Podstawa oprogramowania. Główna aplikacja, interfejs planisty. To tutaj układane są plany i wizualizowane w postaci Gantt’a.

Operator

Dostęp web’owy, gdzie Operator ma dostęp do listy zleceń na dane stanowisko i z którego może raportować rozpoczęcie, postęp i zakończenie pracy.

Viewer

Interfejs planisty w wersji Read-Only. Zapewnia podgląd planu, ale nie pozwala na jego edycję.

Maintenance & Support

Kontrakt Pomocy Technicznej (obowiązkowy w pierwszym roku)

Batch Processing

Przygotowany głównie pod przetwórstwo mleczne moduł wsadowy pozwala na dzielenie zleceń na partie produkcyjne w zależności od pojemności zbiorników i wielkości transportu.

Advanced scheduling

Pozwala na rozwiązywanie zaawansowanych zagadnień harmonogramowania z uwzględnieniem dodatkowych czynników takich jak wymagania wstępne, przezbrojenia czy czas realizacji.

Material Management

Umożliwia zakładanie magazynów i definiowanie materiałów. Materiały wykorzystywane są w BOM. BOM może być uwzględniany jako ograniczenie planu produkcji.

Project

Moduł ten pozwala grupować wiele zamówień i odpowiadających im zleceń produkcyjnych w jeden projekt, co daje łatwiejsze harmonogramowanie i monitorowanie grupy jako całości.

Integration Core

Umożliwia integrację softu z zewnętrznym oprogramowaniem np. ERP, SAP lub MES. Zawiera pluginy pozwalajace na wymianę danych przez XML, SQL, CSV czy WebService.

Cechy rozwiązania

ImPlan – idąc z duchem Przemysłu 4.0 – łączy w unikalny sposób poprawę procesów planistycznych, budowanie kompetencji pracowniczych oraz dostarczenie precyzyjnych narzędzi APS umożliwiając trwałą poprawę procesów planowania w organizacji zarówno na poziomie zarządzania, planowania jak i harmonogramowania.

Mapowanie procesów

W ramach ImPlan oferujemy przeprowadzenie wspólnie z przedstawicielami firmy użytkownika opracowanie bądź rewizję map procesów planowania, umożliwiając zwiększenie efektywności tych procesów.

Warsztaty i szkolenia

ImPlan oferuje pakiet warsztatów oraz szkoleń ukierunkowanych na zebranie doświadczeń i wiedzy istniejącej w organizacji, wspólne wypracowanie docelowych rozwiązań z uwzględnieniem aktualnych trendów łańcucha dostaw oraz rozwinięcie kompetencji uczestników procesów planowania na wszystkich poziomach organizacji.

Wizualizacja i transparentność

Dzięki wizualizacji harmonogramów produkcji – z użyciem wykresów Gantta – ImPlan umożliwia łatwą weryfikację czasów trwania poszczególnych operacji, terminów realizacji zamówień, dostępności zasobów, priorytetów oraz istniejących zagrożeń realizacji planów. Planista ma możliwość modyfikacji harmonogramów z użyciem interfejsu graficznego – przesuwając na wykresie Gantta poszczególne operacje – a ImPlan w tle dba o to, żeby wynikowy harmonogram był możliwy do realizacji. Transparentność w ImPlan to dostępność harmonogramów w ich najbardziej aktualnej wersji w czasie rzeczywistym dla wszystkich zainteresowanych.

Planowanie zapasów i zasobów operacyjnych

ImPlan umożliwia precyzyjne planowanie zasobów (Resource Planning) i efektywne ich przypisanie do konkretnych operacji, zleceń lub projektów, które chcemy zaplanować. Kluczowe zasoby analizowane w ramach ImPlan to maszyny, urządzenia i narzędzia, pracownicy wraz ich kompetencjami, szacunkowe koszty produkcji oraz zapasy materiałowe – których optymalne poziomy są definiowane w czasie prac warsztatowych.

Analizy scenariuszowe

Dzięki możliwości stworzenia w ImPlan wielu scenariuszy harmonogramu dla posiadanych zleceń od klientów istnieje możliwość – zgodnie z duchem Przemysłu 4.0 – ich analizy („what if”) w zależności od przyjętych priorytetów i celów biznesowych a w konsekwencji wyboru najbardziej optymalnego.

Korzyści ImPlana

Oprogramowanie klasy APS stało się koniecznością we współczesnych organizacjach produkcyjnych ze względu na zapotrzebowanie klientów na zwiększenie asortymentu produktów i szybką dostawę w połączeniu z presją na obniżanie kosztów.

Można szybko zintegrować z oprogramowaniem ERP, aby wypełnić luki w tych systemach (typowo brakuje im elastyczności i dokładności planowania i harmonogramowania).

Pomaga oszczędzać czas planistom, zapewnia jednocześnie większą elastyczność w aktualizowaniu ciągle zmieniających się priorytetów, harmonogramów produkcji i stanów magazynowych.

Typowe korzyści z wdrożenia ImPlan:

1

Radykalne skrócenie czasu przygotowywania harmonogramu produkcji w porównaniu do najczęściej używanego obecnie narzędzia czyli arkuszy kalkulacyjnych.

2

Planista zamiast przetwarzać dane (wprowadzenie, uzupełnianie) uzyskuje czas na analizę różnych scenariuszy harmonogramów.

3

Pełna transparentność danych, informacji oraz decyzji w procesach planistycznych.

4

Lepsza terminowość dostaw, obniżenie zapasów, wyższa efektywność produkcji dzięki optymalizacji wykorzystania wąskich gardeł.

5

Podniesienie kompetencji planistów.

6

Skrócenie czasu wdrożenia

Artur Masłowski
Artur Masłowski
ImFactory

Rozwiązanie skrojone na miarę

W zależności od potrzeb klienta, w rozwiązaniu ImPlan używamy oprogramowania PlanetTogether z oferty AVEVA lub oprogramowania ROB-EX Scheduler firmy ROB-EX A/S. Oba te narzędzia należą do światowej czołówki systemów klasy APS, rozwijane są od wielu lat i potwierdziły swoją skuteczność w licznych wdrożeniach. ImPlan to nie tylko sprawdzone oprogramowanie, ale także możliwość skorzystania z szeregu opcjonalnych usług pozwalających na zdefiniowanie lub doskonalenie procesów planowania i harmonogramowania w firmie.
Artur Kolibski
Artur Kolibski
ENTRA Group

Planowanie jest sercem organizacji produkcyjnej.

To tutaj skupiają się wszelkie informacje, tutaj decydenci kierują swoje kroki gdy organizacja stoi przed problemami. W dzisiejszych czasach, przy rosnących wymaganiach klienta, kiedy chcemy doskonalić i optymalizować nasze operacje, kluczowym jest wzrost efektywności planowania. Nie jest to możliwe bez optymalizacji procesów, budowania kompetencji pracowników oraz wsparcia efektywnych narzędzi.

Referencje

Ib Andresen Industri

Wprowadzenie ROB-EX do produkcji przypomina wstawienie GPS do samochodu

Baltic Emballage

Tylko 65% zamówień zostało dostarczonych na czas – dziś dostawa na czas osiągnęła 99,8%

Rynkeby Machine Shop

Rynkeby Machine Shop ma więcej zamówień w produkcji, a ich wydajność dostawy jest lepsza

JP Group

Zarządzanie zasobami z ROB-EX w złożonej produkcji

Bifodan

Bifodan poprawił ocenę terminu dostawy na czas z 82% do 98% i zwiększył obroty

Palsgaard

Planowanie produkcji w przemyśle spożywczym

Plum

ROB-EX do planowania strategicznego i przydzielania przepustowości

Pro-Automatic

Pro-Automatic oszczędza pieniądze na kosztach nadgodzin po wdrożeniu ROB-EX

Cabinplant

Cabinplant koordynuje wszystkie plany projektu i harmonogramy produkcji w ROB-EX

Fipros

Fipros uzyskują więcej dzięki swoim urządzeniom produkcyjnym, ponieważ poświęcają mniej czasu na konfigurację i zmiany maszyny

Novozymes

Novozymes skrócił czas realizacji o 30% i osiągnął znaczny wzrost wydajności

OTV Plast

OTV Plast obsługuje więcej zamówień ze względu na lepsze planowanie

UG Metal

UG Metal dostarcza na czas i lepiej wykorzystuje zasoby

Scantruck

Proces przygotowania i wdrożenia: nieskomplikowany

WOCA

WOCA zwiększyła produkcję o 20% – bez zwiększania zatrudnienia

Szkolenia

Planowanie i harmonogramowanie produkcji zastosowanie oprogramowania ImPlan, cz. I

Trener
Michał Zieliński
Czas trwania
1 dzień
Date
do ustalenia indywidualnego

Cel szkolenia

Szkolenie przeznaczone dla osób zajmujących się planowaniem, a w szczególności harmonogramowaniem produkcji jak i osób, które dopiero rozpoczynają swoją drogą z tymi zagadnieniami. Uczestnicy zapoznają się z rolą planowania i harmonogramowania w przedsiębiorstwie oraz rolą samych narzędzi i ich podstawową funkcjonalnością. Dlaczego warto wybrać to szkolenie ? Doskonałe wprowadzenie dla osób, które zaczynają się zajmować planowaniem i harmonogramowaniem. Świetna okazja by przekonać się jak wdrożenie narzędzi może wspomóc procesy w przedsiębiorstwie. Zapoznanie się z bazowymi funkcjonalnościami systemów tej klasy.

Dlaczego warto wybrać to szkolenie ?

 • Doskonałe wprowadzenie dla osób, które zaczynają się zajmować planowaniem i harmonogramowaniem.
 • Świetna okazja by przekonać się jak wdrożenie narzędzi może wspomóc procesy w przedsiębiorstwie.
 • Zapoznanie się z bazowymi funkcjonalnościami systemów tej klasy.

Zakres szkolenia :

Szkolenie porusza kluczowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem planowania i harmonogramowania w Łańcuchu Dostaw przedsiębiorstwa – rolach, potrzebach, zadaniach oraz jak oprogramowanie może te wyzwania wspierać.
Spośród modułów funkcjonalnych opracowywanych na zajęciach można wyróżnić:

 • Planowanie, jako część systemu zarządzania przedsiębiorstwem / APS w strukturze skomputeryzowanych systemów w przedsiębiorstwie
 • ImPlan – przegląd i omówienie dostępnych modułów
 • Struktura danych w ImPlan
 • Konfiguracja podstawowych funkcjonalności: zasoby, kalendarze, marszruty, operacje
 • Tworzenie i planowanie zleceń w ImPlan
 • Wizualizacja postępu i reagowanie na zmiany
 • Przegląd i edycja planu
 • Wyszukiwanie i filtrowanie
 • Dostosowywanie wyglądu

Szkolenie skupia się na bazowych funkcjonalnościach i strategiach działania, tak aby zapewnić bazowy przegląd przez zakres możliwości.

Planowanie i harmonogramowanie produkcji zastosowanie oprogramowania ImPlan, cz. II

Trener
Michał Zieliński
Czas trwania
1 dzień
Date
do ustalenia indywidualnego

Cel szkolenia

Szkolenie porusza kwestie zaawansowanych mechanizmów obsługi procesów planistycznych i przygotowania harmonogramu od poziomu zamówienia, aż po oznaczanie wysyłek. Przeznaczone jest dla osób, które odbyły szkolenie podstawowe i posiadają pewną wiedzę na temat procesów planistycznych.

Dlaczego warto wybrać to szkolenie:

 • Poznanie szerszego spektrum funkcjonalności oprogramowania.
 • Możliwość uzyskania wiedzy o procesie w formie end-to-end.
 • Prezentacja specyficznych opcji odpowiadających na bardziej złożone wyzwania.

Zakres szkolenia :

Szkolenie porusza kwestie zaawansowanych mechanizmów obsługi procesów planistycznych i przygotowania harmonogramu od poziomu zamówienia, aż po oznaczanie wysyłek. Przeznaczone jest dla osób, które odbyły szkolenie podstawowe i posiadają pewną wiedzę na temat procesów planistycznych.

 • Planowanie, jako część systemu zarządzania przedsiębiorstwem / APS w strukturze skomputeryzowanych systemów w przedsiębiorstwie
 • ImPlan – przegląd i omówienie dostępnych modułów
 • Struktura danych w ImPlan
 • Konfiguracja podstawowych funkcjonalności: zasoby, kalendarze, marszruty, operacje
 • Tworzenie i planowanie zleceń w ImPlan
 • Wizualizacja postępu i reagowanie na zmiany
 • Przegląd i edycja planu
 • Wyszukiwanie i filtrowanie
 • Dostosowywanie wyglądu

Planowanie i harmonogramowanie produkcji — metodyka

Trener
Artur Kolibski
Czas trwania
1 dzień
Date
do ustalenia indywidualnego

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z planowaniem i harmonogramowaniem produkcji wg modelu ERP. W jego trakcie uczestnicy nabędą praktycznych umiejętność za zakresu procesów i narzędzi efektywnego Modelu Planowania Operacyjnego.

Dlaczego warto wybrać to szkolenie ? :

 • Zapoznasz się z aktualną wiedzą w zakresie efektywnego planowania w organizacjach produkcyjnych
 • Poznasz Model Planowania Operacyjnego ERP
 • Zrozumiesz, że efektywnie planowanie to nie tylko dział planowania produkcji
 • Poznasz specyfikę planowania w różnych strategiach produkcyjnych
 • Zapoznasz się z tym, jak efektywnie optymalizować procesy planowania
 • Przedyskutujesz z praktykiem wyzwania stojące przed twoja organizacją
 • Zapoznasz się z czynnikami sukcesu realnych wdrożeń
 • Przeanalizujesz, jak poprawić skuteczność komunikacji w planowaniu

Zakres szkolenia :

 • Prognozowanie sprzedaży w różnych strategiach Łańcucha Dostaw jako element inicjujący planowanie produkcji
 • Cele planowania produkcji, a strategia firmy oraz Łańcucha Dostaw
 • Klasyczny model hierarchii planowania ERP (Enterprise Resources Planning)
 • S&OP (Sales & Operations Planning) jako element podejmowania decyzji w każdej firmie
 • Rola i schemat tworzenia MPS (Master Production Schedule) w organizacjach
 • Logika i elementy planowania materiałowego MRP (Materials Requirements Planning)
 • Planowanie oraz Harmonogramowanie – czy to jest to samo?
 • Zarządzanie zapasami – elementy, dobre praktyki, polityka, narzędzia
 • Wskaźniki i raportowość w planowaniu – co oznacza „dobre” planowanie?
 • Jak zoptymalizować planowanie w firmie? Kluczowe zagadnienia

IMPRODIS: Zarządzanie przez fakty z użyciem wskaźników produkcyjnych — metodyka

Trener
Michał Matejczyk, Artur Kolibski, Artur Masłowski, Radosław Oleszkowicz
Czas trwania
1 dzień
Date
do ustalenia indywidualnego

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z koncepcją Zarządzania przez Fakty i wykorzystania wskaźników do monitorowania efektywności produkcji oraz z korzyściami jakie płyną dla organizacji z wdrożenia takich rozwiązań. Ponadto omówione zostaną rozwiązania umożlwiające efektywniejsze, szybsze i odciążające pracowników zbieranie danych z produkcji w ramach koncepcji cyfryzacji w Przemyśle 4.

Dlaczego warto wybrać to szkolenie ? :

 • Dowiesz się, jak rozpocząć przygodę z transformacja produkcji w kierunku Przemysłu 4.0
 • Dowiesz się, dlaczego i jak zarządzać firmą w oparciu o fakty a nie mity
 • Zobaczysz, jak zwiększyć efektywność nadzoru produkcji
 • Poznasz prosty sposób na cyfryzację produkcji oraz jej raportowość
 • Pokażemy rozwiązanie, które pozwoli skoncentrować się pracownikowi na produkcji a nie wypełnianiu papierów
 • Przestawimy ci, jak szybko, on-line i wizualnie pokazać aktualny stan produkcji, wskazać problemy i obszaru z potencjałem do poprawy

Zakres szkolenia :

 • Czym charakteryzuje się firma Zarządzania przez Wskaźniki?v
 • Rola wskaźników (KPI – Key Performance Indicators) w poprawie efektywności organizacji.
 • Modele wskaźników i zasady ich kaskadowania w procesie opisywania organizacji.
 • Metody definiowania celów wskaźników
 • Elementy systemu Zarządzania przez Fakty.
 • Dokładność i wiarygodność informacji jako podstawa skutecznej analityki.
 • Wybrane wskaźniki efektywności – ćwiczenia.
 • Rozwój systemów wspierania raportowości w organizacjach.
 • ImProdis – Informatyczna platforma wspierająca Zarządzanie przez Fakty.
 • Warsztaty na bazie przykładowych danych w ramach platformy ImProdis.

Planowanie i harmonogramowanie produkcji zastosowanie oprogramowania ImPlan, cz. I

Trener
Michał Zieliński
Czas trwania
1 dzień
Date
do ustalenia indywidualnego

Cel szkolenia

Szkolenie przeznaczone dla osób zajmujących się planowaniem, a w szczególności harmonogramowaniem produkcji jak i osób, które dopiero rozpoczynają swoją drogą z tymi zagadnieniami. Uczestnicy zapoznają się z rolą planowania i harmonogramowania w przedsiębiorstwie oraz rolą samych narzędzi i ich podstawową funkcjonalnością. Dlaczego warto wybrać to szkolenie ? Doskonałe wprowadzenie dla osób, które zaczynają się zajmować planowaniem i harmonogramowaniem. Świetna okazja by przekonać się jak wdrożenie narzędzi może wspomóc procesy w przedsiębiorstwie. Zapoznanie się z bazowymi funkcjonalnościami systemów tej klasy.

Dlaczego warto wybrać to szkolenie ?

 • Doskonałe wprowadzenie dla osób, które zaczynają się zajmować planowaniem i harmonogramowaniem.
 • Świetna okazja by przekonać się jak wdrożenie narzędzi może wspomóc procesy w przedsiębiorstwie.
 • Zapoznanie się z bazowymi funkcjonalnościami systemów tej klasy.

Zakres szkolenia :

Szkolenie porusza kluczowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem planowania i harmonogramowania w Łańcuchu Dostaw przedsiębiorstwa – rolach, potrzebach, zadaniach oraz jak oprogramowanie może te wyzwania wspierać.
Spośród modułów funkcjonalnych opracowywanych na zajęciach można wyróżnić:

 • Planowanie, jako część systemu zarządzania przedsiębiorstwem / APS w strukturze skomputeryzowanych systemów w przedsiębiorstwie
 • ImPlan – przegląd i omówienie dostępnych modułów
 • Struktura danych w ImPlan
 • Konfiguracja podstawowych funkcjonalności: zasoby, kalendarze, marszruty, operacje
 • Tworzenie i planowanie zleceń w ImPlan
 • Wizualizacja postępu i reagowanie na zmiany
 • Przegląd i edycja planu
 • Wyszukiwanie i filtrowanie
 • Dostosowywanie wyglądu

Szkolenie skupia się na bazowych funkcjonalnościach i strategiach działania, tak aby zapewnić bazowy przegląd przez zakres możliwości.

Czytaj więcej

Planowanie i harmonogramowanie produkcji zastosowanie oprogramowania ImPlan, cz. II

Trener
Michał Zieliński
Czas trwania
1 dzień
Date
do ustalenia indywidualnego

Cel szkolenia

Szkolenie porusza kwestie zaawansowanych mechanizmów obsługi procesów planistycznych i przygotowania harmonogramu od poziomu zamówienia, aż po oznaczanie wysyłek. Przeznaczone jest dla osób, które odbyły szkolenie podstawowe i posiadają pewną wiedzę na temat procesów planistycznych.

Dlaczego warto wybrać to szkolenie:

 • Poznanie szerszego spektrum funkcjonalności oprogramowania.
 • Możliwość uzyskania wiedzy o procesie w formie end-to-end.
 • Prezentacja specyficznych opcji odpowiadających na bardziej złożone wyzwania.

Zakres szkolenia :

Szkolenie porusza kwestie zaawansowanych mechanizmów obsługi procesów planistycznych i przygotowania harmonogramu od poziomu zamówienia, aż po oznaczanie wysyłek. Przeznaczone jest dla osób, które odbyły szkolenie podstawowe i posiadają pewną wiedzę na temat procesów planistycznych.

 • Planowanie, jako część systemu zarządzania przedsiębiorstwem / APS w strukturze skomputeryzowanych systemów w przedsiębiorstwie
 • ImPlan – przegląd i omówienie dostępnych modułów
 • Struktura danych w ImPlan
 • Konfiguracja podstawowych funkcjonalności: zasoby, kalendarze, marszruty, operacje
 • Tworzenie i planowanie zleceń w ImPlan
 • Wizualizacja postępu i reagowanie na zmiany
 • Przegląd i edycja planu
 • Wyszukiwanie i filtrowanie
 • Dostosowywanie wyglądu
Czytaj więcej

Planowanie i harmonogramowanie produkcji — metodyka

Trener
Artur Kolibski
Czas trwania
1 dzień
Date
do ustalenia indywidualnego

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z planowaniem i harmonogramowaniem produkcji wg modelu ERP. W jego trakcie uczestnicy nabędą praktycznych umiejętność za zakresu procesów i narzędzi efektywnego Modelu Planowania Operacyjnego.

Dlaczego warto wybrać to szkolenie ? :

 • Zapoznasz się z aktualną wiedzą w zakresie efektywnego planowania w organizacjach produkcyjnych
 • Poznasz Model Planowania Operacyjnego ERP
 • Zrozumiesz, że efektywnie planowanie to nie tylko dział planowania produkcji
 • Poznasz specyfikę planowania w różnych strategiach produkcyjnych
 • Zapoznasz się z tym, jak efektywnie optymalizować procesy planowania
 • Przedyskutujesz z praktykiem wyzwania stojące przed twoja organizacją
 • Zapoznasz się z czynnikami sukcesu realnych wdrożeń
 • Przeanalizujesz, jak poprawić skuteczność komunikacji w planowaniu

Zakres szkolenia :

 • Prognozowanie sprzedaży w różnych strategiach Łańcucha Dostaw jako element inicjujący planowanie produkcji
 • Cele planowania produkcji, a strategia firmy oraz Łańcucha Dostaw
 • Klasyczny model hierarchii planowania ERP (Enterprise Resources Planning)
 • S&OP (Sales & Operations Planning) jako element podejmowania decyzji w każdej firmie
 • Rola i schemat tworzenia MPS (Master Production Schedule) w organizacjach
 • Logika i elementy planowania materiałowego MRP (Materials Requirements Planning)
 • Planowanie oraz Harmonogramowanie – czy to jest to samo?
 • Zarządzanie zapasami – elementy, dobre praktyki, polityka, narzędzia
 • Wskaźniki i raportowość w planowaniu – co oznacza „dobre” planowanie?
 • Jak zoptymalizować planowanie w firmie? Kluczowe zagadnienia
Czytaj więcej

IMPRODIS: Zarządzanie przez fakty z użyciem wskaźników produkcyjnych — metodyka

Trener
Michał Matejczyk, Artur Kolibski, Artur Masłowski, Radosław Oleszkowicz
Czas trwania
1 dzień
Date
do ustalenia indywidualnego

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z koncepcją Zarządzania przez Fakty i wykorzystania wskaźników do monitorowania efektywności produkcji oraz z korzyściami jakie płyną dla organizacji z wdrożenia takich rozwiązań. Ponadto omówione zostaną rozwiązania umożlwiające efektywniejsze, szybsze i odciążające pracowników zbieranie danych z produkcji w ramach koncepcji cyfryzacji w Przemyśle 4.

Dlaczego warto wybrać to szkolenie ? :

 • Dowiesz się, jak rozpocząć przygodę z transformacja produkcji w kierunku Przemysłu 4.0
 • Dowiesz się, dlaczego i jak zarządzać firmą w oparciu o fakty a nie mity
 • Zobaczysz, jak zwiększyć efektywność nadzoru produkcji
 • Poznasz prosty sposób na cyfryzację produkcji oraz jej raportowość
 • Pokażemy rozwiązanie, które pozwoli skoncentrować się pracownikowi na produkcji a nie wypełnianiu papierów
 • Przestawimy ci, jak szybko, on-line i wizualnie pokazać aktualny stan produkcji, wskazać problemy i obszaru z potencjałem do poprawy

Zakres szkolenia :

 • Czym charakteryzuje się firma Zarządzania przez Wskaźniki?v
 • Rola wskaźników (KPI – Key Performance Indicators) w poprawie efektywności organizacji.
 • Modele wskaźników i zasady ich kaskadowania w procesie opisywania organizacji.
 • Metody definiowania celów wskaźników
 • Elementy systemu Zarządzania przez Fakty.
 • Dokładność i wiarygodność informacji jako podstawa skutecznej analityki.
 • Wybrane wskaźniki efektywności – ćwiczenia.
 • Rozwój systemów wspierania raportowości w organizacjach.
 • ImProdis – Informatyczna platforma wspierająca Zarządzanie przez Fakty.
 • Warsztaty na bazie przykładowych danych w ramach platformy ImProdis.
Czytaj więcej

Środowisko rozwiązań dla organizacji produkcyjnej, w którego skład wchodzą zarówno metody doskonalenia organizacji, jak i wspierające je narzędzia i systemy informatyczne, pozwalające na ukierunkowanie zmian w rozwijającym się przedsiębiorstwie.

Specjalistyczne moduły do AVEVA MES

System cyfrowego, mobilnego obiegu informacji i raportowania dla wsparcia procesów obchodów rozproszonych obiektów lub nadzoru zasobów wewnątrz zakładu produkcyjnego.
Narzędzie umożliwiające poprawianie efektywności zasobów produkcyjnych przez zaawansowaną diagnostykę dostępności maszyn.
Informatyczny wskaźnikowy system analityczno-raportowy, a także zestaw szkoleń i warsztatów wspierający w przygotowaniu i przeprowadzeniu zmiany w organizacji, polegającej na wdrożeniu i cyfryzacji (lub optymalizacji istniejącego) systemu wskaźnikowego.
Elastyczny portal raportowo-analityczny wspierający narzędzia z grupy ImFactory.
Kompleksowe rozwiązanie oparte o standardowe oprogramowanie klasy APS (Advanced Planning and Scheduling) oraz optymalizację procesów i wzmacnianie kompetencji zespołów.

Jak działamy jako ImFactory AVEVA MES Competence Center CEE

 • diagnozujemy/weryfikujemy potrzeby organizacji
 • dobieramy odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne, modelujemy zmiany, oceniamy rentowność inwestycji w rozwiązanie
 • przygotowujemy ludzi w organizacji na zmianę (konsultacje, warsztaty, szkolenia)
 • koordynujemy wdrożenie rozwiązań technicznych
 • wspieramy w utrzymaniu i rozwoju zmian organizacyjnych i technicznych

Artykuły

2020-05-27

Planowanie Produkcji. Od czego zacząć

Dla 90% organizacji efektywne Planowanie w Łańcuchu Dostaw jest priorytetowym celem biznesowym, któremu dedykowane są lub będą w najbliższej przyszłości posiadane zasoby.

Kryterium osiągnięcia sukcesu w Planowaniu Produkcji jest zaangażowanie wielu obszarów w organizacji i optymalizacja procesów podporządkowana jednemu spójnemu celowi.

2020

Planowanie produkcji – do sukcesu pierwszy krok

Korzyści płynące z dobrego planowania są ogromne. Szacuje się, że każda minuta poświęcona na planowanie pozwala zaoszczędzić dziesięć minut pracy. (Brian Tracy)

Tak jak w każdym procesie, również w produkcji potrzebny jest plan, który wprowadzi do istniejącego chaosu odrobinę porządku i pozwoli ułożyć go w logiczny ciąg zdarzeń.

2018

Zarządzanie przez fakty

Proces podejmowana decyzji w organizacji produkcyjnej należy standaryzować tak, aby właściwe i niezbędne informacje były zawsze „pod ręką”, a skuteczność i efektywność kluczowych decyzji była coraz wyższa.

Zarządzanie przez fakty to mechanizm przejścia od danych przez informacje do wiedzy operacyjnej, a w konsekwencji do bardziej efektywnego zarządzania poprzez bardziej skuteczne decyzje.

Zarządzanie przez fakty pozwala sukcesywnie odchodzić od modelu działania intuicyjnego do modelu zbadania natury zjawiska i problemu, poprawnego opisania go i wnioskowania (podejmowania decyzji) opartego na wiedzy.

2018

5 kroków do zarządzania przez fakty

Dążenie do poznania przebiegu procesów w firmie opiera się na zgromadzonych danych, uzyskanych informacjach i wiedzy, a nie wyłącznie na intuicji osób zarządzających.

Skuteczna zmiana organizacji w kierunku takiej, która świadomie i dojrzale korzysta z zarządzania przez fakty, wymaga zagospodarowania 5 obszarów: właściwego gromadzenia i przetwarzania wiarygodnych danych, analizy, co pozwala przetwarzać surowe dane w użyteczne informacje, zarządzania wiedzą, porządkowania podejmowanych decyzji, ustanowienia procedur kontroli doskonalenia.

Skuteczne wdrożenie zarządzania przez fakty to 5 kroków, które zapewniają logiczny cykl działania oraz są gwarantem najlepszych efektów w zarządzaniu procesami.

2018

Webinarium: Zarządzaj przez fakty!

Zachęcamy do obejrzenia zapisu webinarium „Czas to pieniądz. Jak zarządzać przez fakty i osiągać mistrzostwo operacyjne”, które odbyło się 25 października 2018 roku. Z nagrania dowiesz się:
 • czym się różni zarządzanie przez intuicję od zarządzania przez fakty,
 • jak przekładać strategię firmy na codzienne funkcjonowanie operacji (produkcja, utrzymanie ruchu, logistyka),
 • w jaki sposób rozwijać organizację w kierunku zarządzania przez fakty i jak zapewniać trwałość zmian.

Organizatorem webinarium był „How to do IT” – think tank biznesowo‑technologiczny powołany przez wydawcę magazynu „Harvard Business Review Polska”.

2020-05-27

Planowanie Produkcji. Od czego zacząć

Dla 90% organizacji efektywne Planowanie w Łańcuchu Dostaw jest priorytetowym celem biznesowym, któremu dedykowane są lub będą w najbliższej przyszłości posiadane zasoby.

Kryterium osiągnięcia sukcesu w Planowaniu Produkcji jest zaangażowanie wielu obszarów w organizacji i optymalizacja procesów podporządkowana jednemu spójnemu celowi.

2020

Planowanie produkcji – do sukcesu pierwszy krok

Korzyści płynące z dobrego planowania są ogromne. Szacuje się, że każda minuta poświęcona na planowanie pozwala zaoszczędzić dziesięć minut pracy. (Brian Tracy)

Tak jak w każdym procesie, również w produkcji potrzebny jest plan, który wprowadzi do istniejącego chaosu odrobinę porządku i pozwoli ułożyć go w logiczny ciąg zdarzeń.

2018

Zarządzanie przez fakty

Proces podejmowana decyzji w organizacji produkcyjnej należy standaryzować tak, aby właściwe i niezbędne informacje były zawsze „pod ręką”, a skuteczność i efektywność kluczowych decyzji była coraz wyższa.

Zarządzanie przez fakty to mechanizm przejścia od danych przez informacje do wiedzy operacyjnej, a w konsekwencji do bardziej efektywnego zarządzania poprzez bardziej skuteczne decyzje.

Zarządzanie przez fakty pozwala sukcesywnie odchodzić od modelu działania intuicyjnego do modelu zbadania natury zjawiska i problemu, poprawnego opisania go i wnioskowania (podejmowania decyzji) opartego na wiedzy.

2018

5 kroków do zarządzania przez fakty

Dążenie do poznania przebiegu procesów w firmie opiera się na zgromadzonych danych, uzyskanych informacjach i wiedzy, a nie wyłącznie na intuicji osób zarządzających.

Skuteczna zmiana organizacji w kierunku takiej, która świadomie i dojrzale korzysta z zarządzania przez fakty, wymaga zagospodarowania 5 obszarów: właściwego gromadzenia i przetwarzania wiarygodnych danych, analizy, co pozwala przetwarzać surowe dane w użyteczne informacje, zarządzania wiedzą, porządkowania podejmowanych decyzji, ustanowienia procedur kontroli doskonalenia.

Skuteczne wdrożenie zarządzania przez fakty to 5 kroków, które zapewniają logiczny cykl działania oraz są gwarantem najlepszych efektów w zarządzaniu procesami.

2018

Webinarium: Zarządzaj przez fakty!

Zachęcamy do obejrzenia zapisu webinarium „Czas to pieniądz. Jak zarządzać przez fakty i osiągać mistrzostwo operacyjne”, które odbyło się 25 października 2018 roku. Z nagrania dowiesz się:
 • czym się różni zarządzanie przez intuicję od zarządzania przez fakty,
 • jak przekładać strategię firmy na codzienne funkcjonowanie operacji (produkcja, utrzymanie ruchu, logistyka),
 • w jaki sposób rozwijać organizację w kierunku zarządzania przez fakty i jak zapewniać trwałość zmian.

Organizatorem webinarium był „How to do IT” – think tank biznesowo‑technologiczny powołany przez wydawcę magazynu „Harvard Business Review Polska”.

Zainteresował Cię ten artykuł? Zamów bezpłatną prenumeratę.

ImPlan

O Nas

ImFactory to jednostka biznesowa w ramach Grupy ASTOR działająca w oparciu o oprogramowanie AVEVA, która oferuje gotowe rozwiązania informatyczne oraz tworzy rozwiązania zindywidualizowane. Koordynuje projekty na bazie doświadczeń i wieloletniej praktyki

ImPlan

Ponadto działa przy zaangażowaniu integratorów oraz partnerów merytorycznych takich jak: XTECH który, jest twórcą zaawansowanych technologii informatycznych i wirtualnej platformy xtech™, która wspiera przedsiębiorców i nabywców łącząc dostawców ze specjalistami poszukującymi produktów, usług i szkoleń z danej branży. Działa w 10 specjalistycznych branżach, zrzeszając nawet 90% dostawców z danej branży.

Bezpłatna Konsultacja

Sprawdź, czy Cyfrowa Transformacja 
jest odpowiedzią na potrzeby Twojej Firmy

Na jakie tematy możesz
z nami porozmawiać?

 • Jak zbudować strategię Cyfrowej Transformacji przedsiębiorstwa z wykorzystaniem Mapy Drogowej i metodyki ADMA.
 • Jak uzyskać rzeczywiste i wiarygodne dane o procesach produkcyjnych.
 • Jak monitorować i zwiększać efektywność produkcji.
 • Jak ograniczyć lub wyeliminować obieg papierowych dokumentów na produkcji.
 • Jak zapewnić zgodność z normami, wymaganiami branżowymi i regulacjami prawnymi.
 • Jak zapewnić elastyczne i skalowalne środowisko informatyczne dla rozwijającego się biznesu.
 • Jak zintegrować produkcję z systemem ERP.
 • Jak obniżyć koszty posiadania wielu zróżnicowanych rozwiązań IT na produkcji.
 • Jak wesprzeć proces zmiany i adaptacji nowych technologii w organizacji.
 • Jak skutecznie planować i harmonogramować produkcję.
 • Jak przeprowadzić migrację starych, niewspieranych i niebezpiecznych systemów legacy.

  Twoje dane osobowe udostępnione w formularzu będą przetwarzane przez Grupę ASTOR zgodnie z zasadami.

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz obowiązują na niej Polityka prywatności i Regulamin świadczenia usług Google.

  Jak przebiega proces bezpłatnej Konsultacji?

  Uzupełniasz 
i wysyłasz formularz na stronie.

  W ciągu 1 dnia roboczego zadzwoni do Ciebie opiekun.

  W umówionym terminie spotkasz się zdalnie z naszym konsultantem.

  Bezpłatna Konsultacja

  Dziękujemy za przesłanie formularza.

  Nasz opiekun skontaktuje się z Tobą w ciągu 1 dnia roboczego, aby dowiedzieć się więcej o Twoich wyzwaniach i umówić termin spotkania z konsultantem najlepiej dopasowanym do Twoich potrzeb.

  Uzupełniasz 

  i wysyłasz formularz na stronie.

  W ciągu 1 dnia roboczego zadzwoni do Ciebie opiekun.

  W umówionym terminie spotkasz się zdalnie z naszym konsultantem.

  W czasie oczekiwania zachęcamy do wejścia na Baza Wiedzy ImFactory, na której znajdziesz wiele ciekawych webinarów, artykułów oraz case studie, które wprowadzą w świat Cyfrowej Transformacji

  Zamknij

  Jak przebiega proces bezpłatnej Konsultacji?

  Uzupełniasz 
i wysyłasz formularz na stronie.

  W ciągu 1 dnia roboczego zadzwoni do Ciebie opiekun.

  W umówionym terminie spotkasz się zdalnie z naszym konsultantem.