pl en

ImPlan to kompleksowe rozwiązanie oparte o standardowe oprogramowanie klasy APS (Advanced Planning and Scheduling) oraz optymalizację procesów i wzmacnianie kompetencji zespołów.

ImPlan to kompleksowe rozwiązanie oparte o standardowe oprogramowanie klasy APS (Advanced Planning and Scheduling) oraz optymalizację procesów i wzmacnianie kompetencji zespołów.

ImPlan
1.Zarządzanie
ImPlan

Na tym poziomie maję miejsce procesy prognozowania sprzedaży, zarządzania zamówieniami klientów, koordynowania komunikacji planistycznej oraz monitorowanie realizacji celów łańcucha dostaw.

W ramach rozwiązania ImPlan możemy wesprzeć ten poziom poprzez pomoc w poprawie efektywności powyższych procesów oraz wdrożenie analiz scenariuszowych „what if”.

2.Planowanie
ImPlan

Planowanie ma na celu przygotowanie ogólnego planu produkcji, który w jak najlepszy sposób zaspokaja potrzeby rynkowe w zgodzie z celami biznesowymi organizacji.

ImPlan umożliwia sprawne bilansowanie potrzeb sprzedaży i możliwości operacyjnych produkcji. ImPlan wspiera realizację wskaźników efektywności produkcji, pomaga monitorować zapasy przy jednoczesnej zrównoważonym obciążeniu poszczególnych zasobów operacyjnych, w tym pozwala na generowanie potrzeb zakupowych oraz zapewnia transparentność informacji planistycznej.

3.Harmonogramowanie
ImPlan

Wykorzystując ogólny plan produkcji oraz pozostałe wytyczne planistyczne proces harmonogramowania wypracowuje precyzyjny plan operacji produkcyjnych z zachowaniem założeń technologicznych (w tym marszrut produkcyjnych).

ImPlan na tym poziomie umożliwia wygenerowanie szczegółowego harmonogramu produkcji oraz pozwala wizualnie (wykres Gantta) nim zarządzać w reakcji na zdarzenia produkcyjne.

Moduły

Planner Professional

Podstawa oprogramowania. Główna aplikacja, interfejs planisty. To tutaj układane są plany i wizualizowane w postaci Gantt’a.

Operator

Dostęp web’owy, gdzie Operator ma dostęp do listy zleceń na dane stanowisko i z którego może raportować rozpoczęcie, postęp i zakończenie pracy.

Viewer

Interfejs planisty w wersji Read-Only. Zapewnia podgląd planu, ale nie pozwala na jego edycję.

Maintenance & Support

Kontrakt Pomocy Technicznej (obowiązkowy w pierwszym roku)

Batch Processing

Przygotowany głównie pod przetwórstwo mleczne moduł wsadowy pozwala na dzielenie zleceń na partie produkcyjne w zależności od pojemności zbiorników i wielkości transportu.

Advanced scheduling

Pozwala na rozwiązywanie zaawansowanych zagadnień harmonogramowania z uwzględnieniem dodatkowych czynników takich jak wymagania wstępne, przezbrojenia czy czas realizacji.

Material Management

Umożliwia zakładanie magazynów i definiowanie materiałów. Materiały wykorzystywane są w BOM. BOM może być uwzględniany jako ograniczenie planu produkcji.

Project

Moduł ten pozwala grupować wiele zamówień i odpowiadających im zleceń produkcyjnych w jeden projekt, co daje łatwiejsze harmonogramowanie i monitorowanie grupy jako całości.

Integration Core

Umożliwia integrację softu z zewnętrznym oprogramowaniem np. ERP, SAP lub MES. Zawiera pluginy pozwalajace na wymianę danych przez XML, SQL, CSV czy WebService.

Cechy rozwiązania

ImPlan – idąc z duchem Przemysłu 4.0 – łączy w unikalny sposób poprawę procesów planistycznych, budowanie kompetencji pracowniczych oraz dostarczenie precyzyjnych narzędzi APS umożliwiając trwałą poprawę procesów planowania w organizacji zarówno na poziomie zarządzania, planowania jak i harmonogramowania.

Mapowanie procesów

W ramach ImPlan oferujemy przeprowadzenie wspólnie z przedstawicielami firmy użytkownika opracowanie bądź rewizję map procesów planowania, umożliwiając zwiększenie efektywności tych procesów.

Warsztaty i szkolenia

ImPlan oferuje pakiet warsztatów oraz szkoleń ukierunkowanych na zebranie doświadczeń i wiedzy istniejącej w organizacji, wspólne wypracowanie docelowych rozwiązań z uwzględnieniem aktualnych trendów łańcucha dostaw oraz rozwinięcie kompetencji uczestników procesów planowania na wszystkich poziomach organizacji.

Wizualizacja i transparentność

Dzięki wizualizacji harmonogramów produkcji – z użyciem wykresów Gantta – ImPlan umożliwia łatwą weryfikację czasów trwania poszczególnych operacji, terminów realizacji zamówień, dostępności zasobów, priorytetów oraz istniejących zagrożeń realizacji planów. Planista ma możliwość modyfikacji harmonogramów z użyciem interfejsu graficznego – przesuwając na wykresie Gantta poszczególne operacje – a ImPlan w tle dba o to, żeby wynikowy harmonogram był możliwy do realizacji. Transparentność w ImPlan to dostępność harmonogramów w ich najbardziej aktualnej wersji w czasie rzeczywistym dla wszystkich zainteresowanych.

Planowanie zapasów i zasobów operacyjnych

ImPlan umożliwia precyzyjne planowanie zasobów (Resource Planning) i efektywne ich przypisanie do konkretnych operacji, zleceń lub projektów, które chcemy zaplanować. Kluczowe zasoby analizowane w ramach ImPlan to maszyny, urządzenia i narzędzia, pracownicy wraz ich kompetencjami, szacunkowe koszty produkcji oraz zapasy materiałowe – których optymalne poziomy są definiowane w czasie prac warsztatowych.

Analizy scenariuszowe

Dzięki możliwości stworzenia w ImPlan wielu scenariuszy harmonogramu dla posiadanych zleceń od klientów istnieje możliwość – zgodnie z duchem Przemysłu 4.0 – ich analizy („what if”) w zależności od przyjętych priorytetów i celów biznesowych a w konsekwencji wyboru najbardziej optymalnego.

Korzyści ImPlana

Oprogramowanie klasy APS stało się koniecznością we współczesnych organizacjach produkcyjnych ze względu na zapotrzebowanie klientów na zwiększenie asortymentu produktów i szybką dostawę w połączeniu z presją na obniżanie kosztów.

Można szybko zintegrować z oprogramowaniem ERP, aby wypełnić luki w tych systemach (typowo brakuje im elastyczności i dokładności planowania i harmonogramowania).

Pomaga oszczędzać czas planistom, zapewnia jednocześnie większą elastyczność w aktualizowaniu ciągle zmieniających się priorytetów, harmonogramów produkcji i stanów magazynowych.

Typowe korzyści z wdrożenia ImPlan:

1

Radykalne skrócenie czasu przygotowywania harmonogramu produkcji w porównaniu do najczęściej używanego obecnie narzędzia czyli arkuszy kalkulacyjnych.

2

Planista zamiast przetwarzać dane (wprowadzenie, uzupełnianie) uzyskuje czas na analizę różnych scenariuszy harmonogramów.

3

Pełna transparentność danych, informacji oraz decyzji w procesach planistycznych.

4

Lepsza terminowość dostaw, obniżenie zapasów, wyższa efektywność produkcji dzięki optymalizacji wykorzystania wąskich gardeł.

5

Podniesienie kompetencji planistów.

6

Skrócenie czasu wdrożenia

Artur Masłowski
Artur Masłowski
ImFactory

Rozwiązanie skrojone na miarę

W zależności od potrzeb klienta, w rozwiązaniu ImPlan używamy oprogramowania PlanetTogether z oferty AVEVA lub oprogramowania ROB-EX Scheduler firmy ROB-EX A/S. Oba te narzędzia należą do światowej czołówki systemów klasy APS, rozwijane są od wielu lat i potwierdziły swoją skuteczność w licznych wdrożeniach. ImPlan to nie tylko sprawdzone oprogramowanie, ale także możliwość skorzystania z szeregu opcjonalnych usług pozwalających na zdefiniowanie lub doskonalenie procesów planowania i harmonogramowania w firmie.
Artur Kolibski
Artur Kolibski
ENTRA Group

Planowanie jest sercem organizacji produkcyjnej.

To tutaj skupiają się wszelkie informacje, tutaj decydenci kierują swoje kroki gdy organizacja stoi przed problemami. W dzisiejszych czasach, przy rosnących wymaganiach klienta, kiedy chcemy doskonalić i optymalizować nasze operacje, kluczowym jest wzrost efektywności planowania. Nie jest to możliwe bez optymalizacji procesów, budowania kompetencji pracowników oraz wsparcia efektywnych narzędzi.

Referencje

Ib Andresen Industri

Wprowadzenie ROB-EX do produkcji przypomina wstawienie GPS do samochodu

Baltic Emballage

Tylko 65% zamówień zostało dostarczonych na czas – dziś dostawa na czas osiągnęła 99,8%

Rynkeby Machine Shop

Rynkeby Machine Shop ma więcej zamówień w produkcji, a ich wydajność dostawy jest lepsza

JP Group

Zarządzanie zasobami z ROB-EX w złożonej produkcji

Bifodan

Bifodan poprawił ocenę terminu dostawy na czas z 82% do 98% i zwiększył obroty

Palsgaard

Planowanie produkcji w przemyśle spożywczym

Plum

ROB-EX do planowania strategicznego i przydzielania przepustowości

Pro-Automatic

Pro-Automatic oszczędza pieniądze na kosztach nadgodzin po wdrożeniu ROB-EX

Cabinplant

Cabinplant koordynuje wszystkie plany projektu i harmonogramy produkcji w ROB-EX

Fipros

Fipros uzyskują więcej dzięki swoim urządzeniom produkcyjnym, ponieważ poświęcają mniej czasu na konfigurację i zmiany maszyny

Novozymes

Novozymes skrócił czas realizacji o 30% i osiągnął znaczny wzrost wydajności

OTV Plast

OTV Plast obsługuje więcej zamówień ze względu na lepsze planowanie

UG Metal

UG Metal dostarcza na czas i lepiej wykorzystuje zasoby

Scantruck

Proces przygotowania i wdrożenia: nieskomplikowany

WOCA

WOCA zwiększyła produkcję o 20% – bez zwiększania zatrudnienia

Szkolenia

Planowanie i harmonogramowanie produkcji zastosowanie oprogramowania ImPlan, cz. I

Trener
Michał Zieliński
Czas trwania
1 dzień
Date
do ustalenia indywidualnego

Cel szkolenia

Szkolenie przeznaczone dla osób zajmujących się planowaniem, a w szczególności harmonogramowaniem produkcji jak i osób, które dopiero rozpoczynają swoją drogą z tymi zagadnieniami. Uczestnicy zapoznają się z rolą planowania i harmonogramowania w przedsiębiorstwie oraz rolą samych narzędzi i ich podstawową funkcjonalnością. Dlaczego warto wybrać to szkolenie ? Doskonałe wprowadzenie dla osób, które zaczynają się zajmować planowaniem i harmonogramowaniem. Świetna okazja by przekonać się jak wdrożenie narzędzi może wspomóc procesy w przedsiębiorstwie. Zapoznanie się z bazowymi funkcjonalnościami systemów tej klasy.

Dlaczego warto wybrać to szkolenie ?

 • Doskonałe wprowadzenie dla osób, które zaczynają się zajmować planowaniem i harmonogramowaniem.
 • Świetna okazja by przekonać się jak wdrożenie narzędzi może wspomóc procesy w przedsiębiorstwie.
 • Zapoznanie się z bazowymi funkcjonalnościami systemów tej klasy.

Zakres szkolenia :

Szkolenie porusza kluczowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem planowania i harmonogramowania w Łańcuchu Dostaw przedsiębiorstwa – rolach, potrzebach, zadaniach oraz jak oprogramowanie może te wyzwania wspierać.
Spośród modułów funkcjonalnych opracowywanych na zajęciach można wyróżnić:

 • Planowanie, jako część systemu zarządzania przedsiębiorstwem / APS w strukturze skomputeryzowanych systemów w przedsiębiorstwie
 • ImPlan – przegląd i omówienie dostępnych modułów
 • Struktura danych w ImPlan
 • Konfiguracja podstawowych funkcjonalności: zasoby, kalendarze, marszruty, operacje
 • Tworzenie i planowanie zleceń w ImPlan
 • Wizualizacja postępu i reagowanie na zmiany
 • Przegląd i edycja planu
 • Wyszukiwanie i filtrowanie
 • Dostosowywanie wyglądu

Szkolenie skupia się na bazowych funkcjonalnościach i strategiach działania, tak aby zapewnić bazowy przegląd przez zakres możliwości.

Planowanie i harmonogramowanie produkcji zastosowanie oprogramowania ImPlan, cz. II

Trener
Michał Zieliński
Czas trwania
1 dzień
Date
do ustalenia indywidualnego

Cel szkolenia

Szkolenie porusza kwestie zaawansowanych mechanizmów obsługi procesów planistycznych i przygotowania harmonogramu od poziomu zamówienia, aż po oznaczanie wysyłek. Przeznaczone jest dla osób, które odbyły szkolenie podstawowe i posiadają pewną wiedzę na temat procesów planistycznych.

Dlaczego warto wybrać to szkolenie:

 • Poznanie szerszego spektrum funkcjonalności oprogramowania.
 • Możliwość uzyskania wiedzy o procesie w formie end-to-end.
 • Prezentacja specyficznych opcji odpowiadających na bardziej złożone wyzwania.

Zakres szkolenia :

Szkolenie porusza kwestie zaawansowanych mechanizmów obsługi procesów planistycznych i przygotowania harmonogramu od poziomu zamówienia, aż po oznaczanie wysyłek. Przeznaczone jest dla osób, które odbyły szkolenie podstawowe i posiadają pewną wiedzę na temat procesów planistycznych.

 • Planowanie, jako część systemu zarządzania przedsiębiorstwem / APS w strukturze skomputeryzowanych systemów w przedsiębiorstwie
 • ImPlan – przegląd i omówienie dostępnych modułów
 • Struktura danych w ImPlan
 • Konfiguracja podstawowych funkcjonalności: zasoby, kalendarze, marszruty, operacje
 • Tworzenie i planowanie zleceń w ImPlan
 • Wizualizacja postępu i reagowanie na zmiany
 • Przegląd i edycja planu
 • Wyszukiwanie i filtrowanie
 • Dostosowywanie wyglądu

Planowanie i harmonogramowanie produkcji — metodyka

Trener
Artur Kolibski
Czas trwania
1 dzień
Date
do ustalenia indywidualnego

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z planowaniem i harmonogramowaniem produkcji wg modelu ERP. W jego trakcie uczestnicy nabędą praktycznych umiejętność za zakresu procesów i narzędzi efektywnego Modelu Planowania Operacyjnego.

Dlaczego warto wybrać to szkolenie ? :

 • Zapoznasz się z aktualną wiedzą w zakresie efektywnego planowania w organizacjach produkcyjnych
 • Poznasz Model Planowania Operacyjnego ERP
 • Zrozumiesz, że efektywnie planowanie to nie tylko dział planowania produkcji
 • Poznasz specyfikę planowania w różnych strategiach produkcyjnych
 • Zapoznasz się z tym, jak efektywnie optymalizować procesy planowania
 • Przedyskutujesz z praktykiem wyzwania stojące przed twoja organizacją
 • Zapoznasz się z czynnikami sukcesu realnych wdrożeń
 • Przeanalizujesz, jak poprawić skuteczność komunikacji w planowaniu

Zakres szkolenia :

 • Prognozowanie sprzedaży w różnych strategiach Łańcucha Dostaw jako element inicjujący planowanie produkcji
 • Cele planowania produkcji, a strategia firmy oraz Łańcucha Dostaw
 • Klasyczny model hierarchii planowania ERP (Enterprise Resources Planning)
 • S&OP (Sales & Operations Planning) jako element podejmowania decyzji w każdej firmie
 • Rola i schemat tworzenia MPS (Master Production Schedule) w organizacjach
 • Logika i elementy planowania materiałowego MRP (Materials Requirements Planning)
 • Planowanie oraz Harmonogramowanie – czy to jest to samo?
 • Zarządzanie zapasami – elementy, dobre praktyki, polityka, narzędzia
 • Wskaźniki i raportowość w planowaniu – co oznacza „dobre” planowanie?
 • Jak zoptymalizować planowanie w firmie? Kluczowe zagadnienia

IMPRODIS: Zarządzanie przez fakty z użyciem wskaźników produkcyjnych — metodyka

Trener
Michał Matejczyk, Artur Kolibski, Artur Masłowski, Radosław Oleszkowicz
Czas trwania
1 dzień
Date
do ustalenia indywidualnego

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z koncepcją Zarządzania przez Fakty i wykorzystania wskaźników do monitorowania efektywności produkcji oraz z korzyściami jakie płyną dla organizacji z wdrożenia takich rozwiązań. Ponadto omówione zostaną rozwiązania umożlwiające efektywniejsze, szybsze i odciążające pracowników zbieranie danych z produkcji w ramach koncepcji cyfryzacji w Przemyśle 4.

Dlaczego warto wybrać to szkolenie ? :

 • Dowiesz się, jak rozpocząć przygodę z transformacja produkcji w kierunku Przemysłu 4.0
 • Dowiesz się, dlaczego i jak zarządzać firmą w oparciu o fakty a nie mity
 • Zobaczysz, jak zwiększyć efektywność nadzoru produkcji
 • Poznasz prosty sposób na cyfryzację produkcji oraz jej raportowość
 • Pokażemy rozwiązanie, które pozwoli skoncentrować się pracownikowi na produkcji a nie wypełnianiu papierów
 • Przestawimy ci, jak szybko, on-line i wizualnie pokazać aktualny stan produkcji, wskazać problemy i obszaru z potencjałem do poprawy

Zakres szkolenia :

 • Czym charakteryzuje się firma Zarządzania przez Wskaźniki?v
 • Rola wskaźników (KPI – Key Performance Indicators) w poprawie efektywności organizacji.
 • Modele wskaźników i zasady ich kaskadowania w procesie opisywania organizacji.
 • Metody definiowania celów wskaźników
 • Elementy systemu Zarządzania przez Fakty.
 • Dokładność i wiarygodność informacji jako podstawa skutecznej analityki.
 • Wybrane wskaźniki efektywności – ćwiczenia.
 • Rozwój systemów wspierania raportowości w organizacjach.
 • ImProdis – Informatyczna platforma wspierająca Zarządzanie przez Fakty.
 • Warsztaty na bazie przykładowych danych w ramach platformy ImProdis.

Planowanie i harmonogramowanie produkcji zastosowanie oprogramowania ImPlan, cz. I

Trener
Michał Zieliński
Czas trwania
1 dzień
Date
do ustalenia indywidualnego

Cel szkolenia

Szkolenie przeznaczone dla osób zajmujących się planowaniem, a w szczególności harmonogramowaniem produkcji jak i osób, które dopiero rozpoczynają swoją drogą z tymi zagadnieniami. Uczestnicy zapoznają się z rolą planowania i harmonogramowania w przedsiębiorstwie oraz rolą samych narzędzi i ich podstawową funkcjonalnością. Dlaczego warto wybrać to szkolenie ? Doskonałe wprowadzenie dla osób, które zaczynają się zajmować planowaniem i harmonogramowaniem. Świetna okazja by przekonać się jak wdrożenie narzędzi może wspomóc procesy w przedsiębiorstwie. Zapoznanie się z bazowymi funkcjonalnościami systemów tej klasy.

Dlaczego warto wybrać to szkolenie ?

 • Doskonałe wprowadzenie dla osób, które zaczynają się zajmować planowaniem i harmonogramowaniem.
 • Świetna okazja by przekonać się jak wdrożenie narzędzi może wspomóc procesy w przedsiębiorstwie.
 • Zapoznanie się z bazowymi funkcjonalnościami systemów tej klasy.

Zakres szkolenia :

Szkolenie porusza kluczowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem planowania i harmonogramowania w Łańcuchu Dostaw przedsiębiorstwa – rolach, potrzebach, zadaniach oraz jak oprogramowanie może te wyzwania wspierać.
Spośród modułów funkcjonalnych opracowywanych na zajęciach można wyróżnić:

 • Planowanie, jako część systemu zarządzania przedsiębiorstwem / APS w strukturze skomputeryzowanych systemów w przedsiębiorstwie
 • ImPlan – przegląd i omówienie dostępnych modułów
 • Struktura danych w ImPlan
 • Konfiguracja podstawowych funkcjonalności: zasoby, kalendarze, marszruty, operacje
 • Tworzenie i planowanie zleceń w ImPlan
 • Wizualizacja postępu i reagowanie na zmiany
 • Przegląd i edycja planu
 • Wyszukiwanie i filtrowanie
 • Dostosowywanie wyglądu

Szkolenie skupia się na bazowych funkcjonalnościach i strategiach działania, tak aby zapewnić bazowy przegląd przez zakres możliwości.

Czytaj więcej

Planowanie i harmonogramowanie produkcji zastosowanie oprogramowania ImPlan, cz. II

Trener
Michał Zieliński
Czas trwania
1 dzień
Date
do ustalenia indywidualnego

Cel szkolenia

Szkolenie porusza kwestie zaawansowanych mechanizmów obsługi procesów planistycznych i przygotowania harmonogramu od poziomu zamówienia, aż po oznaczanie wysyłek. Przeznaczone jest dla osób, które odbyły szkolenie podstawowe i posiadają pewną wiedzę na temat procesów planistycznych.

Dlaczego warto wybrać to szkolenie:

 • Poznanie szerszego spektrum funkcjonalności oprogramowania.
 • Możliwość uzyskania wiedzy o procesie w formie end-to-end.
 • Prezentacja specyficznych opcji odpowiadających na bardziej złożone wyzwania.

Zakres szkolenia :

Szkolenie porusza kwestie zaawansowanych mechanizmów obsługi procesów planistycznych i przygotowania harmonogramu od poziomu zamówienia, aż po oznaczanie wysyłek. Przeznaczone jest dla osób, które odbyły szkolenie podstawowe i posiadają pewną wiedzę na temat procesów planistycznych.

 • Planowanie, jako część systemu zarządzania przedsiębiorstwem / APS w strukturze skomputeryzowanych systemów w przedsiębiorstwie
 • ImPlan – przegląd i omówienie dostępnych modułów
 • Struktura danych w ImPlan
 • Konfiguracja podstawowych funkcjonalności: zasoby, kalendarze, marszruty, operacje
 • Tworzenie i planowanie zleceń w ImPlan
 • Wizualizacja postępu i reagowanie na zmiany
 • Przegląd i edycja planu
 • Wyszukiwanie i filtrowanie
 • Dostosowywanie wyglądu
Czytaj więcej

Planowanie i harmonogramowanie produkcji — metodyka

Trener
Artur Kolibski
Czas trwania
1 dzień
Date
do ustalenia indywidualnego

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z planowaniem i harmonogramowaniem produkcji wg modelu ERP. W jego trakcie uczestnicy nabędą praktycznych umiejętność za zakresu procesów i narzędzi efektywnego Modelu Planowania Operacyjnego.

Dlaczego warto wybrać to szkolenie ? :

 • Zapoznasz się z aktualną wiedzą w zakresie efektywnego planowania w organizacjach produkcyjnych
 • Poznasz Model Planowania Operacyjnego ERP
 • Zrozumiesz, że efektywnie planowanie to nie tylko dział planowania produkcji
 • Poznasz specyfikę planowania w różnych strategiach produkcyjnych
 • Zapoznasz się z tym, jak efektywnie optymalizować procesy planowania
 • Przedyskutujesz z praktykiem wyzwania stojące przed twoja organizacją
 • Zapoznasz się z czynnikami sukcesu realnych wdrożeń
 • Przeanalizujesz, jak poprawić skuteczność komunikacji w planowaniu

Zakres szkolenia :

 • Prognozowanie sprzedaży w różnych strategiach Łańcucha Dostaw jako element inicjujący planowanie produkcji
 • Cele planowania produkcji, a strategia firmy oraz Łańcucha Dostaw
 • Klasyczny model hierarchii planowania ERP (Enterprise Resources Planning)
 • S&OP (Sales & Operations Planning) jako element podejmowania decyzji w każdej firmie
 • Rola i schemat tworzenia MPS (Master Production Schedule) w organizacjach
 • Logika i elementy planowania materiałowego MRP (Materials Requirements Planning)
 • Planowanie oraz Harmonogramowanie – czy to jest to samo?
 • Zarządzanie zapasami – elementy, dobre praktyki, polityka, narzędzia
 • Wskaźniki i raportowość w planowaniu – co oznacza „dobre” planowanie?
 • Jak zoptymalizować planowanie w firmie? Kluczowe zagadnienia
Czytaj więcej

IMPRODIS: Zarządzanie przez fakty z użyciem wskaźników produkcyjnych — metodyka

Trener
Michał Matejczyk, Artur Kolibski, Artur Masłowski, Radosław Oleszkowicz
Czas trwania
1 dzień
Date
do ustalenia indywidualnego

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z koncepcją Zarządzania przez Fakty i wykorzystania wskaźników do monitorowania efektywności produkcji oraz z korzyściami jakie płyną dla organizacji z wdrożenia takich rozwiązań. Ponadto omówione zostaną rozwiązania umożlwiające efektywniejsze, szybsze i odciążające pracowników zbieranie danych z produkcji w ramach koncepcji cyfryzacji w Przemyśle 4.

Dlaczego warto wybrać to szkolenie ? :

 • Dowiesz się, jak rozpocząć przygodę z transformacja produkcji w kierunku Przemysłu 4.0
 • Dowiesz się, dlaczego i jak zarządzać firmą w oparciu o fakty a nie mity
 • Zobaczysz, jak zwiększyć efektywność nadzoru produkcji
 • Poznasz prosty sposób na cyfryzację produkcji oraz jej raportowość
 • Pokażemy rozwiązanie, które pozwoli skoncentrować się pracownikowi na produkcji a nie wypełnianiu papierów
 • Przestawimy ci, jak szybko, on-line i wizualnie pokazać aktualny stan produkcji, wskazać problemy i obszaru z potencjałem do poprawy

Zakres szkolenia :

 • Czym charakteryzuje się firma Zarządzania przez Wskaźniki?v
 • Rola wskaźników (KPI – Key Performance Indicators) w poprawie efektywności organizacji.
 • Modele wskaźników i zasady ich kaskadowania w procesie opisywania organizacji.
 • Metody definiowania celów wskaźników
 • Elementy systemu Zarządzania przez Fakty.
 • Dokładność i wiarygodność informacji jako podstawa skutecznej analityki.
 • Wybrane wskaźniki efektywności – ćwiczenia.
 • Rozwój systemów wspierania raportowości w organizacjach.
 • ImProdis – Informatyczna platforma wspierająca Zarządzanie przez Fakty.
 • Warsztaty na bazie przykładowych danych w ramach platformy ImProdis.
Czytaj więcej

Środowisko rozwiązań dla organizacji produkcyjnej, w którego skład wchodzą zarówno metody doskonalenia organizacji jak i wspierające je narzędzia i systemy informatyczne, pozwalające na ukierunkowanie zmian w rozwijającym się przedsiębiorstwie.

Specjalistyczne moduły do AVEVA MES

System cyfrowego, mobilnego obiegu informacji i raportowania dla wsparcia procesów obchodów rozproszonych obiektów lub nadzoru zasobów wewnątrz zakładu produkcyjnego.
Narzędzie umożliwiające poprawianie efektywności zasobów produkcyjnych przez zaawansowaną diagnostykę dostępności maszyn.
Informatyczny wskaźnikowy system analityczno-raportowy, a także zestaw szkoleń i warsztatów wspierający w przygotowaniu i przeprowadzeniu zmiany w organizacji, polegającej na wdrożeniu i cyfryzacji (lub optymalizacji istniejącego) systemu wskaźnikowego.
Elastyczny portal raportowo-analityczny wspierający narzędzia z grupy ImFactory.
Kompleksowe rozwiązanie oparte o standardowe oprogramowanie klasy APS (Advanced Planning and Scheduling) oraz optymalizację procesów i wzmacnianie kompetencji zespołów.

Jak działamy jako ImFactory AVEVA MES Competence Center CEE

 • diagnozujemy/weryfikujemy potrzeby organizacji
 • dobieramy odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne, modelujemy zmiany, oceniamy rentowność inwestycji w rozwiązanie
 • przygotowujemy ludzi w organizacji na zmianę (konsultacje, warsztaty, szkolenia)
 • wdrażamy rozwiązania techniczne
 • wspieramy w utrzymaniu i rozwoju zmian organizacyjnych i technicznych

Artykuły

2020-05-27

Planowanie Produkcji. Od czego zacząć

Dla 90% organizacji efektywne Planowanie w Łańcuchu Dostaw jest priorytetowym celem biznesowym, któremu dedykowane są lub będą w najbliższej przyszłości posiadane zasoby.

Kryterium osiągnięcia sukcesu w Planowaniu Produkcji jest zaangażowanie wielu obszarów w organizacji i optymalizacja procesów podporządkowana jednemu spójnemu celowi.

2020

Planowanie produkcji – do sukcesu pierwszy krok

Korzyści płynące z dobrego planowania są ogromne. Szacuje się, że każda minuta poświęcona na planowanie pozwala zaoszczędzić dziesięć minut pracy. (Brian Tracy)

Tak jak w każdym procesie, również w produkcji potrzebny jest plan, który wprowadzi do istniejącego chaosu odrobinę porządku i pozwoli ułożyć go w logiczny ciąg zdarzeń.

2018

Zarządzanie przez fakty

Proces podejmowana decyzji w organizacji produkcyjnej należy standaryzować tak, aby właściwe i niezbędne informacje były zawsze „pod ręką”, a skuteczność i efektywność kluczowych decyzji była coraz wyższa.

Zarządzanie przez fakty to mechanizm przejścia od danych przez informacje do wiedzy operacyjnej, a w konsekwencji do bardziej efektywnego zarządzania poprzez bardziej skuteczne decyzje.

Zarządzanie przez fakty pozwala sukcesywnie odchodzić od modelu działania intuicyjnego do modelu zbadania natury zjawiska i problemu, poprawnego opisania go i wnioskowania (podejmowania decyzji) opartego na wiedzy.

2018

5 kroków do zarządzania przez fakty

Dążenie do poznania przebiegu procesów w firmie opiera się na zgromadzonych danych, uzyskanych informacjach i wiedzy, a nie wyłącznie na intuicji osób zarządzających.

Skuteczna zmiana organizacji w kierunku takiej, która świadomie i dojrzale korzysta z zarządzania przez fakty, wymaga zagospodarowania 5 obszarów: właściwego gromadzenia i przetwarzania wiarygodnych danych, analizy, co pozwala przetwarzać surowe dane w użyteczne informacje, zarządzania wiedzą, porządkowania podejmowanych decyzji, ustanowienia procedur kontroli doskonalenia.

Skuteczne wdrożenie zarządzania przez fakty to 5 kroków, które zapewniają logiczny cykl działania oraz są gwarantem najlepszych efektów w zarządzaniu procesami.

2018

Webinarium: Zarządzaj przez fakty!

Zachęcamy do obejrzenia zapisu webinarium „Czas to pieniądz. Jak zarządzać przez fakty i osiągać mistrzostwo operacyjne”, które odbyło się 25 października 2018 roku. Z nagrania dowiesz się:
 • czym się różni zarządzanie przez intuicję od zarządzania przez fakty,
 • jak przekładać strategię firmy na codzienne funkcjonowanie operacji (produkcja, utrzymanie ruchu, logistyka),
 • w jaki sposób rozwijać organizację w kierunku zarządzania przez fakty i jak zapewniać trwałość zmian.

Organizatorem webinarium był „How to do IT” – think tank biznesowo‑technologiczny powołany przez wydawcę magazynu „Harvard Business Review Polska”.

2020-05-27

Planowanie Produkcji. Od czego zacząć

Dla 90% organizacji efektywne Planowanie w Łańcuchu Dostaw jest priorytetowym celem biznesowym, któremu dedykowane są lub będą w najbliższej przyszłości posiadane zasoby.

Kryterium osiągnięcia sukcesu w Planowaniu Produkcji jest zaangażowanie wielu obszarów w organizacji i optymalizacja procesów podporządkowana jednemu spójnemu celowi.

2020

Planowanie produkcji – do sukcesu pierwszy krok

Korzyści płynące z dobrego planowania są ogromne. Szacuje się, że każda minuta poświęcona na planowanie pozwala zaoszczędzić dziesięć minut pracy. (Brian Tracy)

Tak jak w każdym procesie, również w produkcji potrzebny jest plan, który wprowadzi do istniejącego chaosu odrobinę porządku i pozwoli ułożyć go w logiczny ciąg zdarzeń.

2018

Zarządzanie przez fakty

Proces podejmowana decyzji w organizacji produkcyjnej należy standaryzować tak, aby właściwe i niezbędne informacje były zawsze „pod ręką”, a skuteczność i efektywność kluczowych decyzji była coraz wyższa.

Zarządzanie przez fakty to mechanizm przejścia od danych przez informacje do wiedzy operacyjnej, a w konsekwencji do bardziej efektywnego zarządzania poprzez bardziej skuteczne decyzje.

Zarządzanie przez fakty pozwala sukcesywnie odchodzić od modelu działania intuicyjnego do modelu zbadania natury zjawiska i problemu, poprawnego opisania go i wnioskowania (podejmowania decyzji) opartego na wiedzy.

2018

5 kroków do zarządzania przez fakty

Dążenie do poznania przebiegu procesów w firmie opiera się na zgromadzonych danych, uzyskanych informacjach i wiedzy, a nie wyłącznie na intuicji osób zarządzających.

Skuteczna zmiana organizacji w kierunku takiej, która świadomie i dojrzale korzysta z zarządzania przez fakty, wymaga zagospodarowania 5 obszarów: właściwego gromadzenia i przetwarzania wiarygodnych danych, analizy, co pozwala przetwarzać surowe dane w użyteczne informacje, zarządzania wiedzą, porządkowania podejmowanych decyzji, ustanowienia procedur kontroli doskonalenia.

Skuteczne wdrożenie zarządzania przez fakty to 5 kroków, które zapewniają logiczny cykl działania oraz są gwarantem najlepszych efektów w zarządzaniu procesami.

2018

Webinarium: Zarządzaj przez fakty!

Zachęcamy do obejrzenia zapisu webinarium „Czas to pieniądz. Jak zarządzać przez fakty i osiągać mistrzostwo operacyjne”, które odbyło się 25 października 2018 roku. Z nagrania dowiesz się:
 • czym się różni zarządzanie przez intuicję od zarządzania przez fakty,
 • jak przekładać strategię firmy na codzienne funkcjonowanie operacji (produkcja, utrzymanie ruchu, logistyka),
 • w jaki sposób rozwijać organizację w kierunku zarządzania przez fakty i jak zapewniać trwałość zmian.

Organizatorem webinarium był „How to do IT” – think tank biznesowo‑technologiczny powołany przez wydawcę magazynu „Harvard Business Review Polska”.

Zainteresował Cię ten artykuł? Zamów bezpłatną prenumeratę.

ImPlan

O Nas

ImFactory to jednostka biznesowa w ramach Grupy ASTOR działająca w oparciu o oprogramowanie AVEVA, która oferuje gotowe rozwiązania informatyczne oraz tworzy rozwiązania zindywidualizowane. Koordynuje projekty na bazie doświadczeń i wieloletniej praktyki

ImPlan

Ponadto działa przy zaangażowaniu integratorów oraz partnerów merytorycznych takich jak: XTECH który, jest twórcą zaawansowanych technologii informatycznych i wirtualnej platformy xtech™, która wspiera przedsiębiorców i nabywców łącząc dostawców ze specjalistami poszukującymi produktów, usług i szkoleń z danej branży. Działa w 10 specjalistycznych branżach, zrzeszając nawet 90% dostawców z danej branży.