Czym jest czwarta rewolucja przemysłowa? 

Czym jest czwarta rewolucja przemysłowa? 
Strona główna > Baza wiedzy > Czym jest czwarta rewolucja przemysłowa? 
Nie tylko innowacyjne rozwiązania, ale przede wszystkim nowy sposób myślenia o produkcji wyróżnia czwartą rewolucję przemysłową, która aktualnie dzieje się wokół nas. Czym jest produkcja 4.0, jakie technologie ją charakteryzują i co dają współczesnym firmom? Przyjrzyjmy się bliżej koncepcji Przemysłu 4.0.

Czwarta rewolucja przemysłowa to termin używany do opisania dynamicznych zmian zachodzących w dzisiejszym świecie. Powszechny dostęp do Internetu, mobilne urządzenia, sztuczna inteligencja czy odnawialne źródła energii w krótkim czasie zmieniły naszą codzienność. Nie tylko inaczej niż kiedyś produkujemy i pracujemy, ale też inaczej żyjemy. Zmieniło się również oblicze zakładów produkcyjnych, które dążą do transformacji cyfrowej, by stać się fabrykami przyszłości. 

 

Czym wyróżniają się nowoczesne fabryki, działające w myśl Przemysłu 4.0 przeczytasz tutaj: Jak stworzyć firmę wg koncepcji „Fabryki Przyszłości”?

Czwarta rewolucja przemysłowa (Przemysł 4.0) – rys historyczny

Z rewolucjami przemysłowymi, czyli przełomowymi wydarzeniami, które na zawsze odmieniły metody wytwarzania różnych produktów i spojrzenie na pracę, mieliśmy już do czynienia kilka razy w dziejach ludzkości. Pierwsza tego typu rewolucja zapoczątkowana została w latach 60. XVIII wieku wynalezieniem silnika parowego. Przełom XIX i XX wieku przyniósł rewolucyjne wynalazki w postaci elektryczności i pierwszej linii produkcyjnej, a trzecią rewolucję przemysłową zapoczątkował wynalazek komputera.  

 

 

To właśnie rozwój systemów komputerowych, technologii informatycznych oraz Internetu dał podwaliny obecnej, czwartej rewolucji przemysłowej. Wraz z rozwojem Internetu Rzeczy, sztucznej inteligencji i nowych technologii produkcji, narodziła się idea kompleksowej transformacji przemysłu. Termin „Przemysł 4.0” po raz pierwszy pojawił się w 2011 roku na targach w Hanowerze i odnosił się do projektu niemieckiego rządu, promującego komputeryzację procesów wytwórczych.  

Co bardzo istotne, w czwartej rewolucji przemysłowej ważne są nie tylko nowe technologie, ale też ich wzajemne oddziaływanie. Istotą Przemysłu 4.0 jest integracja maszyn, systemów, a także sposobu myślenia o produkcji. Celem jest stworzenie inteligentnej fabryki, w której wszystkie systemy są zintegrowane w jeden organizm, a ludzie komunikują się, zarówno ze sobą, jak i z maszynami, za pośrednictwem sieci.

Jakie technologie są wykorzystywane w Przemyśle 4.0?

 • Internet Rzeczy (IoT -Internet of Things) – możemy go w uproszczeniu określić jako „sieć połączonych ze sobą przedmiotów”. To koncepcja, według której różne urządzenia, dzięki połączeniu z Internetem, mogą zbierać i wymieniać miedzy sobą dane, a czasem również wykonywać zdalnie pewne zadania. W sektorze przemysłowym możemy mówić również o Przemysłowym Internecie Rzeczy (IIoT -Industrial Internet of Things).
 • Uczenie maszynowe – dzięki sztucznej inteligencji możliwe jest nauczenie komputerów jak na podstawie danych doskonalić i ulepszać procesy. Co ważne, nie jest to wynikiem programowania. Algorytmy są uczone znajdywania wzorców, schematów i korelacji w dużych zbiorach danych i podejmowania na ich podstawie decyzji czy przygotowywania prognoz.
 • Robotyzacja i automatyzacja – roboty coraz częściej zastępują pracę ludzką w monotonnych, niebezpiecznych i powtarzalnych zadaniach, a wiele procesów w nowoczesnych fabrykach jest zautomatyzowanych. Dzięki sensoryce wiele robotów może pracować blisko ludzi i uzupełniać wykonywane przez nich zadania.
 • Cyfryzacja produkcji wykorzystanie cyfrowych platform, chmury obliczeniowej i big data zmienia sposób, w jaki gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy informacje o wszystkich etapach produkcji. Dzięki temu są one łatwo dostępne z każdego miejsca i urządzenia. 

 

Więcej o tym czym jest cyfryzacja i czy to to samo co cyfrowa transformacja przeczytasz w tym artykule: Cyfrowa Transformacja – czym jest i dlaczego warto do niej dążyć?

 

Przykłady zastosowania Przemysłu 4.0

Jak w praktyczny sposób można wykorzystać rozwiązania oferowane przez Przemysł 4.0? Przykłady przedstawiamy poniżej:

 

 

 • Automatyzacja procesów produkcyjnych 

  Dzięki zaawansowanym algorytmom roboty mogą wykonywać wiele zadań, które do tej pory wymagały zaangażowania siły ludzkiej. Coraz częściej wykorzystuje się je do zadań, takich jak np. montaż, pakowanie, transport, obsługa maszyn. Nie tylko zwiększa to efektywność produkcji i minimalizuje ryzyko ludzkich błędów, ale też ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa, a zasoby ludzkie mogą być przekierowane do bardziej ambitnej, wymagającej strategicznego myślenia pracy.

 

 • Cyfrowe modele fabryk 

  Koncepcja „Digital Twin” polega na tworzeniu wirtualnych modeli fabryk, które odzwierciedlają rzeczywiste procesy produkcyjne. Dzięki temu można w bezpiecznych warunkach testować nowe rozwiązania i pomysły, zanim zostaną one wdrożone w prawdziwych zakładach.

 

 • Zarządzanie przez fakty 

  Nowoczesne systemy pozwalają na zbieranie szczegółowych danych o każdym etapie procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym, a co więcej ułatwiają ich przetwarzanie i analizowanie. Dzięki temu zarządzający mają dostęp do rzetelnych i aktualnych informacji, co pozwala im na podejmowanie lepszych decyzji.

 

Jak zbierać rzetelne informacje na temat produkcji przeczytasz tutaj: Wiarygodne dane produkcyjne. Jak je zbierać, a potem kwalifikować?

 

Czwarta rewolucja przemysłowa a rozwój firmy

Czwarta rewolucja przemysłowa nie tylko zmienia sposób, w jaki firmy produkują i dostarczają produkty na rynek, ale także wpływa na ich strategie biznesowe, kulturę organizacyjną i relacje z klientami. Przedsiębiorstwa, które potrafią wykorzystać potencjał nowych technologii, mają szansę osiągnąć znaczącą przewagę konkurencyjną i odnieść sukces.

Aby odnaleźć się w świecie przemysłu 4.0, konieczne jest odpowiednie nastawienie. Zarówno potrzeby rynku i klientów, a także coraz to nowsze narzędzia i rozwiązania technologiczne zmieniają się w niespotykanym dotąd tempie. Żeby nadążyć za tymi zmianami potrzebna jest nie tylko otwartość, skłonność do eksperymentowania i podejmowania wyważonego ryzyka, ale też duża elastyczność i chęć ciągłego doskonalenia.

Zarządzający fabrykami muszą zdawać sobie sprawę z tego, że transformacja cyfrowa jest obecnie koniecznością, jedn